Символ

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Раздел "Символи"

Шрифт      Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество      Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи      Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание      Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието се появява като ЗНАК ПАУНД.

Код на знак      Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от      Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Раздел "Специални знаци"

Знак      Посочва често използван набор от специални знаци и тяхното описание.

Клавишна комбинация      Изброява присвоените клавишни комбинации за всеки специален знак в списъка.

Най-горе на страницата

InfoPath

Шрифт     Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи     Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание    Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избрана £ символа, описанието ще се появи като Знак за ФУНТ.

Код на знак     Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от     Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Най-горе на страницата

OneNote

Шрифт     Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи     Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание     Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например, ако е избран символа ?, описанието се появява като ЗНАК НА ЛИРА.

Код на знак    Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от     Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Най-горе на страницата

PowerPoint

Шрифт     Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи     Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание     Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например, ако е избран символа ?, описанието се появява като ЗНАК НА ЛИРА.

Код на знак     Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от     Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Най-горе на страницата

Publisher

Раздел "Символи"

Шрифт     Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи     Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание     Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например, ако е избран символа ?, описанието се появява като ЗНАК НА ЛИРА.

Код на знак     Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от     Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Раздел "Специални знаци"

Знак     Посочва често използван набор от специални знаци и тяхното описание.

Клавишна комбинация     Изброява присвоените клавишни комбинации за всеки специален знак в списъка.

Най-горе на страницата

Visio

Шрифт     Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи     Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание     Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например, ако е избран символа ?, описанието се появява като ЗНАК НА ЛИРА.

Код на знак     Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от     Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Най-горе на страницата

Word

Раздел "Символи"

Шрифт      Указва шрифт за текст, чиито набор от знаци да се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество      Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако има налично. Подмножество на шрифт може да включва разширен списък с езикови знаци, например гръцки или кирилица или категория знаци, например символи за валути. Изберете име на подмножество в полето.

Списък със символи     Представлява пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъкнати от избрания шрифт или подмножество.

Последно използвани символи      Изброява най-често използваните символи, които са били вмъквани.

Описание      Предоставя смислово обяснение на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието се появява като ЗНАК ПАУНД.

Код на знак      Показва или възприема въведен уникален код, представляващ даден символ.

от      Указва набора от знаци, на който се базира кода на знака. ASCII е стандарт на кодиране на знаци, базиран на английската азбука. Unicode е стандарт на кодиране на знаци, който позволява повечето от всички писмени езици да бъдат представени с използването на единствен набор от знаци.

Автокоригиране      Показва диалоговия прозорец Автокоригиране, където можете да укажете текстова фраза, която да бъде заместена с избрания знак при всяка въвеждане на този текст.

Клавишна комбинация      Показва диалоговия прозорец Настройка на клавиатура, в който можете да присвоите дадена клавишна комбинация да бъде свързана със избрания символ.

Раздел "Специални знаци"

Знак      Посочва често използван набор от специални знаци и тяхното описание.

Клавишна комбинация      Изброява присвоените клавишни комбинации за всеки специален знак в списъка.

Автокоригиране      Показва диалоговия прозорец Автокоригиране, където можете да укажете текстова фраза, която да бъде заместена с избрания знак при всяко въвеждане на този текст.

Клавишна комбинация     Показва диалоговия прозорец Настройка на клавиатура, в който можете да присвоите дадена клавишна комбинация да бъде свързана със специалния знак.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×