Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Excel на вашия работен плот и онлайн с Office 365 споделят много общи функции, като възможността за печат и взаимодействие с елементи. Все пак има някои разлики, като например фигури не могат да се редактират в прозорец на браузър.

Забележка : Ако използвате Excel Web App или Excel Services в SharePoint Server 2010, вижте тази версия на Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel.

В тази статия

Файлови формати на работна книга, които се поддържат в прозорец на браузър

Функции на работна книга, които се поддържат за преглед в прозорец на браузър

Функции на работна книга, които може да се различават между браузъра и настолната версия

Функции на работна книга в Excel и в прозорец на браузър

За Excel Online, Excel Web App (локално) и Excel Services (локално)

Файлови формати на работна книга, които се поддържат в прозорец на браузър

В прозорец на браузър могат да бъдат преглеждани работни книги в следните файлови формати:

  • Excel работна книга (.xls, .xlsx)

  • Файл на двоична работна книга на Excel (xlsb)

  • Файл на електронна таблица на OpenDocument (.ods)

  • Работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm)
    Работна книга в този формат може да се отвори, но макросите не се изпълняват в прозорец на браузър.

Работните книги в други формати, като например .csv, в повечето случаи не се поддържат за преглед в прозорец на браузър.

За повече информация относно файловите формати на Excel вж. Записване на работна книга в друг файлов формат.

Забележка : Има ограничения за размера на файловете, можете да видите в SharePoint Online и услугата Power BI. Прочетете повече за размерите на файловете за работни книги в SharePoint Online.

Функции на работна книга, които се поддържат за преглед в прозорец на браузър

Когато гледате или печатате работна книга в прозорец на браузър, някои функции може да работят малко по-различно, както е обобщено в таблицата по-долу.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузъра

Изчисления

Изчисленията и настройките за изчисления, включително настройките за автоматично, ръчно и итеративно изчисляване на диапазони или работни листове, работят в прозорец на браузър подобно на начина, по който го правят в Excel.

Клетки

Клетките, включително стойностите на клетките, обединените клетки и прегледът на съдържанието на клетка, се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel.

Диаграми и таблици, включително отчети с обобщени диаграми и отчети с обобщени таблици

По принцип диаграмите, таблиците, отчетите с обобщени диаграми и отчетите с обобщени таблици се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel. Изключения са:

  • Диаграми, които са част от група диаграми.

  • Диаграми, които разчитат на външни препратки.

  • Диаграми, които използват някои видове източници на данни, които не се поддържат за работни книги, преглеждани в прозорец на браузър.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services, или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вж. Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Връзки към данни

В зависимост от конфигурирането на вашата среда, някои видове връзки за данни се поддържат за работни книги, показвани в прозорец на браузър, което ви позволява да обновите данните. За повече информация вж. Обновяване на данни в работна книга в прозорец на браузър.

Дати

Датите се показват в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показват в Excel.

Външни препратки

Последната позната стойност за дадена външна препратка се показва в прозореца на браузър. Външните препратки трябва да се актуализират чрез Excel.

Списък с полета за отчет с обобщена диаграма и отчет с обобщена таблица

Като цяло списъкът с полета за отчет с обобщена диаграма и отчет с обобщена таблица работи в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който работи в Excel. Това означава, че хората могат да използват списъка с полета, за да разглеждат информация и да променят данните, които се показват в отчета с обобщена диаграма и отчета с обобщена таблица.

Филтри, сегментатори и контроли на времева линия

По принцип филтрите и сегментаторите работят в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който работят в Excel. По принцип контролите на времева линия работят в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който работят в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services, или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вж. Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Форматиране

Форматирането на клетки и диапазон от клетки, както и форматирането на числата се показва в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показва в Excel.

Функции

Повечето функции на Excel работят в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който го правят в Excel. Изключенията са показани в раздела Функции на работна книга на тази статия.

Граници с линии

Повечето, но не всички, граници с линии се показват в прозорец на браузър по начина, по който се показват и в Excel. Поддържат се цветовете на линиите, непрекъснатите стилове и стиловете с двойна линия, плътните и прекъснати линии, както и линиите с тънка, средна и голяма дебелина.

Наименувани елементи

По принцип наименуваните елементи, като диапазони, таблици, диаграми, отчети с обобщени диаграми, отчети с обобщени таблици, сегментатори и контроли на времева линия, се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services, или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вж. Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Блещукащи линии

Блещукащите линии се показват в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показват в Excel.

Таблици

Таблиците на Excel, включително данните, заглавките на колони и сумарните редове, се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel.

Функции на работна книга, които може да се различават между браузъра и настолната версия

Някои функции работят в прозорец на браузър по начин, различен от този, по който го правят в Excel. Освен това е възможно някои функции на работната книга да попречат на преглеждането на работната книга в прозорец на браузър.

Съвет : Ако можете да прегледате работна книга в прозорец на браузър, тъй като съдържа неподдържани функции, опитайте да отворите работната книга в Excel на работния плот.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузъра

Контроли

Контроли, като например ActiveX контроли и контроли на лента с инструменти на формуляр, пречат на дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Връзки към данни

В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда, някои видове връзки към данни могат да попречат на дадена работна книга да се види в прозорец на браузър. За повече информация вж. Обновяване на данни в работна книга в прозорец на браузър.

Проверка на данни

Работни книги, които използват проверка на данни, могат да се редактират в прозорец на браузър, но проверката на данни не може да се настройва в браузъра.

Цифрови подписи

Работните книги, които използват видими или невидими цифрови подписи, не може да се видят в прозорец на браузър.

Шрифтове

Шрифтовете обикновено се показват в браузъра със същия стил и размер, както се показват и в Excel. Ако дадена работна книга използва определен шрифт, който не е наличен на вашето устройство, тогава друг шрифт може да бъде заместител, когато работната книга се показва в прозорец на браузър.

Функции

Някои видове функции може да се държат по различен начин в прозорец на браузър от този, по който го правят в Excel. За повече информация вж. раздела "Функции" по-нататък в тази статия.

Наследени езици на макроси

Работните книги, които съдържат стари функции за макроси, като например функции на макроси в Microsoft Excel 4.0 и диалогови листове на Microsoft 5.0, не може да се показват в прозорец на браузър.

Записване

Когато вие или други хора редактирате дадена работна книга в прозорец на браузър, промените се записват автоматично.

Защита и поверителност

Работните книги, които имат настройки за управление на правата за достъп до информация (IRM), приложени на ниво работна книга, не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Ако организацията ви използва Excel Web App (локално) или Excel Online (в облака) за показване на работни книги, тогава работните книги, които са записани в библиотеки с документи, защитени с IRM, се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Работни книги, които са изпратени като прикачени файлове, защитени с IRM, в Outlook Web App, също се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Ако вашата организация обаче използва Excel Services в SharePoint Server (локално) за показване на работни книги, работните книги в библиотеките, защитени с IRM, не се поддържат и трябва да бъдат отворени в Excel.

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) не може да се приложи в браузъра.

Фигури

Работните книги, които съдържат фигури, не може да се редактират в прозорец на браузър.

Отменяне и връщане

Когато дадена работна книга се редактира от повече от един човек едновременно, командите за отменяне и връщане не са налични в прозорец на браузър, когато друг потребител прави промяна.

Защита на работния лист и защита на работната книга

Работните книги, които са защитени (шифровани и защитени с парола), не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Защитените работни листове (не целите работни книги) могат да се преглеждат в прозорец на браузър в Excel Web App.

В локална среда, където използвате Excel Services или Excel Web App защитените работни листове не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

За да премахнете защитата, Отворете работната книга в Excel на работния плот.

XML

XML карти, XML вградени умни етикетчета и XML разширителни пакети не позволяват дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Функции на работна книга в Excel и в прозорец на браузър

Някои функции на работна книга в прозорец на браузър се държат по начин, различен от този, по който го правят в Excel. Таблицата по-долу обобщава как някои функции работят в Excel и в работна книга, преглеждана в прозорец на браузър.

Тази функция

Работи така в Excel

Работи така в прозорец на браузъра

CHAR

Връща знак, указан от число. За непечатаемите знаци връща знак блокче.

Връща знак, указан от число. За непечатаемите знаци връща празни стойности.

HYPERLINK

Връща активна връзка, върху която можете да щракнете и да я следвате.

В зависимост от настройките за интерактивност на работната книга и навигацията на работната книга, които са указани за дадена работна книга, функцията HYPERLINK може да върне текстов низ за неактивна връзка или активна връзка.

INFO

Връща пътя до текущата директория или папка на компютъра.

Връща грешка #VALUE!.

NOW

Връща датата и часа на вашия компютър.

Връща датата и часа на сървъра.

RAND, RANDBETWEEN

Връща случайно число при всяко изпълнение.

Връща случайно число при всяко изпълнение.

RTD (данни в реално време)

Връща данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Ако стойностите, които са върнати от RTD функция, са съхранени в дадена работна книга, тези стойности ще се покажат. Ако никакви стойности не са съхранени в работната книга, ще се върне грешка #N/A.

TODAY

Връща датата на вашия компютър.

Връща датата на сървъра.

За Excel Online, Excel Web App (локално) и Excel Services (локално)

За показване на работна книга в прозорец на браузър могат да се използват различни приложения. В зависимост от конфигурацията на средата можете да използвате Excel Online (част от Office Online), Excel Web App (част от Office Web Apps локално) или Excel Services в SharePoint Server (локално), за да прегледате работна книга в прозорец на браузър.

ИТ администраторът взема това решение и то може да засегне кои възможности се поддържат, когато се преглежда работна книга в прозорец на браузър. За повече информация вж. следните ресурси:

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×