Разлики между използване на документ в браузъра и в Word

Microsoft Word Web App ви позволява да правите основни редакции и промени по форматирането на документа си в уеб браузър. За по-разширени функции използвайте командата Отвори в Word на Word Web App. Когато записвате документа в Word, той се записва на уеб сайта, където сте го отворили в уеб приложението.

Документът, който отваряте в Word Web App, е същият като този, който отваряте в настолното приложение Word, но някои функции работят различно в двете среди.

В тази статия

Файлови формати, поддържани в Word Web App

Функции, поддържани за преглед и печат

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Отваряне и записване

Редактиране и форматиране

Преглед

Обекти

Файлови формати, поддържани в Word Web App

Word Web App отваря документи в следните формати:

 • Документ на Word (.docx)

 • Шаблон на Word (.dotx)

 • Документ на Word с разрешени макроси (.docm) или шаблон на Word с разрешени макроси (.dotm)
  Документът може да се отвори, но макросите не се изпълняват.

 • Документ на Word 97-2003 (.doc) или шаблон на Word 97-2003 (.dot)
  Word Web App показва документи в тези формати, но за да се редактира документ в браузъра, Word Web App записва ново копие на документа във формат .docx или .dotx. Word Web App не може да записва документи във форматите .doc или .dot.

 • Текстов файл във формат OpenDocument (.odt)
  Този формат се поддържа за документи, съхранявани в библиотека на SharePoint.

Word Web App не може да отваря документи в други файлови формати. Например не се поддържат следните формати: формат Open Document (ODF), RTF формат (RTF), език HTML (HTML), HTML за MIME (MHTML) и PDF формат (PDF).

Най-горе на страницата

Функции, поддържани за преглед и печат

Когато визуализирате или отпечатвате документ в Word Web App, той изглежда така, както и в изгледа "Оформление за печат" в настолното приложение Word. Word Web App използва PDF четец за отпечатване на документи (вижте списъка с поддържаните PDF четци). Ако искате функции на Word за отпечатване (като например настройване на полетата на страница), щракнете върху Отвори в Word и отпечатайте в настолното приложение Word.

Когато преглеждате документ, някои функции работят по-различно в уеб браузъра, отколкото в настолното приложение Word. За да използвате функции, които не са налични в Word Web App, щракнете върху Отвори в Word.

Тази функция

Работи така в Word Online

Изглед "Оформление за печат"

В изгледа за четене Word Web App показва документ, както би изглеждал в изгледа "Оформление за печат". Другите изгледи, налични в настолното приложение Word ("Структурен", "Чернова", "Оформление за уеб" и "Четене на цял екран"), не са налични в Word Web App. Също така навигационният екран, преглеждането в режим един до друг и фиксирането на прозорците не са налични в Word Web App.

Линийки и линии на мрежата

Word Web App не показва линийки и помощна мрежа.

Най-горе на страницата

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Когато редактирате документ в Word Web App, той се представя в изглед за редактиране, така че да можете да редактирате и форматирате текст. Изгледът за редактиране не показва форматирането на страницата, като например полета или разделители на страници, титулни страници или колонтитули. Освен това много видове обекти се показват като контейнери.

Следващите таблици описват как Word Web App поддържа функции, които е възможно да са приложими към документите. За да използвате повече функции от наличните в Word Web App, щракнете върху Отвори в Word.

Отваряне и записване

Тази функция

Работи така в Word Web App

Защита на файлове: IRM или парола

Word Web App не може да отваря документи, които са шифровани с парола или са защитени с управление на правата за достъп до информация. Отворете тези документи в настолното приложение Word.

Разрешение за промяна

Документ, който изисква парола, за да бъде променян, се отваря в Word Web App в изглед за четене, но не може да се редактира в браузъра. Щракнете върху Отвори в Word за премахване на ограниченията за редактиране.

Запиши

В Word Online записвате документ ръчно; няма функция за автоматично записване.

Управление на версиите

Версиите се управляват на сървъра, а не в Word Web App. В библиотека на SharePoint проверете дали функцията "Хронология на версиите" е конфигурирана за библиотеката.

Редактиране и форматиране

Тази функция

Работи така в OneNote Online

Копиране и поставяне

Копиране и поставяне на текст. Форматира се така, че да съответства на околния текст при поставянето му в Word Web App.

Форматиране на шрифт

Приложете получер, курсив, подчертано, зачеркнато, горен индекс, долен индекс, шрифт, размер, цвят и осветяване. Можете също и да изчиствате форматирането на шрифта.

Форматиране на абзац

Подравнявайте абзаци вляво, вдясно или центрирано; показвайте текста отдясно наляво или отляво надясно; увеличавайте или намалявайте отстъпа; форматирайте абзаци като списък с водещи символи или номерация. Можете също и да изчиствате форматирането. Не можете да настройвате редовата разредка в Word Web App.

Номериране и водещи символи

Приложете един от няколкото вградени стилове на номериране и водещи символи.

Стилове

Приложете един стил от галерията вградени стилове. Можете също да изчиствате форматирането. Не можете да създавате или променяте стилове в Word Web App.

Търсене

Търсенето е налично само в изгледа за четене. Търсене и заместване не е налично в Word Web App.

Мащабиране

Мащабирането е налично само в изгледа за четене. Използвайте настройките на изгледа в браузъра си, за да увеличавате или намалявате в изгледа за редактиране.

Полета на страници и ориентация

Оформлението на страницата се запазва, но не може да се редактира в Word Web App.

Знаци за нов ред и нова страница

Знаците за нов ред и нова страница се показват в изгледа за четене. В изгледа за редактиране знаците за нов ред са представени като контейнери, а тези за нова страница не са показани.

Колони

Оформлението на страницата се запазва, но не може да се редактира в Word Online.

Тема, цвят на страницата, водни знаци

Темата и фонът на страницата се запазват в документа, но не могат да се редактират в Word Online.

Съавторство

За документи, съхранени в библиотека на SharePoint, съавторите могат да използват Word 2010 и/или Word for Mac 2011, но не и Word Web App.

Преглед

Тази функция

Работи така в Word Online

Инструменти за проверка

Проверете правописа и задайте език за проверка, като използвате вградения речник. Word Web App не използва потребителски речник и не включва проверка на граматиката, превод или синонимен речник.

Коментари

Коментарите се показват в изгледа за четене. За да добавите коментари или да редактирате документ с коментари в него, щракнете върху Отвори в Word.

Проследени промени

Проследените промени се показват в изгледа за четене. За да проследите промени или да редактирате документ с проследени промени в него, щракнете върху Отвори в Word. Това важи също, ако функцията за проследяване на промени е включена при последното записване на документа в Word. Функцията за сравняване на версии не е налична в Word Web App.

Обекти

Тази функция

Работи така в Word Online

Хипервръзки

Вмъквайте, редактирайте и проследявайте хипервръзки. Създавайте показалци и кръстосани препратки за връзките и можете да редактирате текста им за показване, но не и местоназначението им в Word Web App.

Таблици

Вмъкване на таблици. Избирайте по таблица, колона, ред или клетка; изтривайте по таблица, колона, ред или клетка; вмъквайте на редове и колони; подравнявайте текст в клетка вляво, вдясно или центрирано. По-сложни таблични функции, като например стилове на таблица, размер на клетка, посока на текст или ред на сортиране, се запазват в документа, но не могат да бъдат конфигурирани в Word Web App.

Картини и графични колекции

Можете да вмъквате картини, съхранени на компютъра, или да вмъквате графични колекции, предлагани в Office.com. Можете да преоразмерявате картини и графични колекции и да добавяте алтернативен текст към тях. За да преместите картина или изображение от графична колекция, изрежете и поставете. По-сложните функции за работа с картини, като прилагане на ефекти и изрязване, не са налични в Word Web App. Не можете да създавате екранни снимки директно в Word Web App, но екранните снимки в документ се показват като картини в Word Web App.

Фигури, диаграми, текстови прозорци, SmartArt, WordArt

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Web App.

Уравнения, символи, ръкопис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Web App.

Полета, контроли на съдържание, титулна страница

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате или актуализирате. Титулна страница се появява като контейнер за контрола на съдържание.

Горни и долни колонтитули

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. Колонтитулите, включително номерата на страници, са скрити в изгледа за редактиране.

Бележки под линия, бележки в края, библиография, съдържание, индекс

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате или актуализирате.

Макроси

Можете да преглеждате, редактирате, отпечатвате или споделяте документи, съдържащи макроси, но за да стартирате макросите, щракнете върху Отвори в Word.

ActiveX контроли, вградени OLE обекти, ред за подпис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Web App.

Свързани картини, вградени файлове

Запазват се в документа, но се показват като контейнери в Word Online.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×