Създаване в Publisher на брошури, които ви помагат да продавате

Microsoft Office Publisher включва предварително проектирани публикации на брошури, които са създадени специално да предоставят информация за бизнеса ви. Като започнете от предварително проектирана публикация, вие можете да:

 • Базирате брошурата си на публикация с готов професионален проект.

 • Преформатирате брошурата само с едно щракване на бутон, за да превключите от 3-странична брошура на 4-странична.

 • Включите секция за адрес на потребителя и формуляр за поръчка, формуляр за отговор или формуляр за регистрация.

 • Уверете се, че маркетинговите материали на фирмата ви представят съвместимо единство, като използват еднакъв шрифтов набор, цветова схема и набор с бизнес информация за всичките ви публикации.

три-странична брошура, създадена с microsoft publisher

Какво искате да направите?

Избор на проект на брошура

Заместване на текста на контейнер

Заместване на картини на контейнер

Завършване на брошурата

Избор на проект на брошура

Когато създавате брошура, можете да зададете опциите, които искате, като каре с адреса на потребителя, набор с бизнес информация, шрифтов набор и формуляр за регистрация.

 1. Стартирайте Publisher.

 2. Под Типове на публикация щракнете върху Брошури.

 3. В каталога на Брошури щракнете върху проекта, който искате.

 4. Под Цветова схема изберете цветовата схема, която искате.

 5. Под Шрифтов набор изберете шрифтовия набор, който искате.

 6. Под Бизнес информация изберете набора с бизнес информация, който искате, или създайте нов набор с бизнес информация.

 7. Под Размер на страницата изберете 3-панелна или 4-панелна.

 8. Отметнете или изчистете Включи потребителски адрес в зависимост от това, дали планирате да изпращате по пощата брошурата си.

  Когато изберете тази опция, Publisher вмъква в един от панелите текстово поле за адрес, текстово поле за обратен адрес и текстово поле за бизнес име.

 9. Под Формуляр изберете типа на формуляра за отговор, който да се добави, или изберете Няма.

 10. Щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Промяна на опциите на брошура

След като запишете публикацията си, можете да промените опциите й. Щракнете върху Смяна на шаблон в прозореца на задачите Форматиране на публикации, а после променете опциите в диалоговия прозорец Смяна на шаблон.

Ако промените от четири-панелна брошура на три-панелна, допълнителното съдържание се поставя в прозореца на задачите Допълнително съдържание. За повече информация относно прозореца на задачите Допълнително съдържание вижте Минаване от един тип публикация към друг.

За да използвате различен набор с бизнес информация, щракнете върху Бизнес информация в менюто Редактиране и после изберете набора, който искате.

Най-горе на страницата

Заместване на текста на контейнер

 • Щракнете върху текста на контейнера и после въведете новия си текст.

Забележка : 

 • Ако вече сте създали набор с бизнес информация, информацията ви за бизнес контакти и емблемата автоматично ще заместят част от текста на контейнера.

 • В повечето от случаите текстът автоматично се преоразмерява, за да се побере вътре в текстовото поле.

Промяна на размера на текста в текстовите полета

В повечето случаи текстът се преоразмерява автоматично, за да се побира в текстовото поле на контейнера. Можете обаче да нагласите ръчно размера на текста.

 1. Щракнете върху текстовото поле.

 2. В менюто Форматиране посочете към Автопобиране на текста, а после щракнете върху Не автопобирай автоматично.

 3. Изберете текста, а после изберете нов размер в списъка на Размер на шрифта в лентата с инструменти на Форматиране.

Най-горе на страницата

Заместване на картини на контейнер

 1. Щракнете с десния бутон върху картината от контейнера, щракнете върху Промяна на картината, а после щракнете върху източника на новата картина.

  Забележка : Ако изберете Графична колекция, отваря се прозорецът на задачите Графична колекция.

  1. Намерете картината, която искате да вмъкнете в публикацията, а после щракнете двукратно върху нея. Publisher автоматично оразмерява изображението, за да се побира.

 2. Повторете, колкото е необходимо, за останалите картини в публикацията ви.

Забележка : Ако не виждате Промяна на картина, картината може да е групирана с други обекти. Щракнете с десния бутон върху картината, щракнете върху Разгрупирай в контекстното меню, щракнете отново с десния бутон върху картината, така че тя да бъде избрана, и после посочете към Промяна на картина.

Най-горе на страницата

Завършване на брошурата

 1. Когато брошурата изглежда по начина, по който искате, запишете файла, като щракнете върху Запиши като в менюто Файл.

 2. Ако възнамерявате да изпращате по пощата брошурата си на клиентите, подгответе я за отпечатване, като използвате циркулярни документи, за да добавите адресите върху копията на брошурата. За повече информация относно използването на циркулярни документи вижте Създаване на циркулярни документи.

 3. Отпечатайте брошурите си. За повече информация относно двустранното отпечатване вижте Печат от двете страни на листа хартия (двустранен).

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×