Създаване на блог

Блогът е уеб сайт, който позволява на вас или вашата организация да споделите бързо идеи и информация. Блоговете съдържат публикации, които са отбелязани с дата и са в обратен хронологичен ред. Хората може да коментират вашите публикации, както и да предоставят връзки към интересни сайтове, снимки и сродни блогове.

Публикациите на блоговете може да се създадат бързо и често имат неформално звучене или предоставят уникална гледна точка. Въпреки че блоговете често се използват за коментиране в Интернет, може да използват по няколко начина във фирмена среда.

В тази статия

Общ преглед

Създаване на блог

Настройване на категории

Персонализиране на други настройки на блог

Windows SharePoint Services предоставя шаблон за блог, който улеснява създаването на блога. Блогът е сайт, който съдържа списъци и библиотеки, например списък на публикациите за блог, списък с други блогове и библиотека със снимки. След като веднъж създадете блог, може да настроите категориите и след това да персонализирате настройките за блог.

Блог

Когато създадете блог, трябва да решите дали искате блогът да наследите разрешенията от родителския сайт, или да настроите ръчно уникални разрешения. В повечето случаи трябва да настроите уникални разрешения за блога, за да се уверите, че може да управлявате настройките на сайта, списъците и библиотеките независимо от родителския му сайт. Например може да искате да предоставите по-малко ограничителни разрешения на вашия блог, отколкото на родителския сайт като това да разрешите на всички удостоверени потребители на вашия интранет да четат и коментират блога.

Може и да създавате и персонализирате блог, като използвате програма за уеб проектиране или редактиране, съвместима с Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Преди да започнете да добавяте съдържание към вашия блог, ще искате да се уверите, че вашият сайт, списъци и библиотеки са настроени по начина, по който искате. Например може да искате да редактирате описанието на списъка, за да помогнете на вашите читатели да разберат целта му, да променят разрешенията на блога или на списъка Други блогове или да проследяват версии на публикациите за блогове, за да може да се възстанови предишна версия на публикацията, ако това е необходимо.

След като веднъж сте персонализирали настройките за вашия блог, може да настроите категориите, за да ви помогнат да организирате публикациите си. Категориите са особено полезни, ако създавате публикации за блог на различни теми или за различни цели, например текущи събития, творчески идеи за конкретен проект, технология или хоби. Когато публикациите се организират по категории, хората може лесно да намират публикациите, които отговарят на интересите им, като щракнат върху съответната категория в списъка Категории.

Категории в сайт на блог

Най-горе на страницата

Създаване на блог

За да създадете блог, трябва да имате разрешение за създаване на сайтове. За повече информация се обърнете към собственика или администратора на сайта.

Щракнете върху Покажи цялото съдържание на сайта, след което щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

Съвет : В повечето случаи можете да използвате менюто Действия със сайтове Изображение на бутон , вместо да изпълнявате тази стъпка.

 1. В списъка Уеб страници щракнете върху Сайтове и работни области.

 2. В раздела Заглавие и описание въведете заглавието и описанието на вашия блог.

  Заглавието се явява в навигацията за всяка страница на сайта, например горната лента за връзки и описанието, което се показва в началото на всяка страница.

 3. В раздела Адрес на уеб сайт въведете последната част на уеб адреса, който искате да използвате за вашия блог.

 4. В раздела Избор на шаблон щракнете върху раздела Сътрудничество и след това изберете Блог.

 5. В раздела Разрешения направете едно от следните неща:

  • Ако искате да използвате същите разрешения и групи като на родителския сайт, щракнете върху Използване на същите разрешения като за родителския сайт.

  • Ако искате да настроите уникално разрешение за блог, щракнете върху Използване на уникални разрешения.

   Ако изберете уникални разрешения, ще имате възможност да настроите разрешения, след като свършите въвеждането на настройките на текущата страница.

 6. За да се покаже горната лента за връзки от родителския сайт на страниците във вашия блог, щракнете върху Да в раздела Наследяване на навигация.

 7. Щракнете върху Създаване.

 8. Ако се появи страницата "Задаване на групи за този сайт", задайте посетителите, членовете и собствениците на сайта.

  Съвет : Връзките към повече информация за разрешения и достъп до съдържание може да намерите в раздела Вж. още.

 9. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Настройване на категории

Ако смятате да създадете няколко публикации за блог или публикации за различни проекти, е добре да настроите категории. Читателите ви може да щракнат върху категорията, която искат да прочетат, което ги улеснява да намерят публикациите, които ги интересуват.

Може да добавите повече категории или по-късно да редактирате имената на категорията. Ако не искате да използвате категории, може да изберете Няма за категорията, когато създавате публикация.

 1. Под Връзки с администратора щракнете върху Цялото съдържание.

 2. Под Списъци щракнете върху Категории.

  Появява се списъкът Категории. Ако преди не сте настроили категориите на блога, списъкът съдържа контейнери за категории, например Категория 1 и Категория 2.

 3. В списъка Категории щракнете върху бутона Редактиране изображение на бутон вдясно от контейнера на категорията, който искате да промените.

 4. Изберете текста в контейнера, напишете новия текст, който искате, и след това щракнете върху ОК

 5. Повторете стъпки от 3 до 5, за да заместите съществуващите контейнери на категориите с вашите собствени категории.

 6. За да добавите допълнителни категории, щракнете върху Създай Ново меню на лентата с инструменти на списъка и след това въведете име за категорията в полето Заглавие.

 7. За да изтриете категория, посочете към името й, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Изтриване на елемент.

Най-горе на страницата

Персонализиране на други настройки на блог

След като създадете блога, сигурно искате да персонализирате неговите настройки или тези на списъците и библиотеките му. За да ви помогне в бързото персонализиране и управление на настройките, блогът предоставя списък с връзките за персонализиране.

Следната процедура предоставя общи стъпки за персонализиране на вашия блог. Връзки към информация за сайтове, списъци и библиотеки може да намерите в раздела Вж. още.

 1. Във вашия блог под Връзки с администратора направете едно от следните неща:

  • За да персонализирате списъка Публикации, изберете Управление на публикации.

  • За да персонализирате списъка Коментари, щракнете върху Управление на коментари.

  • За да персонализирате списъка Други блогове, щракнете върху Цялото съдържание.Под Списъци щракнете върху Други блогове.

  • За да персонализирате други списъци или библиотеки в блога  – например списъка Връзки или библиотеката с картини "Снимки" , щракнете върху Цялото съдържание и след това изберете списъка, който искате да промените.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списък или изберете настройките за типа библиотека, който отваряте, например Настройки на библиотека с картини

 3. Щракнете върху типа на настройката, която искате да промените, например Настройки на версии или Разрешения за този списък и след това направете необходимите промени.

 4. Повторете тази процедура за всички други настройки, списъците или библиотеките, които искате да промените.

Съвет : Навигацията за страната, която се появява под Преглед на цялото съдържание на сайта на горното ниво на блога, се съдържа в уеб част. Ако имате разрешение за проектиране на страници, може да редактирате тази навигация, като редактирате страницата, както и страница с уеб части. Например може да скриете списъка Категории, като затворите неговия уеб компонент.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×