Свързване на външни данни към вашата работна книга

Понякога данните, които ви трябват, не са в работната ви книга на Excel – те може да са в база данни, в XML файл, в интернет, в текстов файл, както и на много други места. Би било чудесно да работите с тези данни направо в работната книга, но не е препоръчително да ги импортирате отново и отново, за да сте сигурни, че са актуални. Създаването на постоянна връзка от вашата работна книга към този източник на данни е лесен начин да гарантирате, че данните, с които работите, са винаги актуални.

Важно :  Връзките към външни данни може да са забранени на вашия компютър. За да се свържете с данни при отварянето на работна книга, трябва да разрешите връзките към данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или като поставите работната книга в надеждно местоположение.

В групата Получаване на външни данни в раздела Данни можете да създавате връзки с различни източници на данни:

Група ''Получаване на външни данни'' в раздел ''Данни''

От Access

Свържете база данни на Access към вашата работна книга, за да използвате данни от нейните таблици и заявки в работната книга.

От уеб

Създайте връзка към уеб страница, за да използвате данни от нейните таблици във вашата работна книга.

 1. В раздела Данни щракнете върху От уеб.

 2. В полето Адрес въведете уеб адреса на сайта с данните, към които искате да се свържете.

 3. Индикатор със стрелка като този Индикатор за таблица в уеб страница означава, че наблизо има данни, които можете да импортирате.

 4. Щракнете върху индикатора със стрелка, щракнете върху бутона Импортирай и след това щракнете върху OK.

Уеб връзките, които създавате, ще бъдат наименувани "Връзка", "Връзка1" и т.н. Добра идея е да преименувате всяка връзка с име, което я описва по-добре. За да направите това:

 1. В раздела Данни щракнете върху Връзки.

 2. Изберете връзката, която искате да преименувате, и щракнете върху Свойства.

 3. В полето Име на връзка въведете името, което желаете, и щракнете върху OK.

От текст

Създайте връзка към текстов файл и ще можете винаги да работите с най-актуалните му данни. Със съветника за импортиране на текст можете да сте сигурни, че всички данни ще попаднат в правилните колони.

 1. В раздела Данни щракнете върху От текст.

 2. Отидете до вашия текстов файл и щракнете върху Отвори.

 3. Следвайте стъпките в съветника за импортиране на текст и щракнете върху Готово.

От други източници

Някои от другите източници на данни, с които можете да свържете, са:

От SQL Server

Свържете база данни на SQL Server към вашата работна книга, за да импортирате данни в Excel като таблица, отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма.

От услугите за анализ

Създайте връзка към куб на услугите за анализ на SQL сървър, за да импортирате данни в Excel като таблица, отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма.

 1. В раздела Данни щракнете върху От други източници > От услугите за анализ.

Получаване на външни данни от други източници

 1. В съветника за връзка с данни въведете името на сървъра и данните за влизане.

 2. Изберете базата данни, с която искате да работите, и след това изберете куб, перспектива или таблица.

 3. Щракнете върху Готово и след това изберете къде искате да импортирате данните.

От пазара на Microsoft Azure

Свързване на канал на Microsoft Azure DataMarket към вашата работна книга

От канал за данни на OData

Създайте връзка към канал за данни на Open Data Protocol (OData), за да импортирате данни в Excel като таблица, отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма.

 1. В раздела Данни щракнете върху От други източници > От канал за данни на OData.

 2. Въведете връзката или файла с канала за данни, който ви трябва, и идентификационните данни за влизане, които изисква каналът.

 3. Следвайте инструкциите в съветника, за да приключите.

От импортиране на XML данни

 1. В раздела Данни щракнете върху От други източници > От импортиране на XML данни.

 2. Отидете до вашия XML файл и щракнете върху Отвори.

Ако XML файлът не препраща към схема, Excel ще ви предложи да създаде схема за вас.

 1. Щракнете върху OK.

 2. Изберете къде искате да импортирате данните.

От съветника за връзка с данни

Съветникът за връзка с данни разполага с допълнителни източници на данни, към които можете да се свържете:

В раздела Данни щракнете върху Получаване на външни данни > От други източници > Съветник за връзка с данни.

 • Изберете DSN за ODBC и изпълнете стъпките в съветника, за да се свържете към dBASE файл, друга работна книга на Excel, база данни на Access или примерна база данни на Visio. Вж. Свързване на данни от друга работна книга към вашата работна книга.

 • Изберете Microsoft Data Access – OLE DB доставчик за Oracle, за да се свържете към сървър с база данни на Oracle. Въведете името на сървъра и идентификационните данни за влизане, за да се свържете към базата данни. Вж. Свързване на данни от OLE база данни към вашата работна книга.

 • Изберете Други/Разширени, за да се свържете към различни типове доставчици на OLE бази данни, включително Microsoft Jet, ядро на базата данни на Office 12.0 Access, услуги за анализ, услуги за индексиране, ODBC драйвери и други. Въведете свойствата на връзката, като например име на сървъра или източник на данните, и необходимите идентификационни данни за влизане.

От Microsoft Query

Използвайте съветника за заявки, за да създавате заявки за свързване към източници на данни, като например таблици и заявки във файлове на база данни, файлове на Excel или примерни бази данни на Visio. Изберете вашия източник на данни и след това изпълнете стъпките в съветника.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×