Създаване на изгледи на данни в SharePoint Designer

С SharePoint Designer 2010 можете бързо да създавате силно персонализирани интерфейси за вашите източници на бизнес данни, като използвате изгледи на данни. Изгледът на данни представлява персонализируем изглед на живо на източник на данни и може да се използва за показване на данни или въвеждане на данни в източник на данни. Изгледите на данни могат да се използват със заявка към база данни, XML документ, уеб услуги, сървърни скриптове и списъци и библиотеки на SharePoint.

Ако вашата организация пази информацията в бази данни, можете да се свържете към тази база данни и да я използвате като източник на данни, от който да създадете поредица изгледи на данни на страница за работа като с табло. Можете също да използвате изгледи на данни, за да показвате данни от външен източник на данни, като например информационен канал за прогнозата за времето, който да добавите към своя сайт.

Тази статия представя изгледите на данни и как можете да ги добавяте към вашия сайт с помощта на SharePoint Designer 2010.

В тази статия

Какво представлява изгледът на данни?

Вмъкване на изглед на данни от лентата

Вмъкване на изглед на данни с помощта на екрана "Информация за източник на данни"

Плъзгане на източници на данни от навигационния екран

Предложения за следващи стъпки

Какво представлява изгледът на данни?

Изгледът на данни представлява персонализируем изглед на живо на източник на данни, който използва технологията Microsoft ASP.NET. SharePoint Designer 2010 извлича данни от източник на данни под формата на XML език и ги показва или предоставя, като използва езика XSLT.

Можете да променяте изглед на данни с помощта на SharePoint Designer 2010. Изгледът на данни предоставя достъп за четене и писане до най-различни източници, включително заявки на бази данни, XML документи, уеб услуги, списъци и библиотеки на SharePoint и сървърни скриптове. Можете също да създадете изглед на данни, който показва данни от повече източници на данни.

След като вмъкнете изглед на данни на страницата си, можете също да използвате WYSIWYG инструментите в SharePoint Designer 2010, за да добавяте или премахвате колони, да филтрирате, сортирате и групирате полета и да променяте форматирането на шрифта и цялостното оформление. Когато форматирате изгледа на данни, като използвате WYSIWYG инструментите, SharePoint Designer 2010 вмъква необходимия XSL код директно на страницата, така че не е нужно да умеете да пишете XSL. Разбира се, ако искате да пишете директно XSL, винаги можете да отворите страницата в изглед "Код".

Забележка :  Ако работите основно със списъци и библиотеки като източници на данни, можете да използвате изгледи на данни или списъчни изгледи за четене и писане на данни в тези източници на данни. ­Списъчните изгледи са подобни на изгледите на данни, но включват допълнителната полза от пълна поддръжка за персонализация на изгледа в браузъра. Научете повече за списъчните изгледи в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Вмъкване на изглед на данни от лентата

За да създадете изглед на данни, трябва първо да създадете или отворите страница (страница на ASP.NET) в SharePoint Designer 2010. След това добавяте изгледа на данни към страницата. Има няколко начина да създадете изгледа на данни. Най-бързият начин е да използвате опцията "Изглед на данни" на лентата, където просто избирате източника на данни с едно щракване на мишката.

Когато използвате тази опция в лентата, ако изберете списък или библиотека за източник на данни, към страницата се добавя списъчен изглед (XLV). Ако изберете източник на данни, различен от списък или библиотека (например XML файл, връзка към бази данни, сървърен скрипт или връзка към уеб услуга), към страницата се добавя изглед на данни (DFWP). Научете повече за разликите между списъчните изгледи и изгледите на данни в раздела Вж. също .

За да създадете изглед на данни с помощта на лентата, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете сайта си в SharePoint Designer 2010.

 2. В навигационния екран щракнете върху Страници на сайт.

 3. Изберете страницата от сайта, към която искате да добавите изгледа на данни.

  Забележка :  Ако нямате страница за изгледа на данни, трябва да създадете такава – или ASPX страница, или страница с уеб част. (Вж. "Създаване на страници на SharePoint" в раздела Вж. също.

 4. В раздела Страница, в групата Редактиране щракнете върху Редактиране на файл.

 5. Щракнете в предоставеното поле с етикет div или form.
  В страница с уеб части полето с етикет div изглежда ето така:
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010
  В ASPX страница полето с етикет form изглежда така:
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 6. В раздела Вмъкване, в групата Изгледи на данни и формуляри щракнете върху Изглед на данни. След това изберете своя източник на данни.
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

 7. Изгледът на данни се създава на страницата и ще изглежда подобно на това.
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Най-горе на страницата

Вмъкване на изглед на данни с помощта на екрана "Информация за източник на данни"

Освен да използвате опцията "Изглед на данни" на лентата, за да изберете своя източник на данни, можете също да вмъкнете празен изглед на данни, като използвате лентата. Когато вмъквате празен изглед на данни, избирате източника на данни и след това указвате как полетата да се добавят към страницата с помощта на прозореца на задачите "Информация за източник на данни". Например можете да добавите полетата като изглед на един елемент или като изглед на много елементи.

Когато използвате този метод, за да създадете изглед на данни, можете да изберете най-различни източници на данни, включително XML файлове, връзки към бази данни, сървърен скрипт, връзки към уеб услуги и списъци и библиотеки на SharePoint ). За разлика от предишния набор от стъпки, тук ще вмъкнете изглед на данни (DFWP) на страницата, независимо от избрания източник на данни. Това означава, че ще създадете изглед на данни (DFWP), а не списъчен изглед (XLV) за списък или библиотека на SharePoint. Научете повече за разликите между списъчните изгледи и изгледите на данни в раздела Вж. също .

За да създадете изглед на данни с помощта на екрана "Информация за източник на данни", изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете сайта си в SharePoint Designer 2010.

 2. В навигационния екран щракнете върху Страници на сайт.

 3. Изберете страницата от сайта, към която искате да добавите изгледа на данни.

  Забележка :  Ако нямате страница за изгледа на данни, трябва да създадете такава – или ASPX страница, или страница с уеб част. (Вж. "Създаване на страници на SharePoint" в раздела Вж. също.

 4. В раздела Страница, в групата Редактиране щракнете върху Редактиране на файл.

 5. Щракнете в предоставеното поле с етикет div или form.
  В страница с уеб части полето с етикет div изглежда ето така:
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010
  В ASPX страница полето с етикет form изглежда така:
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 6. В раздела Вмъкване, в групата Изгледи на данни и формуляри щракнете върху Изглед на данни. След това изберете Празен изглед за данни.

 7. В празния контейнер за изглед на данни, който се появява, щракнете върху: Щракнете тук, за да изберете източник на данни.
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 8. В диалоговия прозорец Избор на източници на данни изберете източника си на данни и щракнете върху OK.

 9. Показва се прозорецът на задачите Информация за източник на данни .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 10. В прозореца на задачите изберете полетата, които искате да се показват в изгледа на данни.
  Съвет: за да изберете повече полета, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху тях.

 11. Щракнете върху Вмъкване на избрани полета като и след това изберете една от следните опции:

  • Изглед на единичен елемент за показване на един запис в изглед на данни.

  • Формуляр за съставни елементи за показване на повече записи, с полетата в колоните като заглавия за всяка колона.

 12. Освен това можете да плъзнете избраните полета от прозореца на задачите директно в празния контейнер "Изглед на данни" на страницата. (Полетата ще бъдат добавени на страницата като изглед на много елементи и първите пет полета ще се показват в таблицата.)

 13. Изгледът на данни се създава на страницата и ще изглежда подобно на това.
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Най-горе на страницата

Плъзгане на източници на данни от навигационния екран

Друг начин да създадете изглед на данни е да плъзнете и пуснете източник на данни от навигационния екран. Докато вашата ASPX страница или страница на уеб част е отворена в SharePoint Designer 2010, щракнете върху бутона с кабарче Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 до Източници на данни или Всички сайтове. Това показва файловете и наличните източници на данни в долната част на навигационния екран. Оттук просто щракнете и плъзнете източника на данни на страницата.

Подобно на поведението при използване на опцията "Изглед на данни" в лентата, при добавяне на списък или библиотека на SharePoint на страницата ще бъде създаден списъчен изглед (XLV). Ако добавите друг източник на данни, ще бъде създаден изглед на данни (DFWP).

Най-горе на страницата

Предложения за следващи стъпки

След като създадете изглед на данни, можете да започнете да го персонализирате, като използвате инструментите за изглед на данни в SharePoint Designer 2010. Можете да добавяте и премахвате колони, да филтрирате данни, да прилагате условно форматиране, да променяте цялостното оформление и много други. Вижте "Персонализиране на списъчни изгледи и изгледи на данни" в раздела Вж. също .

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×