Сравнение на Microsoft Access SQL и ANSI SQL

Ядрото на базата данни на Microsoft Access структуриран език за заявки (SQL) по принцип отговаря на изискванията на ниво1 на ANSI SQL режим на заявка. Някои ANSI SQL функции обаче не са реализирани в Microsoft Access SQL. Освен това Microsoft Access SQL съдържа запазени думи и функции, които не се поддържат в ANSI SQL.

Основни разлики

 • Microsoft Access SQL и ANSI SQL имат разлики в запазените думи и типовете данни. Когато се използва Microsoft доставчик на OLE DB, има допълнителни запазени думи.

 • Към конструкцията Between...And с показания по-долу синтаксис се прилагат различни правила.

  израз1 [NOT] Betweenстойност1Andстойност2

  В Microsoft Access SQL стойност1 може да бъде по-голяма от стойност2; в ANSI SQL стойност1 трябва да бъде равна на или по-малка от стойност2.

 • Microsoft Access SQL поддържа както заместващите символи на ANSI SQL, така и специфични заместващи знаци на Microsoft Access, които можете да използвате с оператора Like. Заместващите символи на ANSI и Microsoft Access са взаимно изключващи се. Трябва да използвате единия или другия набор, без да ги смесвате. Заместващите символи на ANSI SQL са допустими само когато се използва ядрото за управление на бази данни и Microsoft Office Access 2007 доставчика на OLE DB на Microsoft Access. Ако се опитате да използвате заместващите символи на ANSI SQL през Office Access 2007 или DAO, те ще бъдат възприети като литерали.

Съответстващ знак

Microsoft Access SQL

ANSI SQL

Произволен единичен знак

?

_ (долна черта)

Нула или повече знака

*

%

 • Microsoft Access SQL по принцип налага по-малко ограничения. Например той разрешава групиране и подреждане в изрази.

 • Microsoft Access SQL поддържа по-мощни изрази.

Разширени възможности на Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL предоставя следните разширени възможности:

Командата TRANSFORM, която предоставя поддръжка за кръстосана заявка.

 • Допълнителни SQL агрегатни функции, например StDev и VarP.

Декларацията PARAMETERS за дефиниране на параметризирана заявка.

Възможности на ANSI SQ, които не се поддържат в Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL не поддържа следните възможности на ANSI SQL:

 • Препратки към агрегатната функция DISTINCT. Например Microsoft Access SQL не разрешава SUM(DISTINCT име_на_колона).

 • Клаузата LIMIT TO nn ROWS, използвана за ограничаване на броя на редовете, върнати от заявка. За ограничаване на обхвата на заявка може да използвате само клауза WHERE.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×