Скриване имената на получателите чрез използване на "Ск"

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ск е съкращение за "скрито копие". Ако добавите името на получател в полето Ск на имейл съобщение, получателят ще получи копие на съобщението, но името му няма да се вижда от останалите получатели на съобщението. Ако полето Ск не се вижда, когато създавате ново съобщение, можете да го добавите.

 • В ново съобщение, в раздела Опции за съобщение, в групата Полета щракнете върху Покажи поле "Ск".

Най-добри практики за използване на "Ск"

 • Предварителни стъпки    Преди да добавите името на потенциален получател в полето Ск на съобщение, уверете се, че получателят очаква вашето съобщение. Това лице може би трябва да направи стъпки, за да ви обозначи като безопасен подател (или безопасен получател, ако името ви ще бъде в полето До).

  Защо е необходимо това? Използването на "Ск" е любима техника на създателите на нежелана поща. Затова много филтри за нежелана поща ще маркират съобщенията, използващи полето Ск, като нежелана поща. Така че ако потенциалният ви получател не е добавил името ви към списък с безопасни податели в Microsoft Outlook, съобщението ви може да отиде направо в папката "Нежелана поща" или нейния еквивалент.

  За повече информация относно конфигурирането на филтъра за нежелана поща в Outlook вж. Добавяне на имена към списъците във филтъра за нежелана поща.

 • Помислете, преди да включите списък за разпространение в полето Ск    Хората, които използват правила за разпределяне на своята електронна поща по папки, ще изпитат определени неудобства, ако включите имената им в списък за разпространение в полето Ск. Тъй като правила им използват името на списъка за разпространение, който се очаква да бъде в едно от полетата До или Як, вашето съобщение няма да бъде сортирано според техните правила.

 • Бъдете наясно с ограниченията    Много доставчици на електронна поща задават граница на броя имена, които могат да бъдат включени в полетата ДоЯк и Ск в едно съобщение. Например вашият доставчик на електронна поща може да ограничи всяко съобщение до максимум 100 имейл адреса. Ако тези адреси се разпределят между полетата До, Як и Ск, помнете, че имената в полето Ск влизат в пълния ви лимит. Попитайте вашия доставчик на електронна поща за правилата относно вашия акаунт.

Идеи за използването на "Ск"

 • Пазете за себе си списъка на вашите получатели    "Ск" може да ви помогне да съблюдавате дискретност по отношение на хората, които поддържате информирани, без да разкривате тяхната самоличност. Например ако изпращате съобщение за работа до повече хора, може би ще пожелаете да използвате "Ск", за да запазите в тайна самоличността на потенциалните кандидати за работа.

  Съвет    Помислете дали да не използвате циркулярни документи в Microsoft Office Word 2007, като алтернатива на "Ск". С циркулярните документи можете бързо да разпращате едно и също имейл съобщение до отделните получатели. Циркулярните документи ви позволяват да разпращате голям обем електронна поща със само едно име в полето До на съобщението.

 • Помогнете в контролирането на разговор, който е станал твърде оживен    Това е една от ситуациите, в които използването на "Ск" за списък за разпространение или при голям брой имена, може да бъде от полза.

  Да предположим, че изпращате съобщение до голям брой хора, изброени в полето До. Дискусията се разгаря и всеки желае да изрази мнение. Броят на съобщения драстично се увеличава, защото много получатели отговарят с мнението "Моля, престанете да отговаряте на това съобщение до всички". Проблемът е, че когато правят това, те щракват върху Отговор до всички. Един начин да се ограничи употребата на опцията Отговор до всички, е да се отговори и да се постави името на списъка за разпространение в полето Ск. Например бихте могли да щракнете върху Отговори, да поставите само вашето име в полето До, да преместите списъка за разпространение в полето Ск и да напишете съобщение, подобно на следното:

  "Признателен съм за мислите на хората по този проблем. Ако имате други коментари, отговаряйте ми директно. (Поставил съм този списък за разпространение в полето Ск, за да намаля съобщенията-отговор до всички.)"

  Съвет    Ако изпращате съобщение до други хора, които използват Outlook, можете да им попречите да използват опцията Отговор до всички. За повече информация вж. Възпиране на получателите на имейл съобщения от употреба на "Отговор до всички" или "Препращане".

 • Намаляване на нежеланата поща    Макар хората, които изпращат нежелана поща, навярно да харесват използването на "Ск", на тях не би им допаднало, ако вие го използвате. Ако скриете имената на получателите, поставяйки ги в списък в полето Ск, никой няма да може да копира имейл адресите на получателите от вашите съобщения.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×