Разлики между използване на документ в браузъра и в Word

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Word Online ви позволява да правите основни редакции и промени по форматирането на документа си в уеб браузър. За по-разширени функции използвайте командата Word OnlineОтвори в Word на . Когато записвате документа в Word, той се записва в уеб сайта, от който сте го отворили в Word Online.

Документът, който отваряте в Word Online, е същият като този, който отваряте в настолното приложение Word, но някои функции работят различно в двете среди.

Забележка : Ако използвате Word Online с SharePoint 2010, вижте тази версия на разлики между използване на документ в браузъра и в Word.

В тази статия

Файлови формати, поддържани в Word Online

Функции, поддържани за преглед и печат

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Отваряне и записване

Редактиране и форматиране

Проверка

Обекти

Файлови формати, поддържани в Word Online

Word Online отваря документи в следните формати:

  • Документ на Word (.docx)

  • Шаблон на Word (.dotx)

  • Документ на Word с разрешени макроси (.docm) или шаблон на Word с разрешени макроси (.dotm)
    Документът може да се отвори, но макросите не се изпълняват.

  • Документ на Word 97-2003 (.doc) или шаблон на Word 97-2003 (.dot)
    Word Online показва документи в тези формати, но за да се редактира документ в браузъра, Word Online записва ново копие на документа във формат .docx или .dotx. Word Online не може да записва документи във форматите .doc или .dot.

  • Текст на OpenDocument (.odt)

  • PDF формат

Word Online не може да отваря документи в други файлови формати. Например не се поддържат следните формати: Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML) и Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML).

Най-горе на страницата

Функции, поддържани за преглед и печат

Когато преглеждате или печат на документ в Word Online, документът изглежда по същия начин, както го прави в оформление за печат преглед в Word настолни е приблизително Word Online употреби на PDF четец за отпечатване на документи (вижте списък с поддържани PDF четци). Ако искате функции на Word за печат (като коригирането полета на страница), щракнете върху Отвори в Wordи печат в настолното приложение Word.

Когато преглеждате документ, някои функции работят по-различно в уеб браузъра, отколкото в настолното приложение Word. За да използвате функции, които не са налични в Word Online, щракнете върху Отвори в Word.

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Изглед "Оформление за печат"

В изгледа за четене Word Online показва документ, както би изглеждал в изгледа "Оформление за печат". Другите изгледи, налични в настолното приложение Word ("Структурен", "Чернова", "Оформление за уеб" и "Четене на цял екран"), не са налични в Word Online. Също така навигационният екран, преглеждането в режим един до друг и фиксирането на прозорците не са налични в Word Online.

Линийки и помощна мрежа

Word Online не показва линийки и помощна мрежа.

Най-горе на страницата

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Когато редактирате документ в Word Online, той се представя в изглед за редактиране, така че да можете да редактирате и форматирате текст. Изгледът за редактиране не показва форматирането на страницата, като например полета или разделители на страници, титулни страници или колонтитули. Освен това много видове обекти се показват като контейнери.

Следващите таблици описват как Word Online поддържа функции, които е възможно да са приложими към документите. За да използвате повече функции от наличните в Word Online, щракнете върху Отвори в Word.

Отваряне и записване

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Управление на правата за достъп до информация (IRM)

В Outlook Online прикачени файлове и библиотеки на SharePoint, които са защитени с IRM Word Online отваря документи за четене, но не и за редактиране. IRM защита не могат да бъдат добавени към документи в Word Online.

Защита чрез парола

Word Online не може да отваря документи, шифровани с парола,

Разрешение за променяне

Документ, който изисква парола, за да бъде променян, се отваря в Word Online в изглед за четене, но не може да се редактира в браузъра. Щракнете върху Отвори в Word за премахване на ограниченията за редактиране.

Записване

В Word Online записвате документ ръчно; няма функция за автоматично записване.

Управление на версии

Версиите се управляват на сървъра, а не в Word Online. Ако документът ви се съхранява в OneDrive, използвайте функцията "Хронология на версиите" в OneDrive. Ако документът ви се съхранява в библиотека на SharePoint, проверете дали функцията "Хронология на версиите" е конфигурирана за библиотеката.

Редактиране и форматиране

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Копиране и поставяне

Копирайте и поставяйте текст и копирайте/поставяйте картини от уеб. Текстът се форматира така, че да съответства на околния текст при поставянето му в Word Online.

Форматиране на шрифт

Приложете получер, курсив, подчертано, зачеркнато, горен индекс, долен индекс, шрифт, размер, цвят и осветяване. Можете също и да изчиствате форматирането на шрифта.

Форматиране на абзац

Подравнявайте абзаци вляво, вдясно или центрирано; показвайте текста отдясно наляво или отляво надясно; увеличавайте или намалявайте отстъпа; настройвайте редовата разредка; форматирайте абзаци като списък с водещи символи или номерация. Можете също и да изчиствате форматирането.

Номериране и водещи символи

Приложете един от няколкото вградени стилове на номериране и водещи символи.

Стилове

Приложете един стил от галерията вградени стилове. Можете също да изчиствате форматирането. Не можете да създавате или променяте стилове в Word Online.

Търсене

Търсенето е налично само в изгледа за четене. Търсене и заместване не е налично в Word Online.

Мащабиране

Мащабирането е налично само в изгледа за четене. Използвайте настройките на изгледа в браузъра си, за да увеличавате или намалявате в изгледа за редактиране.

Знаци за нов ред и нова страница

Знаците за нов ред и нова страница се показват в изгледа за четене. В изгледа за редактиране знаците за нов ред изглеждат точно като знаците за нов абзац, а знаците за нова страница не са показани.

Колони

Оформлението на страницата се запазва, но не може да се редактира в Word Online.

Тема, цвят на страницата, водни знаци

Темата и фонът на страницата се запазват в документа, но не могат да се редактират в Word Online.

Съавторство

Няколко автори могат да работят едновременно в Word Online. Съавторството работи в Word 2010 или по-нова версия и Word for Mac 2011.

Проверка

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Инструменти за проверка

Проверете правописа и задайте език за проверка, като използвате вградения речник. Word Online не използва потребителски речник и не включва проверка на граматиката, превод или синонимен речник.

Автокоригиране

Word Online поправя често срещани грешки, докато въвеждате, като напр. смяна на букви, които са въведени в грешен ред (напр. "аок" се променя на "ако"). Ако Word Online направи нежелана корекция, натиснете Ctrl+Z, за да я отмените. Word Online, за разлика от настолното приложение Word, не включва начин за персонализиране на опциите за автокоригиране.

Проследени поправки

Проследените поправки се показват в изгледа за четене. За да ги включите или изключите, щракнете върху Отвори в Word.

Обекти

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Хипервръзки

Вмъквайте, редактирайте и проследявайте хипервръзки. Създавайте показалци и кръстосани препратки за връзките и можете да редактирате текста им за показване, но не и местоназначението им в Word Online.

Таблици

Вмъкване на таблици. Избирайте по таблица, колона, ред или клетка; изтривайте по таблица, колона, ред или клетка; вмъквайте на редове и колони; подравнявайте текст в клетка вляво, вдясно или центрирано. По-сложни таблични функции, като например стилове на таблица, размер на клетка, посока на текст или ред на сортиране, се запазват в документа, но не могат да бъдат конфигурирани в Word Online.

Картини

Вмъкване на картини или графична колекция, съхранени на вашия компютър или от Bing. Можете да приложите няколко стилове на картини, писане на алтернативен текст и промяна на размера, но картини не могат да бъдат плъзгани в ново местоположение. Вместо това натиснете Ctrl + X, за да изрежете и след това натиснете Ctrl + V в новото местоположение, за да поставите. По-сложни функции за работа с картини, като например изрязване, не са налични в Word Online. Не можете да създадете екранни снимки директно в Word Online, но екранни снимки в показване на документ като картини в Word Online.

Фигури, диаграми, текстови прозорци, SmartArt, WordArt

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Уравнения, символи, ръкопис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Полета, контроли на съдържание, титулна страница

Те се показват в изглед за четене в документа по очаквания начин. В изглед за редактиране съдържанието на полетата и контролите за съдържание се показват, но не могат да бъдат редактирани или обновявани. Титулната страница се появява като поредица от контейнери за елементи, например текстови полета.

Горни колонтитули и долни колонтитули

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. Колонтитулите, включително номерата на страници, са скрити в изгледа за редактиране.

Бележки под линия, бележки в края, библиография, съдържание, индекс

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате или актуализирате.

Макроси

Можете да преглеждате, редактирате, отпечатвате или споделяте документи, съдържащи макроси, но за да стартирате макросите, щракнете върху Отвори в Word.

ActiveX контроли, вградени OLE обекти, ред за подпис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Свързани картини, вградени файлове

Запазват се в документа, но се показват като контейнери в Word Online.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×