Създаване на диаграма на Вен

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да създадете графика SmartArt, която използва оформление на диаграма на Вен. Диаграмите на Вен са идеални за илюстриране на сходства и разлики на няколко различни групи и понятия.

Общ преглед на диаграмите на Вен

Диаграмата на Вен използва пресичащи се кръгове за показване на сходства, различия и връзки между понятия, идеи, категории или групи. Сходствата между групите се представят в пресичащите се части на кръговете, а различията – в непресичащите се.

диаграма на вен

1. Всяка голяма група се представя посредством един от кръговете.

Всяка област на пресичане представя сходства между две големи групи или по-малки групи, които принадлежат на двете по-големи групи.

В тази статия

Създаване на диаграма на Вен

Добавяне на текст към диаграма на Вен

Добавяне или изтриване на кръгове в диаграма на Вен

Преместване на кръг в диаграма на Вен

Преминаване към друго оформление на диаграма на Вен

Промяна на цветовете на диаграма на Вен

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма на Вен

Анимиране на диаграма на Вен

Създаване на диаграма на Вен

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Група ''Фигури'' в раздела ''Вмъкване''.

 2. В галерията Избор на графика SmartArt щракнете върху Зависимост, щракнете върху оформление на диаграма на Вен (например Базова на Вен), след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на текст към диаграма на Вен

Добавяне на текст към главните кръгове

 1. Изберете графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArtв раздела проектиране , в групата Създаване на графика щракнете върху Текстовия екран.
  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"
  ако не виждате Инструменти за SmartArt или раздела " проектиране ", уверете се, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела " проектиране ".

 3. Направете едно от следните неща:

 4. Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

 5. Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

 6. Щракнете върху кръг в графиката SmartArt и след това напишете вашия текст.

 7. В текстовия екран под Въведете вашия текст тук изберете водещ символ и въведете текста.

Забележка : Можете също да отворите текстовия екран, като щракнете върху контролата.

контролата ''текстов екран''

Добавяне на текст към припокриващите се части на кръговете

Не можете да добавяте текст към припокриващи се части на диаграми на Вен от текстовия екран. Вместо това можете да вмъкнете текстови полета и да ги поставите над припокриващите се области.

За да вмъкнете текстово поле, направете следното:

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

 2. Плъзнете, за да начертаете текстово поле.

 3. Изберете текстовото поле и въведете текста.

 4. Поставете текстовото поле над областта на припокриване на кръговете.

Най-горе на страницата

Добавяне или изтриване на кръгове в диаграма на Вен

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите друг кръг.

 2. Щракнете върху съществуващия кръг, който е разположен най-близо до мястото, на което искате да добавите новия кръг.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете кръг след избрания кръг, който ще го припокрива, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете кръг пред избрания кръг, който ще го припокрива, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележка : 

 • Когато искате да добавите кръг към диаграма на Вен, експериментирайте с добавяне на фигурата пред или след избрания кръг, за да постигнете желаното разположение за новия кръг.

 • За да добавите кръг от текстовия екран, щракнете върху съществуващ кръг, преместете показалеца преди или след текста, където искате да добавите кръга, и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете кръг от диаграма на Вен, щракнете върху него и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Преместване на кръг в диаграма на Вен

 • За да преместите кръг, изберете го и го плъзнете до новото му местоположение.

 • За да преместите кръг на много малки стъпки, задръжте натиснат CTRL, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Най-горе на страницата

Преминаване към друго оформление на диаграма на Вен

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграмата на Вен, която искате да промените, и след това щракнете върху Промяна на оформление.

 2. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt щракнете върху Отношение в левия прозорец и в десния прозорец направете едно от следните неща:

  • За да покажете припокриващи се зависимости в последователност, щракнете върху Линейна на Ван.

   Линейна диаграма на Вен

  • За да покажете припокриващи се зависимости, като наблегнете на растеж или градация, щракнете върху Насложена на Ван.

   Насложена диаграма на Вен

  • За да покажете припокриващи се зависимости и зависимост от основна идея, щракнете върху Радиална на Вен

Забележка : Можете също да промените оформлението на вашата графика SmartArt, като щракнете върху опция за оформлението в групата Оформления, в раздела Проектиране под Инструменти за SmartArt. Когато посочите някоя опция за оформление, графиката ви SmartArt се променя, за да видите как ще изглежда с това оформление.

Най-горе на страницата

Промяна на цветовете на диаграма на Вен

За бързо Добавяне на качеството на конструктор на преглед и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете на диаграма на Вен. Можете също да добавите ефекти, например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти.

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема, към кръговете във вашата графика SmartArt.

Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 1. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  групата "стилове на smartart" в раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt.

Съвет : Когато поставите показалеца над миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

Промяна на цвета на линията или на стила на граница на кръг

 1. В графиката SmartArt щракнете с десния бутон върху границата на кръга, която искате да промените, и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура направете едно от следните неща:

  • За да промените цвета на граница на кръг, щракнете върху Цвят на линия в левия екран, в екрана с Цвят на линия , щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят.

  • За да промените стила на линията на граница на кръг, щракнете върху Стил на линия в левия екран, в прозореца на Стил на линия и след това изберете стилове на линии, които искате.

Промяна на цвета на фона на кръг в диаграма на Вен

Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на кръг и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура, в левия прозорец щракнете върху Запълване и после в прозореца Запълване щракнете върху Плътно запълване.

 3. Изберете Цвят Изображение на бутон и щракнете върху желания цвят.

  • За да промените фона на цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да увеличите прозрачността в диаграмата, преместете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на SmartArt към диаграма на Вен

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D завъртане, които можете да приложите към кръговете в графика SmartArt, за да създадете уникален изглед.

Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 1. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  групата "стилове на smartart" в раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

Забележка : 

 • Когато поставите показалеца над миниатюра, можете да видите как въздейства стилът на SmartArt върху графиката SmartArt.

Най-горе на страницата

Анимиране на диаграма на Вен

Ако използвате PowerPoint 2010, можете да анимирате диаграма на Вен да подчертаете всяка кръг. За повече информация как да анимирате графика SmartArt вижте анимация вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху диаграмата на Вен, която искате да анимирате.

 2. В раздела анимации , в групата анимация щракнете върху още бутон Изображение на бутон и след това щракнете върху анимацията, която искате.

 3. За да направите така, че всеки кръг в диаграмата на Вен да влиза в последователност, в раздела Анимации, в групата Анимация щракнете върху Опции за ефекта и след това върху Едно по едно.

Забележка : Ако копирате диаграма на Вен, която има приложена към нея анимация, в друг слайд, анимацията също се копира.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×