Свързване към (импортиране на) данни на SQL Server

Можете да използвате файл за връзка с данни на Office (.odc), за да се свържете към база данни на Microsoft SQL Server от файл на Microsoft Office Excel 2007. SQL Server е напълно функционална програма за релационни бази данни, която е проектирана за корпоративни решения, изискващи оптимална производителност, достъпност, мащабируемост и защита.

 1. В раздела Данни, в групата Получаване на външни данни , щракнете върху От други източници, а след това върху От SQL Server.

  Групата "Получаване на външни данни" в раздела "Данни"

  Стартира се съветникът за връзка с данни. Той има три страници.

  Страница 1: Свързване към сървъра на базата данни    

 2. В стъпка 1 въведете името на компютъра със SQL Server в полето Име на сървъра.

 3. В стъпка 2 под Идентификационни данни за влизане направете едно от следните неща:

  • За да използвате текущото си име и парола за Microsoft Windows, щракнете върху Използвай удостоверяването за Windows.

  • За да въведете потребителско име и парола за базата данни, щракнете върху Използвай следните данни за име на потребител и парола и след това въведете своето потребителско име и парола в съответните полета Потребителско име и Парола.

   Забележка относно защитата : Използвайте усилени пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и знаци. В слабите пароли не се смесват такива елементи. Усилена парола: Y6dh!et5. Слаба парола: House27. Паролите трябва да съдържат 8 или повече знака. Парола, която използва 14 или повече знаци, е по-добра. За повече информация вижте Защитете вашата лична информация с усилени пароли (на английски език).

   Важно е да запомните вашата парола. Ако забравите паролата си, Microsoft не може да ви я възстанови. Съхранявайте паролите, които си записвате, на сигурно място далече от информацията, която те защитават.

   Страница 2: Избиране на база данни и таблица    

 4. Под Изберете базата с желаните данни изберете база данни. Под Свържи с конкретна таблица изберете конкретна таблица или изглед.

  Освен това можете да изчистите отметката от квадратчето Свържи с конкретна таблица, така че на останалите потребители, които използват тази връзка, ще им бъде напомнено за списъка на таблиците и изгледите.

  Страница 3: Записване на файла за връзка към данни и завършване    

 5. Ако желаете, в полето Име на файл коригирайте предложеното име на файл. Щракнете върху Преглед, за да промените местоположението на файла по подразбиране (Моите източници на данни).

 6. Ако желаете, въведете описание на файла, истинско име и общи думи за търсене в полетата Описание, Истинско име и Ключови думи за търсене.

 7. За да се гарантира, че файлът за връзка се използва винаги когато данните се актуализират, отметнете квадратчето Винаги опитвай да използваш този файл за обновяване на данни. Това квадратче за отметка гарантира, че актуализациите във файла за връзка винаги ще се използват от всички работни книги, които използват файла за връзка.

 8. За да зададете как се извършва достъпът до външния източник на данни на отчет с обобщена таблица, ако работната книга е записана в Excel Services и отворена чрез Excel Services, щракнете върху Настройки за удостоверяване и след това изберете една от следните опции, за да влезете в източника на данни:

  • Удостоверяване на Windows     Изберете тази опция, за да използвате потребителското име и парола за Windows на текущия потребител. Това е най-сигурният начин, но може да повлияе на производителността, когато много потребители са свързани към сървъра.

  • SSO     Изберете тази опция, за да използвате "Единично влизане" (SSO), и след това въведете низ за идентифициране в полето SSO ID. Администратор на сайта може да конфигурира сайт на Windows SharePoint Services, така че да използва база данни за единично влизане, в която да се съхраняват потребителско име и парола. Този метод може да бъде най-ефективният, когато към сървъра се свързват много потребители.

  • Няма     Изберете тази опция, за да запишете потребителското име и парола във файла за връзка.

   Забележка относно защитата : Избягвайте да записвате информацията за влизане при свързване към източници на данни. Тази информация може да се съхранява като обикновен текст и злонамерен потребител би могъл да осъществи достъп до тази информация и да застраши сигурността на този източник на данни.

 9. Забележка : Настройката за удостоверяване се използва само от Excel Services, но не и от Excel.

 10. Щракнете върху OK.

 11. Натиснете Готово, за да затворите съветника за връзка с данни.

  Показва се диалоговият прозорец Импортиране на данни.

 12. Под Изберете как да изглеждат данните в работната книга, направете едно от следните неща:

  • За да създадете таблица на Excel, щракнете върху Таблица (това е настройката по подразбиране).

  • За да създадете отчет с обобщена таблица, щракнете върху Отчет с обобщена таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена диаграма и обобщена таблица, щракнете върху Отчет с обобщена диаграма и обобщена таблица.

   Забележка : Опцията Само създаване на връзка е налична само за OLAP база данни.

 13. Под Къде искате да поставите данните? направете едно от следните неща:

  • За да поставите данните в съществуващ работен лист, изберете Съществуващ работен лист и след това въведете името на първата клетка в диапазона от клетки, в който искате да разположите данните.

   В противен случай щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон , за да свиете временно диалоговия прозорец, изберете началната клетка от работния лист и след това щракнете върху Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

  • За да поставите данните в нов работен лист, започвайки от клетка A1, щракнете върху Нов работен лист.

 14. Ако желаете, можете да промените свойствата на връзката (и също да промените файла за връзка), като щракнете върху Свойства, направите промените си в диалоговия прозорец Свойства на връзки и после щракнете върху OK.

  За повече информация вж. Свойства на връзки.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×