Стартиране по избор: изберете базата данни за Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Business Contact Manager за Outlook съхранява вашите бизнес данни като записи в база данни за Business Contact Manager , които ще създадете или изберете в тази стъпка.

Можете също да използвате тази страница, за да забраните Business Contact Manager за Outlook и съветникът за стартиране за вашия профил на Outlook.

Ако използвате локална или отдалечена база данни?

локална база данни се съхранява на компютъра, който използвате в момента. отдалечена база данни се съхранява на друг компютър и трябва да бъдат споделени с вас, преди да можете да го използвате.

Вашите възможности са както следва:

Свързване към локална база данни

Щракнете върху тази опция, ако искате да използвате база данни, която е на този компютър. Например ако споделяте този компютър с друг потребител, който е вече завършен съветника за стартиране, създадена база данни и базата данни е споделил с вас, ще изберете тази опция, за да изберете една и съща база данни.

Изберете базата данни по име в следващата стъпка.

Свързване към отдалечена база данни

Щракнете върху тази опция, за да използвате база данни, която е на друг компютър.

Забележка : Преди да можете да се свържете към база данни, която е на друг компютър, собственикът на базата данни трябва да ви даде достъп до базата данни. Също така ако на компютъра, който използвате и отдалеченият компютър не са част от същия домейн, трябва да фигурира като потребител на отдалечения компютър.

Въведете името на компютъра и изберете базата данни в следващите стъпки.

Създаване на нова локална база данни

Щракнете върху тази опция, за да настроите нова, празна база данни.

Можете да въведете уникално име за базата данни, или да приемете името по подразбиране, MSSmallBusiness.

Забележка : Можете да използвате повторно име на базата данни, преди това на вашия компютър.

Не искам да използването на Business Contact Manager

Щракнете върху тази опция, за да забраните Business Contact Manager за Outlook за текущия профил на Outlook. Получавате подкана да потвърдите избора си. Business Contact Manager за Outlook и съветникът за стартиране ще бъде забранена за този профил.

Изключването на Business Contact Manager за Outlook с този съветник засяга само вашия профил. За да го изключите за всички потребители, трябва да деинсталирате тази функция. За информация относно премахването на Business Contact Manager за Outlookвижте Премахване на Business Contact Manager за Outlook 2010.


Местоположението на вашата база данни на Business Contact Manager

Базата данни на Business Contact Manager е база данни на SQL Server, която има два компонента: основната база данни и в регистрационния файл за базата данни.

Къде се съхраняват вашата база данни на Business Contact Manager?

Файловете на базата данни се намират в следната папка:

 • Windows XP

  В Windows XP Business Contact Manager база данни и регистрационните файлове се съхраняват по следния начин:

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

  където потребителско_име е името на собственика на базата данни и името на базата данни е името на базата данни на Business Contact Manager.

  Забележка : Трябва да покажете скритите файлове и папки, за да видите някои от файловете в пътя. За информация как да покажете скритите папки вижте помощ и поддръжка

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  където потребителско_име е името на собственика на базата данни и името на базата данни е името на базата данни на Business Contact Manager.

 • Windows Vista и Windows 7

  База данни на Business Contact Manager (.mdf) и файлове за регистриране (.ldf) се съхраняват по следния начин:

  C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

  където потребителско_име е името на собственика на базата данни и името на базата данни е името на базата данни на Business Contact Manager.

  Забележка : Трябва да покажете скритите файлове и папки, за да видите някои от файловете в пътя. За информация как да покажете скритите папки вижте помощ и поддръжка

  C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  където потребителско_име е името на собственика на базата данни и името на базата данни е името на базата данни на Business Contact Manager.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×