Раздел на групата за реагиране

Услугата за група за реагиране е приложение за обединена комуникация, което се използва за създаване и конфигуриране на работни потоци. Работните потоци насочват и подреждат в опашка входящите повиквания в групи от определени агенти.

Групите от агенти представляват колекции от агенти, които обработват входящите повиквания от услугата за група за реагиране. Когато даден администратор създаде група от агенти, той или тя може да избира агентите, които да назначи към групата, а също така може да укаже дали групата да изисква агенти за влизане и излизане. Можете да сте официален или неофициален агент, в зависимост от това дали от вас се изисква да влезете официално в групата от агенти, за да започнете да получавате повиквания:

 • • Неофициалните агенти са тези, които са назначени към група от агенти, която не изисква влизане и излизане от тези агенти. Неофициалните агенти влизат автоматично в групата, когато влязат в Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Ако сте неофициален агент, можете да получавате повиквания, насочени до вашата група, с помощта на помощника на Microsoft Office Communicator 2007 R2 или Office Communicator 2007 R2.

 • • Официалните агенти са тези, които са назначени към група от агенти, която изисква влизане и излизане от тези агенти. Официалните агенти трябва да влизат в групата, преди да могат да получават повиквания, насочени до групата.

Кога е необходимо да се влезе?

Разделът на групата за реагиране е раздел по избор на клиента на Office Communicator 2007 R2, който официалните агенти използват за влизане и излизане от назначените им групи от агенти. Разделът на групата за реагиране показва информация за членството ви в група от агенти и информация за членство в група за определен набор. Ако сте назначени към много групи и групите се използват от повече от един набор, всеки от които работи с услугата за групи за реагиране, ще разполагате с отделен раздел на група за реагиране за всеки набор.

Разделът на група за реагиране се показва в долния край на прозореца на Communicator.

В колоната Влязъл се показва състоянието на влизане за всяка от назначените групи.

 • Неактивно квадратче за отметка показва, че не може да влезете или излезете от групата. Вие сте неофициален агент в тази група.

 • Квадратче, в което не е поставена отметка, указва, че в момента не сте влезли в групата.

 • Квадратче, в което е поставена отметка, показва, че в момента сте влезли в групата.

Състоянието за влизане заедно със състоянието за присъствие указват, че сте достъпни, за да приемате повиквания. Повикванията ще бъдат насочени до вас, когато сте влезли и състоянието ви на присъствие е “Достъпен“.

Състоянието за влизане заедно със състоянието за присъствие указват, че сте достъпни, за да приемате повиквания. Повикванията ще бъдат насочени до вас, когато сте влезли и състоянието ви на присъствие е “Достъпен“ или "Неактивен“.

Влизане и излизане от групи от агенти

Можете избирателно да влизате и излизате от вашите групи, а също така можете да влизате в и излизате от всички групи едновременно.

Влизане в групите от агенти

 • Направете едно от следните неща:

  • За да влезете в дадена група от агенти, поставете отметка в квадратчето до групата от агенти, в която искате да влезете.

  • За да влезете във всички групи от агенти, поставете отметка в квадратчето Всички групи.

Излизане от групите от агенти

 • Направете едно от следните неща:

  • За да излезете от дадена група от агенти, щракнете върху квадратчето до групата от агенти, от която искате да излезете, за да махнете отметката.

  • За да излезете от всички групи от агенти, щракнете върху квадратчето Всички групи, за да махнете отметката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×