Сортиране на данни в обобщена таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Сортирането на данни по азбучен ред или от най-големи към най-малки стойности (или обратното) е полезно, когато имате големи количества данни в обобщената таблица, която сте създали. Сортирането ви дава възможност да организирате данните, така че да са по-лесни за намиране елементите, които искате да анализирате.

Сортиране чрез бутоните със стрелки

Клетките Етикети на редове и Етикети на колони имат бутон със стрелка, който можете да използвате за сортиране.

 1. Щракнете върху поле в реда или колоната, които искате да сортирате.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър при Етикети на редове или Етикети на колони и след това щракнете върху желаната опция за сортиране.

  Филтър "Етикети на редове"

 3. За да сортирате данните във възходящ или низходящ ред, щракнете върху Сортиране от А до Я или Сортиране от Я до А.

  Бутони за сортиране

  Текстовите записи ще се сортират по азбучен ред, числата ще се сортират от най-малко към най-голямо (или обратно), а датите ще се сортират от най-стара към най-нова (или обратно).

Сортиране на колона, която няма бутон със стрелка

Можете да сортирате по отделни стойности или по междинни суми, като щракнете с десния бутон върху клетка, изберете Сортирай и изберете метод за сортиране. Редът на сортиране се прилага към всички клетки на същото ниво в колоната, която съдържа клетката.

В примера по-долу данните под нивото на категория (каска, сак) са сортирани по азбучен ред, от А до Я.

Сортиране по подразбиране, по етикети на редове

За да видите общите суми за продуктите, сортирани от най-голямо до най-малко, изберете което и да е число в колоната Обща сума и сортирайте по нея.

Сортиране от най-голямо към най-малко на стойностите в колоната "Обща сума"

За повече информация относно сортирането вж. За сортирането в обобщени таблици в края на тази статия.

Съвет : За бързо намиране на това, което ви е нужно, можете също да групирате данните на обобщената таблица. Или пък можете да търсите най-големи или най-малки стойности в набор от данни, например първите 10 или последните 5 количества продажби чрез филтриране на данните в обобщената таблица или чрез прилагане на условно форматиране.

Задаване на опции за сортиране по избор

За да сортирате определени елементи или да промените реда на сортиране, можете да зададете ваши собствени опции за сортиране.

 1. Щракнете върху поле в реда или колоната, които искате да сортирате.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър при Етикети на редове или Етикети на колони и след това щракнете върху Още опции за сортиране.

  Филтър "Етикети на редове"

 3. В диалоговия прозорец Сортиране изберете желания тип сортиране:

  Диалогов прозорец "Сортиране"

 • За допълнителни опции щракнете върху Още опции и след това изберете желаната опция в диалоговия прозорец Още опции за сортиране:

  Диалогов прозорец "Още опции за сортиране"

  • Под Автосортиране отметнете или изчистете квадратчето Сортирай автоматично при всяко обновяване на отчета, за да разрешите или прекратите автоматично сортиране винаги, когато данните на обобщената таблица се актуализират.

  • Под Ред на сортиране по първия ключ изберете подредбата по избор, която искате да използвате. Тази опция е налична само когато е премахната отметката в квадратчето Сортирай автоматично при всяко обновяване на отчета под Автосортиране.

   Excel има списъци по избор за ден от седмицата и месец от годината, но можете също да създадете свой собствен списък по избор за сортиране.

   Забележка : Редът за сортиране на даден списък по избор не се запазва, когато актуализирате (обновявате) данните в обобщената таблица.

  • Под Сортиране по щракнете върху Обща сума или Стойности в избраните колони, за да сортирате по тези стойности. Тази опция не е достъпна, когато зададете сортирането като Ръчно.

   Съвет : Щракнете върху Като в източника на данни, за да върнете елементите към техния първоначален ред. Тази опция е налична само за първични данни от онлайн аналитична обработка (OLAP).

  • Щракнете върху Ръчно, за да пренаредите елементите, като ги плъзгате.

   Не можете да плъзгате елементи, които са показани в областта "Стойности" на списъка с полета на обобщената таблица.

  • Щракнете върху Възходящо (от А до Я) по или Низходящо (от Я до А) по и след това изберете полето, което искате да сортирате.

За сортирането в обобщени таблици

Когато сортирате данни в обобщена таблица, бъдете наясно, че:

 • Данните които имат водещи интервали ще засегнат резултатите от сортирането. За да постигнете оптимални резултати, премахнете водещите интервали, преди да сортирате данните.

 • Не можете да сортирате текстови записи с различаване на главните и малките букви.

 • Не можете да сортирате данни по конкретен формат, например цвят на клетка или на шрифт, или по индикатори на условно форматиране, например набори от икони.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Създаване на обобщена таблица в Excel 2016 за анализиране на данни в работен лист

Групиране и разгрупиране на данни в отчет с обобщена таблица в Excel 2016 за Windows

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×