Създаване или изтриване на таблица на Excel в работен лист

Когато създавате таблица (наричана преди списък) в работен лист на Microsoft Office Excel 2003, можете да управлявате и анализирате данните в таблицата независимо от данните извън таблицата. Можете например да филтрирате колони на таблица, да добавяте ред за общи суми, да прилагате форматиране и да публикувате таблица на сървър, който изпълнява Windows SharePoint Services 3.0.

Данни в таблица на Excel

Ако не искате да работите с данните си в таблица, можете да преобразувате таблицата в обикновен диапазон от данни, запазвайки всеки стил за форматиране на таблица, който сте приложили. Когато повече не се нуждаете от дадена таблица, можете да я изтриете.

Забележка : Таблиците на Excel не трябва да се бъркат с таблиците с данни, които са част от пакет команди за условен анализ. За повече информация относно таблиците с данни вижте Изчисляване на множество резултати с помощта на таблица с данни.

Какво искате да направите?

Създаване на таблица

Преобразуване на таблица в диапазон от данни

Изтриване на таблица

Създаване на таблица

Можете да използвате един от двата начина за създаване на таблица. Можете също да вмъкнете таблица в стила за таблица по подразбиране или да форматирате вашите данни като таблица в избран от вас стил.

Вмъкване на таблица

 1. В работен лист изберете диапазона от клетки, които искате да включите в таблицата. Клетките могат да бъдат празни или да съдържат данни.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Excel

  Клавишна комбинация Можете също така да натиснете CTRL+L или CTRL+T.

 3. Ако избраният диапазон съдържа данни, които искате да се показват като заглавки на колони, отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки.

  Ако не отметнете квадратчето Моята таблица има заглавки, заглавките на таблицата показват имена по подразбиране. Можете да промените имената по подразбиране, като въведете желания текст.

  Забележка : Ако не искате да се показват заглавки таблицата, можете да ги изключите по-късно. За повече информация как да изключите заглавките на таблицата, вижте Включване или изключване на заглавки на таблица на Excel.

Съвети

 • След като създадете таблица, става достъпна опцията Инструменти за таблица и се показва разделът Проектиране. Можете да използвате инструментите в раздела Проектиране, за да персонализирате или редактирате таблицата.

 • За разлика от списъците в Office Excel 2003, таблицата няма специален ред (означен с *) за бързо добавяне на нови редове. За повече информация как да добавяте или вмъквате редове в таблица, вижте Добавяне или премахване на редове или колони на таблица в таблица на Excel.

Форматиране на данни като таблица

 1. В работния лист изберете диапазон от празни клетки или от клетките, съдържащи данните, които искате бързо да форматирате като таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Форматиране като таблица.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка : Когато използвате Форматиране като таблица, Office Excel автоматично вмъква таблица.

 3. Под Светло, Средно или Тъмно щракнете върху стила на таблицата, който искате да използвате.

  Забележка : Стиловете на таблица по избор са налични под По избор, след като създадете един или няколко от тях. За информация как да създадете стил на таблица по избор, вижте Форматиране на таблица на Excel.

Съвети

 • След като създадете таблица, става достъпна опцията Инструменти за таблица и се показва разделът Проектиране. Можете да използвате инструментите в раздела Проектиране, за да персонализирате или редактирате таблицата.

 • За разлика от списъците в Office Excel 2003, таблицата няма специален ред (означен с *) за бързо добавяне на нови редове. За повече информация как да добавяте или вмъквате редове в таблица, вижте Добавяне или премахване на редове или колони на таблица в таблица на Excel.

Най-горе на страницата

Преобразуване на таблица в диапазон от данни

 1. Щракнете някъде в таблицата.

  Съвет : Това показва Инструменти за таблица, добавяйки раздела Проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Преобразуване в диапазон.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка : Функциите за таблица повече не са налични след като преобразувате таблицата обратно в диапазон. Например заглавките на редовете повече не включват стрелки за сортиране и филтриране, а структурираните препратки (препратките, които използват имена на таблици), използвани във формулите, се превръщат в обикновени препратки към клетки.

Съвети

 • Можете също да щракнете с десния бутон върху таблицата, да посочите Таблица и след това да щракнете върху Преобразуване в диапазон.

 • Веднага след създаването на таблица, можете също да щракнете върху Отмени в Изображение на бутона лентата с инструменти за бърз достъп, за да преобразувате тази таблица обратно в диапазон.

Най-горе на страницата

Изтриване на таблица

 1. В работен лист изберете таблица.

 2. Натиснете DELETE.

Съвет : Можете също да щракнете върху Отмени Изображение на бутона в Лента с инструменти за бърз достъп, за да изтриете таблица, която току що сте създали.

Най-горе на страницата

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×