Справочен материал: Местоположение на командите на PowerPoint 2003 в PowerPoint 2007

Тази статия ви въвежда в основните елементи на новия Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent в Microsoft Office PowerPoint 2007. Тя също предоставя списък с команди, които вече може да са ви познати от Microsoft Office PowerPoint 2003, като ви показва как да постигнете същите резултати с Office PowerPoint 2007.

Важно   Тази статия е създадена единствено като инструмент за бързи справки и не е предвидено да служи за обучение.

В тази статия

Запознаване с новия интерфейс

Добавяне на команди към лентата с инструменти за бърз достъп

Новото местоположение на познатите команди

Запознаване с новия интерфейс

В Office PowerPoint 2007 новият Потребителски интерфейс Office Fluent заменя менютата, лентите с инструменти и повечето прозорци на задачите от предишните версии на PowerPoint с един единствен механизъм, който е прост и лесен за намиране. Новият потребителски интерфейс е създаден, за да ви помогне да бъдете по-продуктивни в PowerPoint, по-лесно да намирате правилните функции за изпълнението на различните задачи, да откривате нова функционалност и да сте по-ефективни.

Тази статия е за опитни потребители на PowerPoint 2003 – персонал на бюрото за помощ, ИТ експерти и други, които вече са запознати с интерфейса на PowerPoint 2003 – които искат бързо да намират познати команди в Office PowerPoint 2007.

Потребителски интерфейс Office Fluent

Основният заместител на менютата и лентите с инструменти в Office PowerPoint 2007 е лентата, която е част от Потребителски интерфейс Office Fluent. Създадена за бързо преглеждане, лентата се състои от раздели, които са организирани около конкретни сценарии или обекти. След това контролите на всеки раздел са организирани в няколко групи. Лентата може да подслонява много по-богато съдържание, отколкото могат менютата и лентите с инструменти, включително бутони, галерии и съдържание на диалогови прозорци.

Лента

1. Разделите са проектирани така, че да са предназначени за определена задача.

2. Групите във всеки раздел разделят задачата на подзадачи.

3. Командните бутони във всяка група изпълняват някаква команда или показват меню от команди.

Раздели, които се появяват само когато имате нужда от тях

Освен стандартния набор раздели, който виждате на лентата при стартиране на Office PowerPoint 2007, има още два типа раздели, които се появяват в интерфейса, когато са необходими за този тип задача, която изпълнявате в момента.

Контекстни инструменти     Контекстните инструменти ви позволяват да работите с обектите, които сте избрали на страницата, като например таблици, картини и чертежи. Когато щракнете върху обект, нужният набор от контекстни инструменти се появява в акцентиращ цвят до стандартните раздели.

Контексти раздели

1. Изберете обект във вашата презентация.

2. Името на контекстните инструменти, които могат да се приложат, се появява в акцентиращ цвят, а контекстните раздели се появяват до стандартния набор раздели.

3. Контекстни раздели осигуряват контроли за работа с избрания елемент.

4. Стандартен раздел на лентата.

Раздел за програмата     Разделът за програмата замества стандартния набор раздели, когато превключвате в някои авторски режими и изгледи, в това число "Образец на слайдове","Образец за изложение", "Образец за бележки", а при този пример и "Визуализация на печата".

Раздел за приложението PowerPoint

Менюта, ленти с инструменти и други познати елементи

Освен разделите, групите и командите, Office PowerPoint 2007 използва и други елементи, които също осигуряват начин за изпълнение на вашите задачи. Следващите елементи повече приличат на познатите ви менюта и ленти с инструменти от предишните версии на PowerPoint. Таблиците в края на тази статия ви насочват към тези елементи в колоната Път.

Бутон Microsoft Office Изображение на бутон     Този бутон е разположен в горния ляв ъгъл на прозореца на PowerPoint и отваря показаното тук меню.

Меню ''Файл'' в PowerPoint

Лента с инструменти за бърз достъп     Лентата с инструменти за бърз достъп по подразбиране се намира най-отгоре на прозореца на PowerPoint и осигурява бърз достъп до често използваните инструменти. Можете да персонализирате лентата с инструменти за бърз достъп, като добавяте команди към нея.

Лента с инструменти за бърз достъп

Икони за стартиране на диалогови прозорци     Иконите за стартиране на диалогови прозореца са малки икони, които се появяват на няколко групи. Чрез щракване върху икона за стартиране на диалогов прозорец се отваря съответният диалогов прозорец или прозорец на задачите, който предоставя повече опции, свързани с тази група.

Стартиране на диалогов прозорец

Най-горе на страницата

Добавяне на команди към лентата с инструменти за бърз достъп

Както е показано в таблиците в края на тази статия, някои команди на PowerPoint 2003 са достъпни в Office PowerPoint 2007 само от списъка с всички команди в диалоговия прозорец Опции на PowerPoint. За да използвате тези команди в Office PowerPoint 2007, първо трябва да ги добавите към лентата за бърз достъп, както следва:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Опции на PowerPoint.

 2. В списъка вляво щракнете върху Персонализиране.

 3. В полето на падащия списъкИзбирай команди от щракнете върху Всички команди.

  Опции за PowerPoint, персонализиране, всички команди

 4. В полето Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп изберете или За всички документи (по подразбиране), или конкретен документ.

 5. Щракнете върху командата, която искате да добавите, и после щракнете върху Добави.

  Повторете това за всяка команда, която искате да добавите.

 6. Използвайте бутоните със стрелки Премести нагоре и Премести надолу, за да подредите командите в реда, в който искате да се появяват на лентата с инструменти за бърз достъп.

 7. Щракнете върху OK.

Новото местоположение на познатите команди

За да намерите местоположението да дадено меню или лента с инструменти в Office PowerPoint 2007, отворете Office PowerPoint 2007Работна книга със схеми на лентата. Инструкциите в първия раздел на работната книга осигуряват съвети за персонализирането, намирането и отпечатването на данни.

Най-горе на страницата

Отнася се за: PowerPoint 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика