Създаване или изтриване на таблица на Excel в работен лист

Когато създавате таблица (наричана преди списък) в работен лист на Microsoft Office Excel, можете да управлявате и анализирате данните в таблицата, независимо от данните извън таблицата. Например можете да филтрирате колони на таблица, да добавяте ред за общи суми, да прилагате форматиране и да публикувате таблица в сървър, който изпълнява Windows SharePoint Services 3.0.

Промяна на цвета на текста

Ако не искате да работите с данните си в таблица, можете да преобразувате таблицата в обикновен диапазон, запазвайки всеки стил за форматиране на таблица, който сте приложили. Когато повече не се нуждаете от дадена таблица, можете да я изтриете.

Забележка   Таблиците на Excel не трябва да се бъркат с таблица с данни, които са част от пакет с команди за условен. За повече информация относно таблиците с данни вижте Изчисляване на множество резултати с таблица с данни.

Какво искате да направите?

Създаване на таблица

Преобразуване на таблица в диапазон от данни

Изтриване на таблица

Създаване на таблица

Можете да използвате един от двата начина за създаване на таблица. Можете също да вмъкнете таблица в стила за таблица по подразбиране или да форматирате вашите данни като таблица в избран от вас стил.

Вмъкване на таблица

 1. В работен лист изберете диапазона от клетки, които искате да включите в таблицата. Клетките могат да бъдат празни или да съдържат данни.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Excel Ribbon Image

  Клавишна комбинация  Освен това можете да натиснете CTRL+L или CTRL+T.

 3. Ако избраният диапазон съдържа данни, които искате да се показват като заглавки на колони, отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки.

  Ако не отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки, заглавките на таблицата показват имена по подразбиране. Можете да промените имената по подразбиране, като въведете желания текст.

  Забележка   Ако не искате да показвате заглавките на таблицата, можете да ги изключите по-късно. За повече информация относно изключването на заглавките на таблица вж. Включване или изключване на заглавки на таблици на Excel.

Съвети

 • След като създадете таблицата, Инструменти за таблица стават достъпни и се показва разделът Проектиране. Можете да използвате тези инструменти в раздела Проектиране, за да персонализирате или редактирате таблицата.

 • За разлика от списъците в Office Excel 2003, таблицата няма специален ред (означен с *) за бързо добавяне на нови редове. За повече информация относно добавянето или вмъкването на редове в таблица вж. Добавяне или премахване на редове или колони на таблица в таблица на Excel.

Форматиране на данни в таблица

 1. В работния лист изберете диапазон от празни клетки или от клетките, съдържащи данните, които искате бързо да форматирате като таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Форматиране като таблица.

  Бутон ''Обобщена диаграма'' на раздела ''Анализ''

  Забележка   Когато използвате Форматирай като таблица, Office Excel автоматично вмъква таблица.

 3. Под Светло, Средно или Тъмно щракнете върху стила на таблицата, който искате да използвате.

  Забележка   Потребителски стилове на таблици са достъпни под По избор, след като създадете един или няколко от тях. За информация относно начините за създаване на потребителски стил на таблица вижте Форматиране на таблица на Excel.

Съвети

 • След като създадете таблицата, Инструменти за таблица стават достъпни и се показва разделът Проектиране. Можете да използвате тези инструменти в раздела Проектиране, за да персонализирате или редактирате таблицата.

 • За разлика от списъците в Office Excel 2003, таблицата няма специален ред (означен с *) за бързо добавяне на нови редове. За повече информация относно добавянето или вмъкването на редове в таблица вж. Добавяне или премахване на редове или колони на таблица в таблица на Excel.

Най-горе на страницата

Преобразуване на таблица в диапазон от данни

 1. Щракнете някъде в таблицата.

  Съвет   Това показва Инструменти за таблица, добавяйки раздела Проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Преобразувай в диапазон.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка   Функциите за таблица повече не са налични, след като преобразувате таблицата обратно в диапазон. Например заглавките на редовете повече не включват стрелки за сортиране и филтриране, а структурираните препратки (препратките, които използват имена на таблици), използвани във формулите, се превръщат в обикновени препратки към клетки.

Съвети

 • Можете също да щракнете с десния бутон върху таблицата, да посочите Таблица и след това да щракнете върху Преобразуване в диапазон.

 • Веднага след създаването на таблица, можете да също да щракнете върху Отмени Button image в Лента с инструменти за бърз достъп, за да преобразувате тази таблица обратно в диапазон.

Най-горе на страницата

Изтриване на таблица

 1. Изберете таблицата в работния лист.

 2. Натиснете клавиша DELETE.

Съвет   Можете също да щракнете върху Отмени Button image в лентата с инструменти за бърз достъп, за да изтриете таблица, която току що сте създали от диапазон.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Excel 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика