Структуриране на данни в Excel Services

Ако имате списък с данни, които искате да групирате и обобщите, можете да ги структурирате в до осем нива, по едно за всяка група. Всяко вътрешно ниво, представено от по-голям брой символи за структуриране, показва подробни данни за предшестващото външно ниво, представено от по-малък брой символи за структуриране. Използвайте структурирането, за да показвате бързо сумарни редове или колони или за да разкривате подробни данни за всяка група. Можете да структурирате редове (както е показано в примера по-долу), да структурирате колони или да структурирате и редове, и колони.

Структуриран списък

Структуриран ред от данни за продажби, групирани по географски области и месеци с няколко показани сумарни и подробни редове.

1.  За да се покажат редове за ниво, щракнете върху подходящите символи за структуриране едно две три .

2.  Ниво 1 съдържа всичко продажби за всички подробни редове.

3.  Ниво 2 съдържа всичко продажби за всеки месец във всеки регион.

4.  Ниво 3 съдържа подробни редове (само подробни редове от 11 до 13 са видими в момента).

5.  За да се разширят или свият данните в структурата ви, щракнете върху символите за структуриране плюс и минус .

Показване или скриване на структурирани данни

Забележка : Ако не виждате символите за структуриране едно две три , плюс и минус , не е била създадена структура в работната книга, преди да се запише в Excel Services или свойството по избор Филтър е забранено. За повече информация вижте Свойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access.

 • Изпълнете едно от следните неща:

  Показване или скриване на подробни данни за група    

  • За да покажете подробни данни в група, щракнете върху плюс за групата.

  • За да скриете подробни данни за група, щракнете върху минус за групата.

   Разширяване или свиване на цялата структура до определено ниво    

  • В символите за структуриране едно две три , щракнете върху номера на нивото, което искате. Подробните данни на по-ниски нива тогава се скриват.

   Например, ако структурата има четири нива, можете да скриете четвъртото ниво и да покажете останалите нива, като щракнете върху три .

   Показване или скриване на всички структурирани подробни данни    

  • За да покажете всички подробни данни, щракнете върху най-ниското ниво в символите за структуриране едно две три . Например ако има три нива, щракнете върху три .

  • За да скриете всички подробни данни, щракнете върху едно .

Забележка : Ако копирате данни в структура, използвайки командата Копирай в браузъра или като създадете снимка на работна книга, можете да копирате само редове и колони, които са видими в момента в Excel Services, независимо дали структурата е напълно разширена, частично разширена, или напълно свита.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×