Създаване на електронни визитки

Електронната визитка е друг изглед на контакт, който предава специфична информация за контакта и ви позволява да споделяте тази информация по лесно разпознаваем начин с други хора.

При създаване на нов контакт вие създавате и електронна визитка, свързана с контакта, и обратно. Освен това всякакви промени, които правите в даден контакт, се извършват и в електронна визитка, и обратно.

Електронните визитки изглеждат като хартиените си аналози и могат да бъдат споделяни също толкова лесно.

една електронна визитка показва подмножество на информацията в свързания с нея формуляр на контакта

1. формуляр за контакт, който съдържа информация за Борислав Димитров.

2. Изглед на диалоговия прозорец Редактиране на визитка със съответните полета, попълнени за електронната визитка на Борислав Димитров.

Какво искате да направите?

Създаване на електронна визитка от:

Електронна визитка, която сте получили в съобщение

Съществуваща или празна електронна визитка

Електронна визитка, която сте получили в съобщение

Това е бърз начин да добавите в Outlook информация за нов контакт.Когато записвате електронна визитка от имейл съобщение, вие създавате нов контакт. Ако вече имате контакт със същото име, можете да запишете дубликата като нов контакт или да актуализирате оригинала.

За да направите промени в визитката след като сте я записали, вижте инструкциите в следващата секция за създаването на нова електронна визитка от съществуваща или празна електронна визитка.

 1. В отворено съобщение щракнете с десния бутон върху визитката и после щракнете в контекстното меню върху Добавяне към контактите в Outlook. Новият контакт се отваря във формуляр на контакт.

 2. В раздела Контакти, в групата Действия щракнете върху Запиши и затвори.

 3. Ако вече имате контакт със същото име, Outlook ще открие дубликата. Направете едно от следните неща:

  • Изберете Добавяне на нов контакт. Това създава дублиран контакт, включително формуляр на контакта и електронна визитка.

  • Щракнете върху Актуализирай информацията за избрания контакт. Съществуващите дублирани контакти са дадени в списък. Щракнете двукратно върху контакт, за да го актуализирате, а след това актуализирайте информацията във формуляра на контакта и го запишете.

Новата информация за контакта сега е записана в "Контакти", достъпа като електронна визитка в другите изгледи. Можете да правите промени в информацията за контакта както преди, така и след като го запишете.

Забележки : 

 • Можете също да щракнете с десния бутон в заглавката на съобщението върху прикачения .vcf файл, за да отворите контекстното меню и да добавите контакта или да изберете други опции.

 • Ако щракнете върху Запиши и създай във формуляра на контакта, отвореният контакт се записва и се отваря нов, празен формуляр на контакт.

Съществуваща или празна електронна визитка

Създайте нова електронна визитка от празна визитка или използвайте съществуваща визитка като шаблон, на чиято база да създадете друга, подобна визитка. Можете да промените всеки елемент на информацията, а също така можете да промените съставните елементи. Използването на съществуваща визитка като основа за нова е бърз начин да създадете електронни визитки за различни цели, които споделят обща информация за контакт. Например може да поискате да имате три визитки: една за работа, втора – за домашно използване и трета – за клубно членство.

Когато създавате нова електронна визитка, вие създавате и нов контакт. Когато записвате новата визитка, Outlook създава нов контакт във вашия списък "Контакти". Допустимо е да имате контакти с дублиращи се имена. Когато записвате нови визитки със същите имена, те се добавят към вашите "Контакти" и се показват заедно с другите визитки със същото име.

Съвет : Изгледът "Визитки" е добър избор на изглед, в който можете да виждате достатъчно информация, за да различавате контактите с дублиращи се имена.

Забележка : Можете да започнете с редактиране на информация за контакт във формуляр на съществуващ контакт, преди да разположите и форматирате текста в диалоговия прозорец Редактиране на визитка. Можете също да редактирате всичката информация в самия диалогов прозорец Редактиране на визитка. Което и да предпочетете, вие можете да добавяте нова информация, докато работите. Ако изберете първата възможност, направете промените, преди да започнете със стъпките, описвани по-долу.

диалогов прозорец ''редактиране на визитка''

1. Преди да добавите или редактирате информация за контакта, изберете оформлението и фона за вашата визитка. Добавете всякакви картини или друга графика. Всеки от тези елементи ще ви помогне да разположите текста, когато започнете да добавяте информация.

2. Щракването върху Добавяне показва списък от стандартни полета. След като изберете полето, то се добавя към списъка Полета. Предлагат се и четири потребителски полета.

3. След като изберете поле, въведете текста за това поле в полето под Редактиране. Текстът се показва във визуализацията на визитката, докато въвеждате.

4. Добавянето на етикети за информационните елементи като домашен телефонен номер или служебен адрес е по желание. Можете да използвате имената на полетата или да въведете ваши етикети.

5. Полетата "Празен ред" ви дават възможност включвате във визитката празни редове.

6. Щракнете върху бутоните със стрелки, за да местите избраното поле нагоре-надолу по визитката.

Направете следното, за да направите промени в съществуваща електронна визитка или за да създадете такава от празна визитка:

 • Избиране на оформление и фон

  1. В Контакти щракнете върху Създай.

  2. Във формуляра на контакта, в раздела Контакти, в групата Опции щракнете върху Визитка.

  3. В секцията Проект на картичка, списъка Оформление изберете оформление. Оформлението Само текст се предлага за визитка без картина, емблема или друго изображение.

   Забележка : Когато започнете работа, оформлението на Outlook по подразбиране за визитката се вижда в полето за визуализация в секцията Проект на картичка. Можете да използвате за вашата визитка и това изображение оформление и избор на оформления.

  4. Ако искате цвят на фона за визитката ви, щракнете върху Фон и после изберете цвят.

  5. Ако искате да добавите изображение, като картина или емблема на фирма, използвайте опциите за изображения, за да намерите, добавите и разположите изображението.

   Забележка : За да изтриете изображенията по подразбиране или други такива върху визитката, трябва да изберете Само текст в списъка Оформление.

 • Добавяне на информация за контакт

  1. В списъка Полета изберете полетата или разделящите празни редове над мястото, където искате да се показва вашия текст.

  2. Щракнете върху Добавяне, посочете Име и след това щракнете върху Пълно име.

   Съвет : В списъка Полета се показва само типа на информацията. След като въведете текста за информацията, този текст се показва над списъка Полета в полето за визуализация.

  3. Под Редактиране въведете името на визитката.

  4. Ако искате името да има и етикет, изберете в списъка на етикетите Ляво или Дясно.

   Забележка : Етикетът може да направи по-ясен типа на информацията във визитката, а Ляво или Дясно обозначава къде се разполага самият етикет по отношение на информацията. Например в записа в електронната визитка Борислав Димитров, собственик, Борислав Димитров е името, а собственик е етикет на името.

  5. В полето Етикет въведете етикета на името.

   Съвет : Имената на полетата представляват удобни, познати етикети.

  6. Продължете да добавяте информация във визитката, като изпълните стъпки 1 до 5.

  7. За да премахнете поле от визитката, щракнете върху полето и после щракнете върху Премахни.

  8. За да добавите разделителни редове, щракнете в полето над мястото, където искате да бъде празното пространство, щракнете върху Добавяне и после щракнете върху Празен ред.

   Съвет : По подразбиране празните разделителни редове на визитката се показват като полета Празен ред. В процеса на добавяне на информация в визитката вие можете да добавите полета за нов информация между полетата Празен ред. Например щракнете върху Празен ред, щракнете върху Добавяне и после щракнете върху поле. Полето се показва под празния ред.

  9. За да разположите текст на визитката, щракнете върху поле, и под списъка Полета използвайте стрелките Нагоре и Надолу, за да премествате полетата.

  10. Ако искате да форматирате текста, използвайте бутоните за форматиране и стил под Редактиране. лента с инструменти за форматиране на текст в диалоговия прозорец ''редактиране на визитка''

   Ето някои от опциите:

   • Преоразмеряване на текст

   • Използване на оцветен текст

   • Позициониране (подравняване) на текста вляво, вдясно и центрирано

  11. Когато свършите с добавянето на информация към визитката, натиснете OK.

   Забележка : Ако щракнете върху Начално състояние на визитка, визитката се връща към проектна на Outlook по подразбиране и към информацията, въведена в полетата по подразбиране във формуляра на контакта.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×