Създаване или изтриване на библиотека

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Типична библиотека Библиотека на SharePoint е сайт, където можете да създадете, съхраняване, актуализирате и съвместна работа по файлове с членовете на екипа. Всеки тип библиотека – документ, картина, формуляр, wiki страница, актив, отчет, запис, връзки с данни и слайд – показва списък на файлове и основна информация за файловете, като например кой е последният човек, за да промените файла, който помага на хората да използват файловете да работят заедно. След като сте приключили с библиотека, можете да архивирате файлове изтриване на неизползваните библиотеката и спестите дисково пространство на сървъра.

Забележка : За да създадете или изтриете библиотека, трябва да имате разрешение за създаване на списъци.

Какво искате да направите?

Повече информация за библиотеките

Създаване на библиотека

Изтриване на библиотека

Следващи стъпки

Повече информация за библиотеките

Можете да създавате и управлявате документи, електронни таблици, презентации, формуляри и други типове файлове в библиотека на SharePoint. Някои библиотеки се създават за вас, когато създадете нов сайт, например библиотеката за споделени документи в екипен сайт. Можете да персонализирате тези библиотеки за вашите цели или да създадете ваши собствени допълнителни библиотеки. Всеки тип библиотека има конкретно предназначение, а някои имат различен набор от поведения и функции.

Библиотека с документи    За много типове файлове, включително документи и електронни таблици, използвайте библиотека с документи. Можете да съхранявате различни видове файлове в библиотека с документи, въпреки че някои типове файлове са блокирани от съображения за сигурност. Когато работите с програми, които не са блокирани, можете да създадете тези файлове от библиотеката. Например вашият маркетингов екип може да има своя собствена библиотека с документи за материали за планиране, новинарски емисии и публикации.

Библиотека с картини    За да споделите колекция от цифрови снимки и графики, използвайте библиотека с картини. Въпреки че картините могат да бъдат съхранявани в други типове библиотеки на SharePoint, библиотеките с картини имат няколко предимства. Например от библиотека с картини можете да преглеждате картини в слайдшоу, да изтегляте картини на вашия компютър и да редактирате картини със съвместими графични програми, например Microsoft Paint. Обсъдете създаването на библиотека с картини, ако искате да съхранявате снимки на събирания на екипа или на промоции на продукти. Можете също да се свързвате към картини във вашата библиотека от друго място във вашия сайт, например от wiki страници и блогове.

Библиотека с формуляри    Ако трябва да управлявате група от бизнес формуляри, базирани на XML, използвайте библиотека с формуляри. Например вашата организация може да иска да използва библиотека с формуляри за разходни отчети. Инсталирането на библиотека с формуляри изисква XML редактор или програма за проектиране на XML формуляри, например Microsoft InfoPath. Формулярът, който попълват хората, е .xml файл, който съдържа данните (единствено данните), въведени във формуляра, например датата и количеството на разходите. Всичко останало, което съставя разходния отчет, е предоставено от шаблона на формуляра. След като хората попълнят формулярите, може да обедините данните от формуляра или да ги експортирате за анализ.

Библиотека с Wiki страници    За да създадете колекция от свързани wiki страници, използвайте библиотека с wiki страници. Wiki позволява много хора да събират обичайна информация във формат, който е лесно да създавате и променяте. Можете също да добавите wiki страници, които съдържат картини, таблици, хипервръзки и вътрешни връзки към вашата библиотека. Например ако вашият екип създава wiki сайт за проект, сайтът може да съхранява съвети и трикове в поредица от страници, които се свързват помежду си.

Библиотека с активи    За да споделяте и управлявате цифрови мултимедийни активи, например файлове с изображения, аудио и видео, използвайте библиотека с активи. Библиотеката с активи улеснява потребителите да откриват и да използват повторно цифрови мултимедийни файлове, които други хора вече са създали, например емблеми и корпоративни изображения. Библиотеката с активи предоставя също типове съдържание със свойства и изгледи за управление и преглед на мултимедийни активи, например миниатюри и ключови думи за метаданни. Например може да искате да управлявате и съхранявате изображения на търговски марки и многократно използваеми фрагменти от съдържание на приложения, така че да са достъпни навсякъде във вашето предприятие и да се използват съгласувано.

Библиотека за връзки с данни     За да опростите поддръжка и управление на връзки с данни, използвайте библиотека за връзка с данни. Библиотека за връзка с данни (DCL) е централизирано за съхраняване на файлове за връзка с данни на Office (ODC). Всеки от тези файлове (.odc) съдържа информация как да намерите влизане, заявка и достъп до външен източник на данни. Централизиране ODC файлове в библиотека за връзка с данни също така да се дава възможност да споделяте, управление и търсене на файлове за връзка на данни от в рамките на сайт на SharePoint и помага да се гарантира, че бизнес данни и отчети, особено електронни таблици, поддържате съгласуван набор от стойности и резултати от формули като "единствен вариант на истината".

Библиотека със слайдове     За ефективно и ефективно споделяне на слайдове в презентация, използвайте библиотека със слайдове. Библиотеките със слайдове ви помогне да споделите, съхраняване и управление на слайдове от Microsoft PowerPoint или съвместимо приложение. Когато публикувате презентация в библиотека със слайдове, слайдовете се качват като отделни файлове, така че те могат да бъдат независима променени и проследяват. Библиотеката със слайдове, поддържа връзка към презентацията, така че сте уведомявани при промяна на слайдове. Библиотеката ви позволява да сортирате слайдовете, проверете ги и може да ви помогне да следите хронологията. Библиотеките със слайдове предоставят и специални функции за намиране, управление и повторно използване на слайдове.

Библиотека със записи     За да запазите Централно хранилище за съхранение и управление на записите на вашата организация или важни бизнес документи, използвайте библиотека на запис. Например вашата организация може да се наложи да се придържате към спазването на правила, които изискват организиран процес за управление на документи, подходящи. Сайт на център за записи може да съдържа няколко записа библиотеки за съхраняване на различни типове записи. За всяка библиотека можете да зададете правила, които определят кои записи да се съхранява, как да маршрутизирате и управление на документите и колко дълго трябва да се съхраняват тези записи.

Библиотека с отчети     За да опростите създаването, управлението и доставяне на уеб страници, документи и водещи показатели на представянето (KPI) показатели и цели, използвайте библиотека с отчети. Библиотеката с отчети е централното място, където можете да създадете и запишете отчети, например работни книги на Excel и страници на табло. Когато публикувате работна книга на Excel в библиотека с отчети, е щракнете еднократно върху разрешено да се отваря в изглед на браузър, който е удобен начин да видите работната книга, без да го добавите към страница с уеб части.

Библиотека за връзка с данни за PerformancePoint    За да опростите поддръжка и управление на файлове за връзка с данни за PerformancePoint, използвайте библиотеката за връзка с данни за PerformancePoint. В тази библиотека можете да съхранявате връзка за свързване към данни на Office (ODC) и универсална данни (UDC).

Библиотека "Табла"    Съдържа страници с уеб части, страници с уеб части със списъци на състоянието и разположени в PerformancePoint табла.

Библиотека с диаграми на процеси (метрични и ни единици)    За съхраняване и споделяне на документи на диаграма на процеса, като например тези, създадени с Microsoft Visio 2010, използвайте библиотека с диаграми на процеси. Метрика и ни единици библиотеки са пригодени към техните съответните измервания.

Забележка : В зависимост от вашия сайт и конфигурация, допълнително система за библиотеките, например библиотеката със стилове, библиотеката с активи на сайт и страници с библиотека на сайт автоматично се създават от SharePoint Server 2010. Обаче не можете да създадете тези конкретни библиотеки чрез потребителския интерфейс.

Най-горе на страницата

Създаване на библиотека

Забележка : Процедурата за създаване на библиотека в работна област за срещи е различна от описаната по-долу. Връзки към повече информация за създаване и персонализиране на област за срещи ще намерите в раздела "Вж. също".

 1. Придвижете се до сайта, в който искате да създадете библиотеката.

 2. Щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създай бутон "създаване" .

  Забележка : Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Под Библиотеки щракнете върху желания тип библиотека, като Библиотека с документи или Библиотека с картини.

 4. В полето Име въведете името за библиотеката. Въвеждането на име за библиотеката е задължително.

  Името се показва в горната част на страницата на библиотеката, става част от адреса на тази страница и се показва в елементите за навигация, които помагат на потребителите да намерят и отворят библиотеката.

 5. В полето Описание въведете описание на целта на библиотеката. Описанието не е задължително.

  Описанието се появява в горния край на страницата на библиотеката, под името на библиотеката. Ако планирате да разрешите получаването на съдържание по имейл за библиотеката, можете да добавите имейл адреса на библиотеката към описанието й, така че хората да го намират лесно.

 6. За да добавите връзка към тази библиотека в "Бързо стартиране", уверете се, че Да е избрано в секцията Навигация.

 7. Някои библиотеки поддържат интегрирането на входяща поща. Ако се показва секция Входящ имейл, администраторът е разрешил получаване на съдържание за сайта по имейл. Ако искате потребителите да добавят файлове към библиотеката, като ги изпращат под формата на прикачени към имейл съобщения файлове, щракнете върху Да. След това в полето Имейл адрес въведете първата част на адреса, който искате потребителите да използват за библиотеката.

 8. За да се създава версия при всяко връщане на файл в библиотеката, в разделите Хронология на версиите на документи или Хронология на версиите на картини щракнете върху Да.

  След това можете да изберете дали да се съхраняват както основни, така и второстепенни версии, и по колко версии от всеки вид искате да проследявате.

 9. При някои библиотеки може да има секция Шаблон за документи, в която се изброяват програмите по подразбиране за създаване на нови файлове. В секцията Шаблон за документи, в падащия списък щракнете върху типа файл по подразбиране, който искате да се използва като шаблон за файловете, създавани в библиотеката.

  Забележка : Ако са разрешени типове на съдържание, шаблонът по подразбиране се задава чрез типа на съдържанието. Ако са разрешени няколко типа съдържание, можете да изберете измежду различни типове файлове по подразбиране при създаване на нови файлове. В този случай типовете файлове по подразбиране се задават чрез типовете съдържание, а не от раздела Шаблон за документи, когато създавате библиотеката.

 10. Щракнете върху Създаване.

Най-горе на страницата

Изтриване на библиотека

Важно : Когато изтриете библиотека, изтриват се и свързаните с нея документи, метаданните за тези документи, хронологията на версиите, настройките на библиотеката и конкретните нива на разрешения. Преди да изтриете дадена библиотека, трябва да се уверите, че в момента никой не я използва и че документите няма да са необходими на никого. Трябва също да сте сигурни, че разбирате процедурите и правилата на вашата организация за изтриване на библиотеки, които могат да ограничават разрешението за извършване на това действие.

 1. Щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране" или щракнете върху Действия за сайта, след това върху Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под съответната секция "Библиотека" – върху името на библиотеката.

  Забележка : Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За библиотека с картини, в менюто Настройки The Settings menu щракнете върху < тип Библиотека > Настройки на библиотеката.

  • За други библиотеки, под Инструменти за библиотеки щракнете върху раздела Библиотека, след което в групата Настройки щракнете върху Настройки на библиотеката.

 3. Под Разрешения и управление щракнете върху Изтриване на тази библиотека с <тип на библиотеката>.

 4. Когато бъдете подканени да потвърдите изтриването, щракнете върху OK, ако сте сигурни, че искате да изтриете библиотеката.

  Съвет : В зависимост от настройките на вашия сайт има вероятност да може да възстановите библиотека, която сте изтрили по случайност, с помощта на "Кошчето". Връзки с повече информация относно използването на кошчето може да намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

След създаване на библиотека можете да потърсите повече информация за:

 • Организиране на библиотеки

 • Управление на библиотеки с голям брой елементи

 • Добавяне, отваряне и редактиране на файлове в библиотека

 • Управление на настройки и разрешения за библиотека

 • Управление на версиите на файловете и процедурите за извличане и вкарване обратно на файлове

 • Конфигуриране на шаблони за библиотеки и добавяне на типове съдържание

 • Работа с колони и изгледи

 • Използване на центрове за документи и центрове за записи

 • Използване на метаданни и работни потоци

Връзки към повече информация за следващите стъпки ще намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×