Създаване на графика SmartArt

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Графика SmartArt е визуално представяне на вашата информация, че да можете бързо и лесно да създавате, изберете измежду много различни оформления, да общуват вашето съобщение или идеи. Можете да създадете графика SmartArt в Excel, Outlook, PowerPoint и Word.

Графика SmartArt с текст на слайд и галерия с оформления

В тази статия

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

За какво да помислите, когато създавате графика SmartArt

Създаване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Прилагане на стил на SmartArt към графика SmartArt

Общ преглед на създаването на графика SmartArt

Най-съдържание, който е създаден с помощта на Microsoft Office 2010 програми е текстови, въпреки че използването на илюстрации подобрява разбиране и памет и улеснява действие. Създаване на качеството на дизайнер илюстрации могат да бъдат повикване, особено ако не сте професионален дизайнер или не може да си позволите да наемете професионален дизайнер. Ако използвате версии на Microsoft Office по-стара от Office 2007, може да прекарват много време получаване фигури да бъде със същия размер и да са подравнени правилно, текста изглеждат добре и ръчно форматиране на фигури, за да съответства на общия стил на документа. С графики SmartArt можете да създадете дизайнер качество илюстрации само с няколко щраквания на мишката.

Можете да създадете графика SmartArt в Excel, Outlook, PowerPoint и Word. Въпреки че не можете да създадете в повечето други програми на Office 2010 , можете да копирате и поставите графики SmartArt като изображения в тези програми.

Когато създадете графика SmartArt, получавате подкана да изберете нейния тип, например Процес, Йерархия, Цикъл или Зависимост. Всеки тип графика SmartArt съдържа няколко различни оформления. След като изберете оформление, можете лесно да промените оформлението или типа на графиката SmartArt. По-голямата част от текста и другото съдържание, цветовете, стиловете, ефектите и форматирането на текст се пренасят автоматично в новото оформление.

Когато добавяте и редактирате съдържание в текстовия екран, графиката SmartArt се актуализира автоматично – фигурите се добавят и премахват, когато е нужно.

Можете също да добавяте и премахвате фигури в графиката SmartArt, за да регулирате структурата на оформлението. Например, въпреки че оформлението Базов процес се появява с три фигури, вашият процес може да се нуждае само от две фигури или от пет фигури. Когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста, подреждането на фигурите и количеството текст в тях се актуализират автоматично – запазвайки първоначалния дизайн и граница на оформлението на графиката SmartArt.

Отнася се за PowerPoint 2010    Тъй като PowerPoint 2010 Презентациите често съдържат слайдове със списъци с водещи символи, можете бързо да конвертирате текст от слайд в графика SmartArt. Освен това можете да анимирате графика SmartArt в PowerPoint 2010 презентации.

Когато изберете оформление, се показва текст в контейнер (например [Текст]), така че можете да видите как изглежда графиката SmartArt, нито се показва по време на слайдшоу. Но фигурите винаги се показват и отпечатват, освен ако не ги изтриете. Можете да заместите текста в контейнера с ваше собствено съдържание.

Най-горе на страницата

За какво да помислите, когато създавате графика SmartArt

Преди да създадете графика SmartArt, представете си визуално какъв тип и оформление са най-добри за показване на вашите данни. Какво искате да изразите с графиката SmartArt? Желаете ли определен изглед? Тъй като можете бързо и лесно да смените оформлението, изпробвайте различни оформления (измежду всички типове), докато не намерите това, което най-добре илюстрира идеята ви. Графиката трябва да е ясна и лесна за проследяване. Експериментирайте с различни типове, като използвате долната таблица за отправна точка. Таблицата е предназначена да ви помогне да започнете, а не е изчерпателен списък.

Цел на графиката

Тип на графиката

Показване на непоследователна информация

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала

Процес

Показване на непрекъснат процес

Цикъл

Показване на дърво на решенията

Йерархия

Създаване на организационна диаграма

Йерархия

Илюстриране на връзки

Зависимост

Показване как частите се отнасят към цялото

Матрица

Показване на пропорционални зависимости, с най-големия компонент отгоре или отдолу

Пирамида

Изчертаване на родословно дърво с картини

Картина

Помислете освен това за наличното количество текст, тъй като количеството текст често определя оформлението, което използвате, и от колко фигури се нуждаете в оформлението. В общия случай графиките SmartArt са най-ефективни, когато броят на фигурите и количеството на текста са ограничени до основни точки. По-голямото количество текст може да отвлича вниманието от визуалната привлекателност на графиката SmartArt и да направи по-трудно визуалното изразяване на вашата идея. Но някои оформления, например Списък трапецоиди в типа Списък, работят добре с по-големи количества текст.

Някои оформления за графики SmartArt съдържат фиксиран брой фигури. Например оформлението Насрещни стрелки на типа Зависимост е предназначено да показва две противоположни идеи или понятия. Само две фигури могат да съответстват на текст и оформлението не може да бъде променено, за да показва повече идеи или понятия.

графиката smartart "насрещни стрелки".
Оформлението "Насрещни стрелки" с две противоположни идеи

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление, което има повече от две фигури за текст, например оформлението Базова пирамида в типа Пирамида. Помнете, че смяната на оформлението или типа може да промени смисъла на информацията. Например оформление със стрелки, сочещи надясно, като Базов процес в типа Процес, има различен смисъл от графика SmartArt със стрелки, въртящи се в кръг, като Непрекъснат цикъл в типа Цикъл.

Най-горе на страницата

Създаване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  групата "илюстрация" в раздела "вмъкване" на powerpoint 2010.
  пример за групата илюстрация в раздела Вмъкване , в PowerPoint 2010

 2. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt щракнете върху желаните от вас тип и оформление.

 3. Въведете текста, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки : 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

    контролата ''текстов екран''

   • За да добавите текст в произволна позиция близо до или върху вашата графика SmartArt, в раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле, за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста. За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Най-горе на страницата

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуващата фигура, която е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новата фигура.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура.

  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележка : 

 • За да добавите фигура от текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора преди или след текста, където искате да добавите фигурата, и натиснете ENTER.

 • За да изтриете фигура от графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, след което натиснете DELETE. За да изтриете цялата графика SmartArt, щракнете върху нейната граница и натиснете DELETE.

Най-горе на страницата

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите вариации на цветове, които са получени от цветове на тема, към фигурите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху вашата графика SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  групата "стилове на smartart" в раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 3. Щракнете върху желаната от вас вариация на цветовете.

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на SmartArt към графиката SmartArt

Стилът на SmartArt е комбинация от разнообразни ефекти, като например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху вашата графика SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

Съвети    

 • За да започнете с празно оформление, изтрийте целия текст в контейнер (като [Текст]) в текстовия екран или натиснете CTRL+A, след което натиснете DELETE.

 • За да преоразмерите цялата графика SmartArt, щракнете върху нейната граница и плъзнете манипулаторите за оразмеряване навън или навътре, докато графиката SmartArt придобие желания от вас размер.

 • Ако вече имате текст в слайд на PowerPoint, можете да конвертирате текста на слайда в графика SmartArt.

 • Ако използвате PowerPoint, можете да анимирате графика SmartArt, за да подчертаете всяка фигура или всяко йерархично ниво.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×