Редактиране на профил

Профилът съдържа информация за конфигурирането на имейл акаунти, файлове с данни и информация къде са записани елементите от вашия имейл. За разлика от други команди и настройки за Microsoft Outlook 2013, профилите се редактират в контролния панел на Windows, а не в Outlook.

За всеки профил можете да променяте акаунтите, които съдържа, техните настройки и опциите за паметта за съхраняване на данни.

 1. Излезте от Outlook.

 2. В контролния панел щракнете еднократно или двукратно върху Поща.

  Къде е Поща в контролния панел?

  Поща се вижда на различни места в контролния панел в зависимост от версията на операционната система Microsoft Windows, избрания изглед на контролния панел и от това дали е инсталирана 32-битова, или 64-битова операционна система или версия на Outlook.

  Най-лесният начин да намерите Поща е да отворите контролния панел в Windows и после в полето за търсене в горната част на прозореца да въведете Поща.

  Забележка :  Иконата Поща се показва, след като Outlook се стартира за първи път.

 3. Направете едно от следните неща:

 4. За да добавите друг имейл акаунт, щракнете върху Имейл акаунти.

 5. За да промените опциите за съхраняване на данни на Outlook, щракнете върху Файлове с данни.

 6. За да видите списък на текущите профили, щракнете върху Показване на профили.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×