Създаване или избор на база данни за Business Contact Manager

Business Contact Manager за Outlook съхранява информация за вашите акаунт; сметка; бизнес партньор, бизнес контакт, възможност, маркетингова кампания, бизнес проект и други елементи като записи в база данни за Business Contact Manager.

Създаване на нова база данни

Щракнете върху тази опция, за да зададете нова база данни.

 • Име на базата данни За новата база данни автоматично се създава име на база данни, по подразбиране – MSSmallBusiness, а може да въведете и друго име.

  Забележка : Не може да се използва повторно името на база данни, която е съществувала преди в компютъра.

Избор на съществуваща база данни

Изберете тази опция, за да се свържете със съществуваща база данни.

 1. Въведете местоположението на базата данни в полето Име на компютър. Това местоположение би могло да бъде името на локалния ви компютър или името на друг компютър.

  Забележка : Преди да може да се свържете към базата данни на друг компютър, собственикът на базата данни на отдалечения компютър трябва сподели базата данни и да ви даде разрешение за свързване.

 2. Щракнете върху Свържи се.

 3. След като въведете местоположението, изберете желаното Име на базата данни от падащия списък.

 4. За да продължите, щракнете върху Напред.

За да създадете или изберете друга база данни, в менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и след това щракнете върху Създаване или избор на база данни.

Къде е моята база данни за Business Contact Manager?

Името на вашата база данни за Business Contact Manager е името, използвано от собственика на базата данни, когато я е създал. Базата данни за Business Contact Manager е база данни на SQL Server, така че тя има два компонента – основна база данни и файл с дневник за базата данни.

Файловете на базата данни за Business Contact Manager се намират в следната папка:

 • Windows XP

  В Windows XP базата данни за Business Contact Manager и файловете с дневника се съхраняват в следната папка:

  C:\Documents and Settings\<потребителско име>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<име на базата данни.mdf>

  където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

  Забележка : За някои от файловете в пътя трябва да е включено показването на скрити файлове и папки. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

  C:\Documents and Settings\<потребителско име>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<име на базата данни.ldf>

  където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

 • Windows Vista

  • C:\Users\<потребителско име>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<име на базата данни.mdf>

   където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

   Забележка : За някои от файловете в пътя трябва да е включено показването на скрити файлове и папки. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

  C:\Users\<потребителско име>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<име на базата данни.ldf>

  където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

Изключване на Business Contact Manager за Outlook

Ако не сте собственик на малък бизнес, може да не желаете да използвате Business Contact Manager за Outlook, който може да е инсталиран на вашия компютър от производителя. Изпълнете следващата процедура, за да премахнете функцията от вашия компютър.

Забележка : За да забраните съветника за стартиране, трябва да деинсталирате Business Contact Manager за Outlook. Ако решите, че искате да използвате Business Contact Manager за Outlook по-късно, можете да го инсталирате отново, като поставите компактдиск № 2, включен във вашия пакет на 2007 Office. За повече информация как да инсталирате Business Contact Manager за Outlook вижте Инсталиране на Business Contact Manager за Outlook 2007.

 • Деинсталиране на Business Contact Manager за Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

   2. В Контролен панел щракнете двукратно върху иконата Добавяне или премахване на програми.

   3. В списъка Текущо инсталирани програми и актуализации щракнете върху Business Contact Manager за Outlook 2007.

   4. Щракнете върху Премахване и следвайте инструкциите на екрана.

  • Windows Vista

   1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

   2. В Контролен панел щракнете върху Програми и компоненти.

   3. На страницата Деинсталиране или промяна на програма щракнете върху Business Contact Manager за Outlook 2007.

   4. Щракнете върху Деинсталиране/промяна.

   5. Следвайте инструкциите на екрана.

  Забележки : 

  • Деинсталирането на Business Contact Manager за Outlook 2007 го премахва от всички потребителски профили на този компютър.

  • Ако съветникът за стартиране продължава да се появява дори след като премахнете Business Contact Manager за Outlook 2007, вижте темата Свържете се с нас относно Business Contact Manager, за да да използвате някой от методите за предоставяне на повече информация на Microsoft за този проблем.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×