Събиране или изваждане на дати

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Да речем, че искате да нагласите коригирана дата на разписание посредством добавяне на две седмици, за да видите каква ще бъде новата дата на завършване, или искате да определите колко ще продължи дейността по завършването в списък от задачи по проект. Можете да добавите или извадите определен брой дни към или от дата чрез проста формула или можете да използвате функции, които са създадени специално за работа с дати в Excel.

В тази статия

Добавяне или изваждане на дни към или от дата

Добавяне или изваждане на месеци към или от дата

Добавяне или изваждане на години към или от дата

Добавяне на комбинация от дни, месеци и години към дата

Най-горе на страницата

Добавяне или изваждане на дни към или от дата

Да предположим, че трябва да представите счетоводния си баланс на 8 февруари 2008. Искате да прехвърлите пари в текущата си сметка, така че тези пари да пристигнат 15 календарни дни преди тази дата. Освен това знаете, че вашата сметка има 30-дневен цикъл на осчетоводяване и искате да определите кога да прехвърлите парите за вашата сметка за март 2008, така че парите да са в наличност 15 дни преди тази дата.

 1. В клетка A1 въведете 08.2.08.

 2. В клетка B1 въведете =A1-15.

 3. В клетка C1 въведете =A1+30.

 4. В клетка D1 въведете =C1-15.

Клетки A1 и C1 показват датите, на които дължите (08.2.08 и 09.3.08) счетоводните баланси за февруари и март, а клетки B1 и D1 показват датите (24.1.08 и 23.2.08), до които трябва да прехвърлите парите си за тези дати.

Най-горе на страницата

Добавяне или изваждане на месеци към или от дата

Можете да използвате функцията EDATE за бързо добавяне или изваждане на конкретно число за цял месец към или от дата.

Функцията EDATE изисква две стойности (наричани още аргументи): начална дата и броя месеци, които искате да добавите или извадите. За изваждане на месеци въведете отрицателно число като втория аргумент (например =EDATE("15.2.08",-5). Резултатът от тази формула е 15.9.07.

Можете да зададете стойността на началната дата или чрез препратка към клетка, която съдържа като стойност дата, или като въведете дата в кавички, като например "15.2.08."

Например искате да добавите 16 месеца към 16 октомври 2007.

 1. В клетка A5 въведете 16.10.08.

 2. В клетка B5 въведете =EDATE(A5,16).

  Функцията използва стойността в клетка A5 като датата.

 3. В клетка C5 въведете =EDATE("16.10.07",16).

  В този случай функцията използва стойност за дата, която сте въвели директно – "16.10.07."

  И двете клетки B5 и C5 трябва да показват датата 16.2.09.

  Забележка : В зависимост от формата на клетките, съдържащи въведените от вас формули, Excel може да покаже резултата като пореден номер – в този случай 16.2.09 може да се покаже като 39 860.

  Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2008 г. е номер 39448, защото е 39 447 дни след 1 януари 1900 г. Microsoft Excel за Macintosh използва по подразбиране друга система за датиране.

 4. Ако резултатите ви се показват като поредни номера, изберете клетки B5 и C5 и продължете със следните стъпки.

 5. В раздела Начало, в групата Клетки, щракнете върху Форматиране, а след това върху Форматиране на клетки.

 6. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки щракнете върху раздела Число.

 7. Под Категория щракнете върху Дата, след което щракнете върху OK. Стойността във всяка от клетките трябва да се покаже като дата, а не като пореден номер.

Най-горе на страницата

Добавяне или изваждане на години към или от дата

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

Важно : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

Избиране на пример от помощта

 1. Натиснете CTRL+C.

 2. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 3. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

Важно : За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Дата:

Години за добавяне (или изваждане)

9.6.2007

3

9/2/2007

-5

10.12.2008

25

Формула

Описание (Резултат)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

Добавя 3 години към 09.6.2007 (12.6.2010)

=DATE(YEAR(A3)+B3,MONTH(A3),DAY(A3))

Изважда 5 години от 02.9.2007 (02.9.2002)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

Добавя 25 години към 10.12.2008 (10.12.2033)

Как работи формулата

Във всяка от трите формули конкретният брой години от колона B се сумира със стойността за годината, която се получава от датата в колона A.

Например в клетка A6 функцията YEAR се използва за датата в клетка A2 (09.6.2007) и връща 2007 като годината. След това формулата добавя 3 (стойността в клетка B2) към стойността за годината, което води до резултат 2010. В същата формула функцията MONTH връща стойността 6, а функцията DAY връща стойността 9. Тогава функцията DATE комбинира тези три стойности в дата, която е след три години — 09.6.2010.

Можете да използвате подобна формула за добавяне на месеци към дата. Например като използвате предишната дата от примера, можете да добавите 9 месеца към датата 09.6.2007, като използвате следната формула: =DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+9,DAY(A2)). Тази формула връща датата 09.3.2008.

Най-горе на страницата

Добавяне на комбинация от дни, месеци и години към дата

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

Важно : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

Избиране на пример от помощта

 1. Натиснете CTRL+C.

 2. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 3. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

Важно : За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3


4


5

A

B

Дата:

9.6.2007

Формула

Описание (Резултат)

=DATE(YEAR(A2)+3,MONTH(A2)+1,DAY(A2)+5)

Добавя 3 години, 1 месец и 5 дни към 6/9/2007 (7/14/2010)

=DATE(YEAR(A2)+1,MONTH(A2)+7,DAY(A2)+5)

Добавя 1 година, 7 месеца и 5 дни към 6/9/2007 (1/14/2009)

Формулата в примера има следните аргументи (аргументът е стойност, подавана на дадена функция).

Формула за сумиране на дати

Формула за сумиране на дати

Изображение на бутон start_date: Дата или препратка към клетка, съдържаща дата.

Споделяне на работна книга add_year: Брой на годините, които трябва да се добавят.

Изображение на бутон add_month: Брой на месеците, които трябва да се добавят

Екранна снимка на слушалки add_day: Брой на дните, които трябва да се добавят

Как работи формулата

Във всяка от формулите към датата, съдържаща се в клетка А2, се добавят определен брой години, месеци и дни.

Например в клетка A5 (първата формула) функцията YEAR се използва за датата в клетка A2 (09.6.2007) и връща като година 2007. След това формулата добавя 1 към стойността за годината, което води до резултат 2008. Функцията MONTH връща стойност 6 и към стойността се добавят 7 месеца. Тъй като общо 6 месеца плюс 7 месеца прави 13 месеца, функцията DATE добавя 1 година към стойността за година – резултатът е 2009. Функцията DATE след това вади 12 от стойността за месец и получената стойност е 1 за месеца. Функцията DAY връща стойност 9, към което се добавят 5 дни и полученият резултат е 14. Накрая функцията DATE комбинира тези три стойности (2009, 1 и 14) в дата, която е след една година, седем месеца и 5 дни – 14.1.2009.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×