Разрешаване или забрана на добавки в програмите на Office

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Добавката е инсталирана функционалност, която добавя потребителски команди и нови функции в 2007 Microsoft Office system програми. Добавки могат да бъдат на различни видове нови или актуализирани функции, които увеличите производителността. Тази статия описва как да преглеждате и управлявате добавките за вашите програми от Office.

Блогът за Office

В тази статия

Преглед на инсталирани добавки

Изключване или управление на инсталираните добавки

Какво да направя, ако получа съобщение, че HKEY_LOCAL_MACHINE не може да се промени?

Идентифициране на потребителски бутони и контроли, добавени в лентата от добавките

Как може да ми помогне центърът за сигурност за защита от опасни добавки?

Какво трябва да направя, когато предупреждение за защита ме пита дали искам да разреша, или да забраня добавка или разширение на приложение?

Преглед или промяна на настройките за защита на добавки

Преглед на инсталирани добавки

Когато инсталирате 2007 Microsoft Office system, няколко добавки са инсталирани и регистрирани автоматично на вашия компютър.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Wordи след това щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Документи, свързани с Добавки    списъци файлове за шаблони, които има препратки от отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Access

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Accessи след това щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

InfoPath

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на PowerPointи след това щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активното приложение Добавки    изброява разширения, които са регистрирани и текущо изпълнявани във вашата програма от Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложения, които са групирани в следните категории:

  • Активни добавки за приложения     Посочва регистрирани и текущо изпълнявани разширения във вашата програма на Office.

  • Добавки на неактивно приложение     Списъци на добавки, които се намират на вашия компютър, но не са в момента заредени. Например умни етикетчета или XML схеми са активни само когато е отворен документ, който препраща към тях. Друг пример е COM добавки, които са изброени в диалоговия прозорец COM добавки . Ако е избрано квадратчето за отметка за COM добавка, добавката е активна. Ако е изчистена отметката от квадратчето за COM добавка, Добавката не е активен. За да научите как да отворите диалоговия прозорец COM добавка , вижте раздела наречен включване на разстояние или управлявате инсталирани добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, посочени като препратки от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки за приложения     Посочва добавки, които са забранени автоматично, тъй като пораждат срив в програмите на Officе.

Най-горе на страницата

Изключване или управление на инсталираните добавки

Управлението на добавки може да включва разрешаване или забраняване на добавка, добавяне или премахване на добавка и задаване на добавка като активна или неактивна.

За информация относно разрешаване на добавки, забранени от системата за защита на центъра за сигурност, вижте следващите два раздела.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Wordи след това щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Забележка : Добавки от типа Инспектор на документи се разрешават, като се използва друг метод. Тези добавки са разрешени автоматично, когато проверявате документа за скрити метаданни или лични данни. За да проверите вашия документ, щракнете върху бутона Microsoft Office, върху Подготви и след това върху Преглед на документ.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Access

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Accessи след това щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в поле управление и след това щракнете върху Go.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Забележка : Добавките от типа Инспектора на документи са разрешени за използване на друг метод. Тези добавки са разрешени автоматично при проверка на документа за скрити метаданни или лични данни. За преглед на вашия документ, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху подготвии след това щракнете върху Преглед на документ.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Забележка : Добавките от типа Инспектора на документи са разрешени за използване на друг метод. Тези добавки са разрешени автоматично при проверка на документа за скрити метаданни или лични данни. За преглед на вашия документ, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху подготвии след това щракнете върху Преглед на документ.

Най-горе на страницата

InfoPath

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на PowerPointи след това щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Забележка : Добавките от типа Инспектора на документи са разрешени за използване на друг метод. Тези добавки са разрешени автоматично при проверка на документа за скрити метаданни или лични данни. За преглед на вашия документ, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху подготвии след това щракнете върху Преглед на документ.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Инструменти изберете Център за сигурност, след което щракнете върху Добавки.

 2. В полето Добавки намерете добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Поставете отметка или изчистете отметката от квадратчето на добавката, която желаете да разрешите или да забраните, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Какво да направя, ако получа съобщение, че HKEY_LOCAL_MACHINE не може да се промени?

Ако се опитате да забраните добавка и получите съобщението "Свързаното състояние на Office Add-Ins, регистрирани в HKEY_LOCAL_MACHINE, не може да бъде променено", направете следното:

Коя операционна система използвате?

Windows Vista

Windows XP

Windows Vista

 1. Затворете Outlook, ако сте го отворили.

 2. Уверете се, че услугата Outlook не се изпълнява, като направите следното:

  • Щракнете с десния бутон върху лентата на задачите, щракнете върху Диспечер на задачите и след това върху Процеси.

  • Потърсете OUTLOOK.EXE в списъка с процеси:

   • Ако OUTLOOK.EXE не е в списъка, отидете на стъпка 3.

   • Ако OUTLOOK.EXE е в списъка, щракнете върху него и след това върху Край на процеса.

 3. Стартирайте Outlook в режим на администратор, като направите следното:

  • Щракнете с десния бутон върху иконата на Outlook в лентата с инструменти за бързо стартиране (която се намира до бутона "Старт" на Windows) и след това щракнете върху Изпълнявай като администратор.

   Outlook не е на моята лента с инструменти за бързо стартиране

   Щракнете върху Старт, Всички програми, Microsoft Office, щракнете с десния бутон върху Microsoft Office Outlook 2007, след което щракнете върху Добавяне към "Бързо стартиране".

 4. Забранете добавките, които искате да забраните, като следвате стъпките в раздела Изключване или управление на инсталираните добавки в тази статия.

 5. Затворете Outlook.

 6. Отворете Outlook, но не в режим на администратор.

Най-горе на страницата

Windows XP

 1. Затворете Outlook, ако сте го отворили.

 2. Уверете се, че услугата Outlook не се изпълнява, като направите следното:

  • Щракнете с десния бутон върху лентата на задачите, щракнете върху Диспечер на задачите и след това върху Процеси.

  • Потърсете OUTLOOK.EXE в списъка с процеси:

   • Ако OUTLOOK.EXE не е в списъка, отидете на стъпка 3.

   • Ако OUTLOOK.EXE е в списъка, щракнете върху него и след това върху Край на процеса.

 3. Стартирайте Outlook в режим на администратор, като направите следното:

 4. Затворете Outlook.

 5. Излезте от Windows XP и след това влезте с обикновения си потребителски акаунт.

 6. Отворете Outlook.

Най-горе на страницата

Идентифициране на потребителски бутони и контроли, добавени в лентата от добавките

Добавки и документи да добавите персонализирани бутони и контроли към лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Всички потребителски контроли в лентата на Office Fluent имат специален екранно пояснение, което идентифицира произхода на контролата. В този пример контролата идва от RXDemo.xlsm и е посочен в екранно пояснение на контролата.

изображение на лентата

Така знаете откъде идват потребителските контроли и можете да премахнете или актуализирате документа, общоприетия шаблон или COM добавката, които представляват контролата. Вижте предходния раздел, за да разберете как да правите преглед на инсталирани СOM добавки.

Най-горе на страницата

Как може да ми помогне центърът за сигурност за защита от опасни добавки?

По подразбиране на инсталираните и регистрирани добавки е разрешено да се изпълняват без известяване. Добавките могат да бъдат използвани от хакери за нанасяне на вреда на компютъра ви, като например за разпространение на вирус, така че можете да използвате настройките за защита за добавки, за да промените това поведение. За повече информация вж. Преглед или промяна на настройките за защита за добавките по-нататък в тази статия.

Ако вие или вашият администратор на по-висока настройка за защита за добавки и центъра за сигурност открие потенциално опасни добавката, която не отговаря на тези критерии, Центърът за сигурност забранява кода по подразбиране, и лентата за съобщения се появява да ви уведомява за потенциално опасни добавка или разширение на приложение.

Лента за съобщения

Ако в лентата за съобщения щракнете върху Опции, се отваря диалогов прозорец за защита, който ви дава възможността да разрешите добавката. Вижте следващия раздел за това как да вземете правилното решение, преди да изберете опция.

Забележка : В Microsoft Office Outlook 2007 и Microsoft Office Publisher 2007 предупрежденията, свързани със защитата, се появяват в диалогови прозорци, а не в лентата за съобщения. По подразбиране Office Outlook 2007 позволява всяка инсталирана добавка да се изпълнява. За промяна на настройката по подразбиране, вижте Преглед или промяна на настройките за защита на добавките.

Най-горе на страницата

Какво трябва да направя, когато предупреждение за защита ме пита дали искам да разреша, или да забраня добавка или разширение на приложение?

Ако се появи диалогов прозорец, можете да разрешите добавката само за текущата сесия с щракване върху Разреши тази добавка само за тази сесия или може да я оставите забранена. Трябва да разрешите добавката само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Данни в Excel; разделът ''Вмъкване''; бутонът ''Колона''

Можете и изрично да се доверите на издателя, ако щракнете върху Разрешавай целия код, публикуван от този издател. Ако направите това, добавката се разрешава и позволява винаги да се доверявате на софтуер от този издател.

Microsoft Office Outlook

Ако в Office Outlook 2007 се появи диалогов прозорец, можете да разрешите добавката само за текущата сесия с щракване върху Разреши добавката към приложение или да я оставите забранена. Трябва да разрешите добавката само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

предупреждение за защита на microsoft office outlook

Можете и изрично да се доверите на издателя, ако щракнете върху Довери се на всички документи от този издател. Ако направите това, добавката се разрешава и позволява винаги да се доверявате на софтуер от този издател.

За още информация относно надеждни издатели, вижте Добавяне, премахване или преглед на надежден издател.

Най-горе на страницата

Преглед или промяна на настройките за защита за добавките

Когато променяте настройката за защита добавката, тя засяга само програмата, в която е направена промяната. Направете следното в следните програми от 2007 Microsoft Office system :

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Access

Access

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

 2. Изберете Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и после щракнете върху Добавки.

 3. Щракнете върху желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако работите в организация и вашата информация за ИТ администратор е сменил по подразбиране с помощта на правила на администратор.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Изберете Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и после щракнете върху Добавки.

 3. Изберете желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако не работите в организация, където вашия ИТ администратор е променил настройките по подразбиране като част от правилата на работа на администратора.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

InfoPath

 1. Щракнете върху Център за сигурност в менюто Инструменти.

 2. Щракнете върху Добавки.

 3. Щракнете върху желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако работите в организация и вашата информация за ИТ администратор е сменил по подразбиране с помощта на правила на администратор.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Outlook

По подразбиране Outlook позволява да се изпълнява всяка инсталирана добавка. Можете също да ограничите и Outlook да изпълнява само тези добавки, които са цифрово подписани, като приложите настройката за добавки Предупреждения за подписани макроси; всички неподписани макроси са дезактивирани, както е показано по-долу:

 1. Щракнете върху Център за сигурност в менюто Инструменти.

 2. В левия прозорец щракнете върху Защита за макроси.

 3. Щракнете върху Предупреждения за подписани макроси; всички неподписани макроси са дезактивирани.

 4. В левия прозорец щракнете върху Добавки.

 5. Поставете отметка в квадратчето Използвай настройки на защита при макроси за инсталирани добавки.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и после върху Опции на PowerPoint.

 2. Изберете Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и после щракнете върху Добавки.

 3. Изберете желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако не работите в организация, където вашия ИТ администратор е променил настройките по подразбиране като част от правилата на работа на администратора.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. Щракнете върху Център за сигурност в менюто Инструменти.

 2. Щракнете върху Добавки.

 3. Изберете желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако не работите в организация, където вашия ИТ администратор е променил настройките по подразбиране като част от правилата на работа на администратора.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Visio

 1. Щракнете върху Център за сигурност в менюто Инструменти.

 2. Щракнете върху Добавки.

 3. Изберете желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако не работите в организация, където вашия ИТ администратор е променил настройките по подразбиране като част от правилата на работа на администратора.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички приложение добавки (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче, ако нямате доверие никакви добавки. Всички добавки са забранени без никакви уведомяване и други добавки квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Word.

 2. Изберете Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и после щракнете върху Добавки.

 3. Изберете желаните опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен ако не работите в организация, където вашия ИТ администратор е променил настройките по подразбиране като част от правилата на работа на администратора.

  • Изискване на приложение добавки да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате центъра за сигурност, за да проверите за цифров подпис в библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. Ако не е надежден издател, програмата на Office не се зарежда добавката и лентата за съобщения се показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател . В някои случаи може да е неподписан библиотека за динамично свързване (.dll) файла, съдържащ добавката. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписани добавки са забранени тихо.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Отметнете това квадратче само ако не се доварявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка стават недостъпни.

   Забележка : Тази настройка влиза в действие само след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×