Разлики между използването на работна книга в Excel и в Excel Services

Excel Services е проектиран основно като уеб-базирана, преглеждаща данни и отчетна система за работни книги на Excel и поддържа подмножество от функции в Microsoft Office Excel 2007. Следните секции обобщават кои функции на Office Excel 2007 се поддържат и кои не се поддържат в Услуги на Excel.

Важно : Възможността за публикуване на работна книга на Excel в Excel Services е достъпна само в Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 и Microsoft Office Excel 2007.

В тази статия

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Поддържани и неподдържани функции на работен лист

Поддържани и неподдържани функции, когато се преглежда работна книга

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Можете да заредите работна книга в Услуги на Excel, която е във формат на файл на работна книга (.xlsx) на Office Excel 2007 или в двоичен формат на работна книга (.xlsb), като работна книга само за четене, по три начина:

 • Задайте URL адреса или UNC път в свойството Работна книга на уеб компонента на Excel Web Access.

 • Свържете уеб компонента за списъци на библиотеката с документи към уеб компонента на Excel Web Access, а след това прехвърлете URL адреса на работната книга, съхранен в библиотеката с документи, за да се покаже в Microsoft Office Excel Web Access.

 • Прегледайте работната книга, съхранена в библиотеката с документи в браузъра. (Посочете елемента, щракнете върху стрелката до него, а след това щракнете върху Преглед в уеб браузър.)

Всички други файлови формати на Microsoft Office Excel не се поддържат, включително работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm) на Office Excel 2007 и 97-2003 работна книга (.xls) наOffice Excel 2007.

Забележка : С подходящо разрешение можете да отворите работна книга в Office Excel 2007 на вашия компютър клиент от менюто Отвори в лентата с инструменти на Office Excel Web Access като пълна работна книга (четене/запис) или като снимка само за четене. За повече информация вижте Отваряне на работна книга или снимка в Excel от Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат при зареждане на работна книга:

Функция

Коментари

Функции    

Поддържат се всички функции за работни листове на Excel, с няколко изключения. За повече информация вижте следния раздел: Поддържани и неподдържани функции на работен лист на Excel.

Дати    

Системи на датиране на Windows и Macintosh.

Таблици на Excel    

Данните на таблици в Excel, заглавки на колони, изчисляеми колони, сумарни редове, структурирани препратки и стилове.

Клетки    

Стойности на клетки, включително обединени клетки и препълване на съдържанието на клетки.

Имена    

Дефинирани имена и наименувани диапазони.

Изчисляване    

Настройки за изчисляване и преизчисляване, включително автоматични, автоматични с изключение на таблиците, ръчни и итеративни настройки за изчисляване на диапазони или цели работни листове. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Диаграми    

Диаграми, диапазони на диаграми и отчети с обобщени диаграми. За повече информация вижте Използване на диаграми и отчети с обобщени диаграми в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Форматиране    

Форматирането на клетки и диапазон от клетки, условно форматиране (с изключение чрез използване на ленти за данни и икони) в работни книги и формати на числа.

Връзки    

Връзки към външни източници на данни, включително OLAP обобщени таблици.

Анализ след промяна на входните стойности    

Резултатите от инструментите за анализ след промяна на входните стойности, включително "Търсене на цел", "Таблици с данни", "Сценарии", "Решател" и "Серии".

Консолидиране    

Консолидирани данни в диапазони.

Източници на данни    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, доставчици на OLEDB и ODBC драйвери.

Неподдържани функции

Работни книги, които съдържат следните неподдържани функции, няма да се заредят или покажат в Услуги на Excel. За най-добри резултати винаги записвайте работна книга от Office Excel 2007, като използвате командата Услуги на Excel. (Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до Публикуване, а след това щракнете върху Услуги на Excel под Разпространение на документа до други хора.) Можете да потвърдите дали дадена функция се поддържа, като щракнете върху квадратчето за отметка Отвори тази работна книга в браузъра ми, след като запиша в диалоговия прозорец Записване за Excel Services, за да се опитате да я покажете в браузъра. Ако функцията не се поддържа, Услуги на Excel показва предупреждение.

Следните функции не се поддържат и не ви позволяват да заредите работна книга:

Функция

Коментари

VBA    

Код на Visual Basic for Applications (VBA), макроси, добавки и дефинирани от потребителя функции (UDF).

Забележка :  Програмистът може да персонализира Услуги на Excel по много начини, включително създаване на дефинирани от потребителя функции (UDF). За повече информация вижте софтуерния развоен пакет (SDK) за Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Наследени езици на макроси    

Функции на макроси в Microsoft Excel 4.0 и диалогови листове на Microsoft 5.0.

Контроли    

Контроли на лента с инструменти на формуляр, контроли на кутия с инструменти и всички контроли ActiveX.

XML    

XML карти и вградени умни етикетчета.

Защита и поверителност    

Работни книги, работни листове или диапазони със защита и работни книги, които имат управление на правата за достъп до информация (IRM).

Забележка : За да защитите работни книги в Услуги на Excel, използвайте правата и разрешенията на Microsoft Windows SharePoint Services.

Изображения и обекти     

Свързани или вградени обекти или изображения, вмъкнати картини, автофигури, WordArt и диаграми, като например организационни диаграми.

Ръкопис    

Всички функции за ръкопис, включително рисуване, писане и анотации.

OLE и DDE     

Свързване и вграждане на обекти (OLE) и връзки за динамичен обмен на данни (DDE).

Показвани формули    

Работни книги, записани с формули, които са показани.

Проверка на данни    

Предотвратяване въвеждането на невалидни данни и създаване на падащи списъци.

Източници на данни     

Услуги за извличане на данни за Microsoft Business Solutions, списъци на Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, диапазони от външни данни (така наречените таблици със заявки) и таблици, свързани към списъци на Windows SharePoint Services.

Заявки    

Уеб заявки и текстови заявки.

Външни препратки към свързани работни книги    

Създаване на външни препратки (наречени също връзки) към конкретен диапазон от клетки, към дефинирано име за конкретния диапазона с клетки или като част от дефиниция на име.

Коментари    

Показване и настройка на коментарите.

Консолидиране    

Консолидирани данни в отчети с обобщени таблици.

Споделени работни книги    

Споделяне на работни книги и разрешаване на противоречиви промени.

Цифрови подписи    

Видими и невидими цифрови подписи в работна книга.

Прикачени ленти с инструменти    

Потребителски ленти с инструменти, прикачени към работната книга с помощта на Office Excel 2003, преди работната книга да е конвертирана в Excel 2007.

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции на работен лист

Всички функции се поддържат напълно, когато зареждате и преизчислявате работна книга, със следните изключения – HYPERLINK, RTD и SQL.Request, всяка от които има ограничена поддръжка.

Ако функцията е:

Тогава Excel връща:

И Услуги на Excel връща:

HYPERLINK    

Активна хипервръзка, върху която можете да щракнете и следвате.

Едно от следните:

 • Активна хипервръзка, върху която можете да щракнете и следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница, върху която можете да щракнете и да следвате, но не местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено, а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

RTD    

Данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Следното:

 • Всички стойности, върнати от функцията RTD, съхранявани текущо в работна книга, се показват.

 • Ако няма върнати стойности, тогава се връща грешка #N/A.

 • Ако Услуги на Excel преизчислява работната книга и се опитва да изпълни функцията RTD или SQL.Request, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

SQL.Request    

Резултатите от заявка, която е свързана към външен източник на данни.

Следното:

 • Всички стойности, върнати от функцията SQL.Request, които текущо се съхраняват в работната книга, се показват.

 • Ако няма върнати стойности, тогава се връща грешка #N/A.

 • Ако Услуги на Excel преизчислява работната книга и се опитва да изпълни функцията RTD или SQL.Request, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

CHAR    

Знак, зададен с число, и знак за блокиране за непечатаем знак.

Знак, зададен с число, и празна стойност за непечатаем знак.

CELL    

Информация за форматирането, местоположението или съдържанието на горната лява клетка в препратка.

Грешка #VALUE!.

INFO    

Път на текущата директория или папка на вашия компютър клиент.

Грешка #VALUE!.

Следните непостоянни функции могат да върнат различни стойности, когато се изчисляват в Услуги на Excel в сървърен компютър и когато се изчисляват в Excel на компютър клиент.

Ако функцията е:

Тогава Excel връща:

И Услуги на Excel връща:

NOW    

Датата и часа на вашия компютър клиент.

Датата и часа на сървърния компютър.

TODAY    

Датата на вашия компютър клиент.

Датата на сървърния компютър.

RAND, RANDBETWEEN    

Случайно, и следователно различно, число всеки път, когато се изпълнява.

Случайно, и следователно различно, число всеки път, когато се изпълнява.

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции, когато се преглежда работна книга

Преглеждането на работна книга в Услуги на Excel в сървърен компютър е много подобно на преглеждането на работна книга в Excel на клиентски компютър, но има някои разлики. Отбележете, че независимо дали тези функции се поддържат, или не, те не пречат на зареждането на работната книга и тези функции са запазени в работната книга, така че те продължават да работят, както се очаква в Excel.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но може да се показват различно на сървъра.

Функция

Коментари

Хипервръзки    

Поддържани, но управлявани от свойствата на Office Excel Web Access по следния начин:

 • Активна хипервръзка, върху която можете да щракнете и следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница, върху която можете да щракнете и да следвате, но не към местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено, а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

Шрифтове    

Шрифтовете са обикновено в същия стил и размер в сървъра, каквито са в клиента, но ако отделен шрифт не е достъпен в сървъра, тогава може да се използва заместващ шрифт. Също така потребителят може да игнорира стилове и размери на шрифтове в браузър, например Internet Explorer.

Диаграми и отчети с обобщена диаграма     

Диаграмите и отчетите с обобщена диаграма са статични изображения и се обновяват и показват отново, ако взаимодействате (филтриране, сортиране и т. н.) с данни, на които се базира диаграмата, или с данните от свързания отчет с обобщена таблица. За повече информация вижте Използване на диаграми и отчети с обобщена диаграма в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Граници с линии     

Следните граници с линии се поддържат напълно: всички цветове на линията; непрекъснат стил и стил на двойна линия; плътни, ромбовидни и прекъснати линии, както и тънка, средна и дебела линия.

Забележка : Следните граници с линии се поддържат частично: стилове на тройна и двойна линия; плътни, ромбовидни, на квадратчета, тире-кратко тире, дълго-кратко-тире и тире-кратко-тире-кратко-тире.

Направления на цветния градиент    

Хоризонтални и вертикални направления на цветния градиент.

Цвят на запълване на клетка     

Всички цветове на запълване.

Подравняване в клетките    

Всички подравнявания в клетките се поддържат, с изключение на: вертикално двустранно и вертикално разпределено, като и двете се заместват от вертикално центрирано.

Завъртане на текст    

Завъртането на текст се поддържа заедно с препълване на съдържанието на клетка и заглавка на колона, хоризонтално или вертикално подравняване вляво за положително завъртане (+) и хоризонтално или вертикално подравняване вдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст    

Напълно се поддържа, когато се показва набор от знаци от един език.

AS условно форматиране     

Условно форматиране на "Услуги за анализ на Microsoft SQL Server" (AS) се ограничава до следното: цвят на шрифта; цвят на запълване; флагове на шрифт като получер, курсив и зачеркнат, както и низове за форматиране, като например формати на числа.

Превъртане на работен лист    

Броят на редовете и колоните, които можете да превъртате в работен лист, е ограничен до максимален размер 500. Можете да използвате бутоните за навигация, така че да показвате следващото множество от редове и колони отвъд текущата граница. За повече информация вижте Обхождане на работна книга в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат:

Функция

Коментари

Хипервръзки в диаграми    

Щракване върху и проследяване на хипервръзки в диаграми.

Таблици    

Заместване на заглавки на колони на работен лист от заглавия на таблици в Excel, когато се превъртат заглавия, които са извън изгледа в областта на превъртане.

Шарки за запълване на клетки    

Всички шарки за запълване.

Направления на цветния градиент    

Направления на цветния градиент по диагонал нагоре, диагонал надолу и от ъгъл към центъра.

Завъртане на текст    

Запълването или шарката на клетката не се завърта с текста, а диагоналните граници се показват така, сякаш текстът не е бил завъртян, и хоризонтално или вертикално подравняване, освен подравняване отляво за положително завъртане (+) и подравняване отдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст    

Смесване на знаци на двупосочен текст отдясно наляво и отляво надясно, които имат различно направление на начертанието (или фигура на знака), като ( (лява скоба) и ) (дясна скоба), не се поддържа във вертикален текст.

Граници с линии     

Следните граници с линии са частично неподдържани: стилове на тройна и двойна линия както и следните линии: плътни, ромбовидни, на квадратчета, тире-кратко тире, дълго-кратко тире и тире-кратко тире-кратко тире.

Диаграми    

Издание на Office 2007 Ефектите на 3D графика, като сянка, блясък, огъване, релефна рамка, обли ръбове, ново оцветяване и отражение. Тези ефекти или се премахват, или се преобразуват в алтернативен ефект.

Следните 3D диаграми не се поддържат:

 • 3D повърхнинна

 • Рамкова 3D повърхнинна

 • Контурна повърхнинна

 • Рамкова контурна повърхнинна

RTF текст в обект, като водещи символи и различни шрифтове или размери на шрифта, който се конвертира в обикновен текст.

Вертикално подравняване на текст.

Забележка : Въпреки че вградени диаграми върху работни листове и оригинални диаграми върху диаграмни листове се поддържат за показване в Услуги на Excel, вградена диаграма, която авторът на работната книга е копирал или преместил от работния лист в диаграмния лист, не се поддържа за показване.

Заглавки на редове и колони    

Следното форматиране в заглавки на редове и колони: двустранно счетоводство, двойно подчертаване, горен и долен индекс.

Непечатаеми знаци    

Текст със 7-битова ASCII (подмножество на набора знаци ANSI) стойност от 0 до 32 и всички знаци, неподдържани от Extensible Markup Language (език XML) версия 1.0.

Печат    

Оформление на страницата и горни и долни колонтитули на страница.

Съвети    

Съвети за свойствата на членовете на "Услуги за анализ на Microsoft SQL Server".

XML    

XML разширителни пакети

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Когато заредите работна книга в Услуги на Excel, можете да взаимодействате с нея по няколко начина, но има някои взаимодействия, които не се поддържат.

Забележка : Друг начин за взаимодействие, който е уникален за Услуги на Excel, е да се създаде и да се промени параметър, който временно променя стойности на клетки в работната книга или с помощта на прозореца на параметрични задачи в Услуги на Excel, или чрез предаване на данни към уеб компонента на Excel Web Access от свързан уеб компонент, като например уеб компонент за филтриране. За повече информация вижте Промяна на параметрите на работна книга в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но могат да се държат различно.

Функция

Коментари

Отчети с обобщена таблица     

Филтриране на отчет, избор на член, разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране, филтриране и показване и скриване на междинни суми.

Търсене     Изображение на бутон

Намиране на текст, числа и дати чрез съвпадение на малки и главни букви и намиране по частично съдържание на клетка.

Обикновена селекция    

Избиране на единична клетка, ред или колона.

Филтриране и сортиране    

Използване на менюто "Филтри", филтриране по текст, числа, дати и час, задаване на много критерии и сортиране. За повече информация вижте Филтриране на данни в Excel Services и Сортиране на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Структуриране    

Структуриране, включително показване и скриване на подробни данни. За повече информация вижте Структуриране на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Сценарии    

Изпълнение на типов сценарий.

Обновяване    

Обновяването на външни източници на данни, включително всички източници на данни в текущата работна книга, конкретен източник на данни, периодично обновяване, ръчно обновяване и обновяване при зареждане на работната книга. За повече информация вижте Обновяване на външни данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Изчисляване    

Автоматично и ръчно изчисляване. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Забележка : Въпреки че Услуги на Excel поддържа зареждане на работна книга, която съдържа кръгови препратки, откриването на кръгови препратки при зареждане или преизчисляване на работната книга, се държи различно. Ако Услуги на Excel не може да разреши кръгова препратка, при определени обстоятелства се показва предупредително съобщение, че има кръгова препратка. Стойностите, които се изчисляват, са същите като стойностите, които бихте получили, ако отмените операцията в Excel клиент. Всъщност, Услуги на Excel автоматично отменя кръговата препратка, за да се попречи на изчисляването да забави производителността на сървъра.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат:

Функция

Коментари

Отчети с обобщена таблица     

Опциите "Група на подробни данни" и "Покажи подробни данни" (наречени също задълбочаване) за OLAP данни, търсене на член, действия на услугите за анализ на Microsoft SQL Server или използване на списъка с полета за добавяне, пренареждане или премахване на полета.

Отчети с обобщена диаграма     

Директно взаимодействие с обобщена диаграма (защото е статично изображение).

Асинхронно изчисление на куб функции    

Асинхронно извличане на данни, когато куб функцията изчислява и показва съобщението #GETTINGDATA преди извличането на всички данни. Всички данни се извличат синхронно, преди изгледът да се покаже или да се покаже отново.

Търсене     Изображение на бутон

Търсене по базови данни (за разлика от форматирани данни и със съвпадение на малки и главни букви).

Заместване    

Заместване на текст и стойности след използване на Търсене Изображение на бутон .

Преоразмеряване на редове и колони    

Настройки на височината и ширината на редове и колони.

Разширена селекция    

Избиране на съседни и несъседни диапазони от клетки или на целия работен лист.

Изчисляване    

Промяна на настройката за изчисляване на работната книга, след като е заредена. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Филтриране и сортиране    

Сортиране и филтриране по цвят и записване на филтрираното или сортираното в работната книга в Услуги на Excel. За повече информация вижте Филтриране на данни в Excel Services и Сортиране на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Отиване на     

Всички операции Отиване на.

Управляващи прозорци    

Разделяне и фиксиране на прозорци.

Мащабиране    

Настройване на изгледа на работна книга чрез регулиране на процент от действителния размер.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×