Създаване или изтриване на набор от член

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Моделиране на бизнес планиране на PerformancePoint ви помага да управлявате размери като организиране на членове на измерение в член задава. Като използвате член набори, можете да членове на групата в логически групи и създаване на йерархия на член.

Важно : В Моделиране на бизнес планиранечленовете на член набор трябва да принадлежи към една и съща измеренията и йерархията. Ако се опитате да създадете набор от член, който съдържа членове от различни размери или различни йерархии, член набора няма да са валидни и ще доведе до грешка.

Какво искате да направите?

Създаване на набор от член

Изтриване на член набор

Създаване на набор от член

 1. В прозореца на Браузъра на работната област щракнете върху размери. Това показва всички нива за текущото приложение.

 2. В работната област щракнете върху името на измерение, за да го отворите в работната област.

 3. В екрана Задачи измерение щракнете върху Извличане.

 4. В екрана Задачи измерение щракнете върху Създаване на набор от член , за да стартирате съветника за Създаване на набор от член .

 5. В страницата укажете член Задайте име, етикет и описание въведете стойности за име на етикета и Описание на нов член набор. За да научите за запазени думи и забранени знаци за имена и етикети, вижте информация за имена и етикети.

 6. Щракнете върху напред , за да преместите на страницата Изберете член Задаване на опция за създаване . След това изберете една от следните опции за създаване на набор от член.

  Създаване на нов набор от празни член

  За да създадете нов празен член набор, изберете опцията за Създаване на набор от празни член и щракнете върху напред.

  Създаване на член набор, който се базира на свойства

  За да създадете набор член, който се базира на свойства, изпълнете следните стъпки:

  1. Изберете опцията за Създаване на набор от член въз основа на свойства и след това щракнете върху напред.

  2. (По желание) За членове за набора за нов член на групата, изберете свойство, което е в списъка в полето налични свойства и добавите свойството към членовете на групата от полето. Можете да създадете няколко нива на групи.

  3. (По желание) Поставете отметка в квадратчето включват нито един ред , за да включите никой член в йерархията на създава.

   НИКОЙ член е специализирани член с размерност. Моделиране на бизнес планиране използва никой член, когато извършва изчисления, дефинирани от системата и когато член с размерност трябва да бъдат избрани за системен процес. В предварително дефинирани измерения никой член често е член на измерението, по подразбиране. За повече информация вижте информация за нито един член.

  Създаване на член, зададени от копиране на членове

  За да създадете член Задайте чрез копиране на членове от съществуващ член набор:

  1. Изберете опцията Създай член Задаване чрез копиране от съществуващ член настройване .

  2. Изберете члена, настроен да копирате от падащия списък и след това щракнете върху напред.

  Създаване на член, зададени от зареждане на данни

  Създаване на член, зададени от зареждане на данни от файл с разделени със запетая стойност (CSV), направете следното:

  1. Изберете Зареждане член от CSV файл.

  2. Щракнете върху Преглед , за да намерите и изберете CSV файла и след това щракнете върху напред.

   Важно : За да заредите членове от CSV файл, трябва да имате поне разрешения за достъп за четене на CSV файл.

   За повече информация относно изискванията за използване на CSV файлове вижте Зареждане измерение членове и член набори от CSV файл.

 7. На страницата за Преглед и създаване преглед член Задайте селекции и щракнете върху Готово , за да създадете член набор. Ако трябва да направите промени, щракнете върху назад да се върнете към предишния страници.

 8. В екрана Задачи измерение щракнете върху Вкарване за да проверите в измерението.

Важно : Трябва да разположите модела на сайта, след като дефинирате или промените член набори за актуализиране на измерение в базата данни. За инструкции как да направите това вижте разполагане модела.

Най-горе на страницата

Изтриване на член набор

Можете да изтриете член от измерение.

Забележка : Преди да изтриете член набор, сте сигурни, че член набор не се използва от друг модел. Когато изтриете член набор, Моделиране на бизнес планиране изтрива член набор веднага, без да проверявате за да видите дали някой модел до модел съществуват, които зависят от набора член.
За да видите дали друг модел използва набора член, изберете члена, разположен в раздела Резюме на работната област на измерение . Ако други модели използват избраната член набор, показва се екранът на Модела на употребата . Екран за Използване на модела съдържа списък на други модели, които използват избрания член.

След като потвърдите, че член набор не се използва от друг модел, изпълнете следните стъпки за да изтриете член набор.

 1. В прозореца на Браузъра на работната област щракнете върху размери.

 2. В работната област на измерения щракнете върху името на измерение, за да отворите измерение.

 3. Ако не все още имате извлечен измерението, щракнете върху Извличане в екрана Задачи за модела .

 4. Щракнете върху раздела Член поддръжка за да отворите работната област.

 5. В лентата с инструменти на работна област изберете член в Задаване на член от падащия списък. Показва се член набор.

 6. В екрана Задачи измерение щракнете върху Изтриване на текущия член набор. Като алтернатива в менюто действия щракнете върху Изтриване на текущия член набор.

 7. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху да, за да изтриете член набор и показва всички останали член задава в работната област.

Важно : След като дефинирате или промените член набори да актуализирате измерението в базата данни, трябва да разположите модел на сайта. За инструкции вижте разполагане модел.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×