Създаване или изтриване на таблица на Excel в работен лист

Когато създадете таблица в работен лист на Excel, не само можете по-лесно да управлявате и анализирате данните в нея, но получавате също така и вградени функции за филтриране, сортиране и оцветяване на редовете.

Данни в таблица на Excel

Забележка : Таблиците на Excel не трябва да се бъркат с таблиците с данни, които са част от пакет команди за условен анализ (Инструменти за данни в раздела Данни). Вижте Въведение в условния анализ за повече информация.

За да създадете таблица, използвайки стила на таблица по подразбиране, направете следното:

Забележка : За създаването на таблица от данни в друг работен лист вижте

 1. Изберете диапазона от клетки, които искате да включите в таблицата. Клетките могат да бъдат празни или да съдържат данни.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Таблица.

  Групата ''Таблици'' в раздела ''Вмъкване''

  Съвет : Клавишна комбинация: Натиснете Ctrl+T или Ctrl+L.

 3. Ако най-горният ред на избрания диапазон съдържа данни, които искате да използвате като заглавки на таблицата, отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки.

  Помолете потребителите си да добавят свои снимки, така че да можете да ги виждате в конзолата за администриране.

  Ако не отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки, над данните във вашата таблица ще се добавят заглавки с имена по подразбиране, като например "Колона1" и "Колона2". Можете да промените имената на заглавките по подразбиране по всяко време. За повече информация вижте Включване или изключване на заглавките в Excel

Създаване на таблица в желания от вас стил

 1. Изберете диапазона от клетки, които искате да включите в таблицата.

 2. В раздела Начало щракнете върху Стилове > Форматиране като таблица.

  групата "стилове" в раздела "начало"

  Когато използвате Форматиране като таблица, Excel автоматично вмъква таблица.

  1. Под Светли, Средни или Тъмни щракнете върху стила на таблицата, който искате да използвате. Ако избраният диапазон съдържа данни, които искате да използвате като заглавки на таблицата, щракнете върху стил на таблица, който включва заглавен ред.

  Можете да създадете свой собствен стил на таблица, който да използвате в текущата работна книга. След като създадете стил на таблица по избор, той е наличен за текущата работна книга, когато използвате Форматиране като таблица под По избор. За повече информация вижте Форматиране на таблица на Excel.

Повече информация за таблиците

 • След като създадете таблица, Инструменти за таблица стават налични и ще видите раздела Проектиране. Можете да използвате инструментите в раздела Проектиране, за да персонализирате или редактирате таблицата. Имайте предвид, че разделът Проектиране е видим само когато е избрана поне една или няколко клетки в таблицата.

 • След като създадете таблица, ще видите бутона Бърз анализ Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365 до нея. Щракнете върху този бутон, за да видите инструментите, които могат да ви помогнат при анализа на табличните данни, като например условно форматиране, блещукащи линии, диаграми или формули.

 • За да добавите ред, изберете последната клетка в последния ред на таблицата и натиснете клавиша за табулация.

  В примера, показан тук, натискането на клавиша за табулация при избрана клетка C4 разширява таблицата с пети ред и премества курсора в първата колона на новия ред – клетка A5.

  избор на последната клетка и натискане на клавиша за табулация за добавяне на нов ред в таблица

 • За повече информация за работата с таблици вижте връзките в раздела Вж. също.

Изтриване на таблица

Изтриване на таблица без загуба на данните или форматирането на таблицата

Изтриване на цялата таблица

Изчистване на данните, но запазване на таблицата

Запазване на данните, но премахване на таблицата

Изтриване на таблица без загуба на данните или форматирането на таблицата

След като създадете таблица, е възможно да не искате да продължите да работите с функционалността на таблица, която тя включва. Или може да желаете стил на таблица без функционалност на таблица. За да спрете да работите с вашите данни в таблица, без да загубите никакво приложено форматиране в табличен стил, можете да преобразувате таблицата в обикновен диапазон от данни в работния лист.

 1. Щракнете някъде в таблицата.

  Това показва раздела "Инструменти за таблица" на лентата.

 2. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Преобразуване в диапазон.

  Изображение на лентата на Excel

  – ИЛИ –

  Щракнете с десния бутон върху таблицата и щракнете върху Преобразуване в диапазон.

  Функциите за таблица повече не са налични, след като преобразувате таблицата обратно в диапазон. Например заглавките на редовете повече не включват стрелки за сортиране и филтриране, а структурираните препратки (препратките, които използват имена на таблици), използвани във формулите, се превръщат в обикновени препратки към клетки. За повече информация вижте Използване на структурирани препратки в таблици на Excel.

Изтриване на цялата таблица

 1. Изберете цялата таблица, като щракнете върху която и да е от заглавните клетки и натиснете клавишите Ctrl+A, за да изберете всички клетки на таблицата.

 2. Натиснете Delete.

Изчистване на данните, но запазване на таблицата

За да запазите структурата и форматирането на таблицата, но да изтриете данните, направете следното:

 1. Изберете всички редове на таблицата с изключение на заглавните.

 2. Изберете Изчистване > Изчисти съдържанието.

 3. За да изчистите заглавките, изберете всички клетки в заглавния ред и щракнете върху Изчистване > Изчисти съдържанието.

Запазване на данните, но премахване на таблицата

За да изтриете таблицата, но да запазите данните, можете да премахнете таблицата, без да губите данните или форматирането на таблицата.

Вж. също

Общ преглед на таблиците на Excel

Сумиране на данни в таблица на Excel

Форматиране на таблица на Excel

Преоразмеряване на таблица чрез добавяне или премахване на редове и колони

Проблеми със съвместимостта в таблици на Excel

Експортиране на таблица на Excel в SharePoint

Преобразуване на таблица в диапазон

Филтриране на данни в таблица на Excel

Видео: Създаване на таблица на Excel

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×