Създаване на вашата първа презентация в PowerPoint 2010

Нова задача

Научете се как да създадете презентация на PowerPoint 2010 и да я споделите с аудиторията си.

Цели

След като завършите този курс, ще можете да:

  • Създавате слайдове и да добавяте текст.

  • Избирате оформлението на слайдовете, вмъквате картина и приложите тема.

  • Промените размера и позицията на елементите на слайда.

  • Форматирате картини, фигури и друго съдържание на слайдове.

  • Създавате бележки на докладчика, които да използвате, докато представяте.

  • Споделите файла на презентацията си за преглед.

  • Отпечатвате изложения и да се подготвите да изнесете презентацията.

Преди да започнете

Практическата сесия за упражнение изисква да имате PowerPoint 2010.

Download this course

Offline version (53.6 MB)

Упражнения

За съжаление, занятието за упражнение не е налично.

Карта за бързи справки

Вижте картата за бързи справки за кратко припомняне на основните моменти в този курс, което може да се отпечата.

Вижте още курсове в Обучение за Microsoft Office.

Отнася се за: PowerPoint 2010Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика