Разрешаване на конфликти в Business Contact Manager

Когато свържете отново локална база данни към споделената версия, всички промени, направени докато сте работили офлайн, трябва да се съгласуват сега, когато работите онлайн. Тези промени включват промени от локалната база данни, както и промени, направени от други хора в споделена база данни.

Преди това, в раздела Разрешаване на конфликти в диалоговия прозорец Офлайн настройки, с избора на Питай ме, вие сте избрали да преглеждате всеки променен запис въз основа на всеки отделен случай: дали да запазите направените промени в локалната база данни, или да приемете промените, направени в споделената база данни.

Разрешаване на конфликти

  1. За всеки запис, който е променен след последния път, когато сте работили онлайн, ще бъдат отбелязани конкретните промени. Изберете едно от следните неща:

    • Локално      Приемане на направените промени в този запис в локалната база данни.

    • Споделена      Приемане на промяната в този запис в споделената база данни, докато сте работили офлайн.

  2. Изберете Прави същия избор при всички следващи конфликти, ако решите, че всички промени в записите, направени в локалната база данни, докато сте работили офлайн, трябва да имат приоритет пред промените, направени в споделената база данни, или обратно.

Забележка : За достъп до тези настройки за работа офлайн, в менюто Business Contact Manager посочете Офлайн и след това щракнете върху Офлайн настройки.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×