Създаване на графика SmartArt

Графиката SmartArt е визуално представяне на вашата информация, което можете да създадете бързо и лесно, избирайки измежду много различни оформления, за да предадете ефикасно вашето послание или идеи.

Графика SmartArt с текст на слайд и галерия с оформления

В тази статия

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

За какво да помислите, когато създавате графика SmartArt

Създаване на графика SmartArt

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Прилагане на стил на SmartArt към графиката SmartArt

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

По-голямата част от съдържанието, което се създава с 2007 Microsoft Office system програми, е текстово, дори когато използването на илюстрации подобрява разбирането и запомнянето и окуражава за действие. Създаването на илюстрации с дизайнерско качество може да бъде предизвикателно, особено ако не сте професионален дизайнер или не сте в състояние да наемете професионален дизайнер. Ако използвате по-ранни версии на Microsoft Office, можете да изразходите маса време, получавайки фигури, които да бъдат с един и същ размер и да бъдат подравнени правилно, постигайки верния изглед на текста и форматирайки ръчно фигурите, за да подхождат на общия стил на документа, вместо да се съсредоточите върху съдържанието. С новия Издание на Office 2007 компонент, наречен графики SmartArt и с други нови характеристики като например тема, можете да създавате илюстрации с дизайнерско качество, само с малък брой щраквания на мишката.

Можете да създавате графика SmartArt в Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 или в имейл съобщение в Microsoft Office Outlook 2007. Макар че не можете да създавате графика SmartArt в други програми от Издание на Office 2007, можете да копирате и поставяте графики SmartArt като изображения в тези програми.

Тъй като презентациите на Office PowerPoint 2007 често съдържат слайдове със списъци с водещи символи, можете бързо да конвертирате текста на слайда в графика SmartArt. Освен това можете да добавите анимация към вашата графика SmartArt в презентации на Office PowerPoint 2007.

Когато създавате графика SmartArt, вие получавате въпрос да изберете типа на графиката SmartArt, като например Процес, Йерархия, Цикъл или Зависимост. Типът е подобен на категория на графика SmartArt и всеки тип съдържа няколко различни оформления. Лесно е да се промени оформлението за вашата графика SmartArt, след като сте избрали оформление. По-голямата част от вашия текст и друго съдържание, цветове, стилове, ефекти и форматиране на текст, се пренасят автоматично в новото оформление.

Когато избирате оформление, се показва текстът в контейнер (като например [Текст]), така че можете да видите как изглежда вашата графика SmartArt. Текстът в контейнера не се отпечатва, нито се показва по време на слайдшоу. Обаче фигурите винаги се показват и отпечатват, освен ако не ги изтриете. Можете да заместите текста в контейнера с ваше собствено съдържание.

Когато добавяте и редактирате вашето съдържание в текстовия екран, вашата графика SmartArt се актуализира автоматично – фигурите се добавят и премахват, когато е нужно.

Можете също да добавяте и премахвате фигури във вашата графика SmartArt, за да приспособите структурата на оформлението. Например въпреки че оформлението на Базов процес се появява с три фигури, вашият процес може да се нуждае само от две фигури или да се нуждае от пет фигури. Когато добавяте или премахвате фигури и редактирате вашия текст, подреждането на фигурите и текстът в тези фигури се актуализират автоматично – поддържайки първоначалния дизайн и границата на оформлението за вашата графика SmartArt.

За да добавите бързо изглед с дизайнерско качество и да усъвършенствате вашата графика SmartArt, приложете към нея стил на SmartArt.

Най-горе на страницата

За какво да помислите, когато създавате графика SmartArt

Преди да създадете вашата графика SmartArt, представете си какъв тип и оформление са най-добри за показване на вашите данни. Какво искате да изразите с вашата графика SmartArt? Желаете ли определен изглед? Тъй като можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления (измежду всички типове), докато не намерите това, което най-добре илюстрира идеята ви. Вашата графика трябва да е ясна и лесна за проследяване. Експериментирайте с различни типове, използвайки долната таблица като отправна точка. Таблицата е предназначена да ви помогне да започнете, а не е изчерпателен списък.

Цел на графиката

Тип на графиката

Показване на непоследователна информация

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала

Процес

Показване на непрекъснат процес

Цикъл

Показване на дърво на решенията

Йерархия

Създаване на организационна диаграма

Йерархия

Илюстриране на връзки

Зависимост

Показване как частите се отнасят към цялото

Матрица

Показване на пропорционални зависимости, с най-големия компонент отгоре или отдолу

Пирамида

Освен това, помислете за количеството на текста който имате, понеже количеството на текста често определя оформлението, което използвате, и от колко фигури се нуждаете в оформлението. В общия случай графиките SmartArt са по-ефективни, когато броят на фигурите и количеството на текста са ограничени до основни точки. По-голямото количество текст може да отвлича вниманието от визуалната привлекателност на вашата графика SmartArt и да направи по-трудно визуалното изразяване на вашата идея. Обаче някои оформления, като например Списък трапецоиди в типа Списък, работят добре с по-големи количества текст.

Някои оформления за графики SmartArt съдържат фиксиран брой фигури. Например оформлението Насрещни стрелки на типа Зависимост е предназначено да показва две противоположни идеи или понятия. Само две фигури могат да съдържат текст и оформлението не може да бъде променено, за да показва повече идеи или понятия.

оформление ''насрещни стрелки'' с 2 фигури за текст

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление, което има повече от две фигури за текст, като например оформлението с Базова пирамида в типа Пирамида. Помнете, че променянето на оформления или типове може да промени смисъла на вашата информация. Например оформлението със стрелки, сочещи надясно, като например Базов процес в типа Процес, има различен смисъл от графика SmartArt със стрелки, въртящи се в кръг, като например Непрекъснат цикъл в типа Цикъл.

Най-горе на страницата

Създаване на графика SmartArt

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Групата 'Илюстрации'' от лентата

 2. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt щракнете върху желаните от вас тип и оформление.

 3. Въведете вашия текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете във фигура на вашата графика SmartArt и след това въведете текста си.

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран и след това въведете или поставете вашия текст.

  • Копирайте текста от друга програма, щракнете върху [Текст] и след това го поставете в текстовия екран.

   Ако текстовият екран не се вижда

   1. Щракнете върху вашата графика SmartArt.

   2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху Текстов екран.

Най-горе на страницата

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите вариации на цветове, които са получени от цветове на тема, към фигурите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху вашата графика SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Изображение на групата Стилове на SmartArt

 3. Щракнете върху желаната от вас вариация на цветовете.

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на SmartArt към графиката SmartArt

Стилът на SmartArt е комбинация от разнообразни ефекти, като например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху вашата графика SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

Съвети    

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×