Публикуване в блог

Блогът е уеб сайт, който позволява на вас или на вашата организация да споделяте бързо идеи и информация. Блоговете съдържат публикации, отбелязани с дата, и са в обратен хронологичен ред. Хората могат да коментират вашите публикации, както и да предоставят връзки към интересни сайтове, снимки и свързани блогове.

В тази статия

Общ преглед

Публикуване в блог с помощта на уеб браузър

Публикуване в блог чрез изпращане на имейл

Други начини за публикуване в блог

Проследяване на коментари във вашите блог публикации

Абониране за RSS канал за коментари

Създаване на предупреждение за коментари

Общ преглед

Публикациите са основната част на блога. Те са обикновено подобни на дневник записи, съдържащи информация, идеи и мнения. Те се показват в хронологичен ред, започвайки с последните публикации.

Може да създадете блог публикация на SharePoint, като използвате уеб браузър, ако имате разрешение за сътрудничество в списъка Публикации. Нямате нужда от допълнителни инструменти или програми, за да създавате съдържание, да добавяте картини, да прилагате форматиране и да вмъквате хипервръзки. За да публикувате коментари в блог, трябва да имате разрешение за сътрудничество в списъка Коментари. В някои случаи коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се появят в сайта.

Забележка : Ако вашия уеб браузър не поддържа ActiveX контрола, лентата с инструменти за форматиране може да не е налична. Може обаче да използвате основни HTML етикети, за да форматирате текста във вашите публикации в блогове. Връзки към повече информация за форматиране на текст в подобрени текстови полета може да намерите в раздела Вж. също.

Също така може да публикувате съдържание в блог, като направите следното:

 • Да създадете и подадете публикация в имейл съобщение. За да подадете публикация в имейл съобщение, на вашия блог трябва да е разрешено да получава съдържание в имейл съобщение.

 • Да създадете публикация, като използвате инструмент за създаване и публикуване на блог, съвместим с SharePoint Services Foundation.

По подразбиране блоговете са настроени така, че да се изисква одобрение на публикациите, преди да се публикуват. Това може да е от полза, ако много хора публикуват съдържание или ако публикацията би могла да съдържа поверително съдържание. По подразбиране хората, които имат разрешение за управление на списъци, може да одобряват блог публикациите, но вие може да персонализирате тези настройки. Връзки към повече информация за одобрението на съдържание може да намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Публикуване в блог с помощта на уеб браузър

Когато създавате блог публикация, може да я запишете като чернова, ако искате да я редактирате или прегледате, преди да я видят други хора, или да я публикувате веднага, ако имате разрешение за това.

 1. В началната страница на блога, под Инструменти за блог щракнете върху Създаване на публикация.

 2. В полето Заглавие въведете заглавието, което желаете за публикацията. Заглавието се появява отгоре на публикацията в началната страница и в списъка Публикации

 3. В раздела Тяло напишете или въведете съдържанието, което искате да включите във вашата публикация. Може да използвате лентата, за да форматирате текста или за да вмъкнете рисунка, хипервръзки или таблици.

 4. В списъка Категория изберете желаните категории от списъка с възможни категории, и след това щракнете върху Добави. За да премахнете категория, изберете категорията от списъка с избрани категории и след това щракнете върху Премахни.

 5. В раздела Публикувано проверете дали датата и часът отговарят на публикацията или променете настройките, ако е необходимо. Дата на публикуване указва къде в началната страница да се показва публикацията, тъй като публикациите се появяват в обратен хронологичен ред. Първия път, когато създадете публикация, се включва текущата дата. Ако публикувате чернова, създадена преди няколко дена, можете по желание да редактирате това поле, за да покажете правилната дата на публикуване.

  Съвет : Може да въведете бъдеща дата, ако искате вашата публикация да остава отгоре в блога до тази дата, например ако визирате специално събитие или представяне.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да запишете работата си и да я завършите по-късно или за да я запишете като чернова за одобрение, щракнете върху Запис като чернова.

  • За да публикувате веднага публикацията, щракнете върху Публикувай.

   Забележки : 

   • Ако нямате разрешения за одобрение, бутонът Публикувай не се появява.

   • Ако някой е конфигурирал списъка Публикация, така че да не се изисква одобрение, бутонът Запис като чернова не се появява и не може да запишете публикацията като чернова. Когато щракнете върху Публикувай, блог публикацията ще се покаже в блога.

Най-горе на страницата

Публикуване в блог чрез изпращане на имейл

Ако блогът е настроен да получава публикации по имейл, може да създадете публикация, като я изпратите в имейл съобщение, адресирано до списъка на блога Публикация. Тогава съобщението създава публикация за блог в списъка Публикация.

За да публикувате в блог с помощта на програма за електронна поща, трябва първо да получите адреса на списъка Публикация. В зависимост от вашата ситуация имейл адресът на списъка Публикация може да се появи в адресната книга на вашата имейл програма, като в такъв случай може да го добавите към списъка с лични контакти във вашата имейл програма, така че по-късно да можете да го намерите лесно. Адресът за списъка Публикация може да се появи в описанието на списъка.

Ако не може да намерите адреса на списъка Публикация, трябва да попитате вашия администратор или собственик на сайта дали списъкът е конфигуриран да получава публикации в имейл съобщения, и ако това е така, да го помолите за адреса на списъка Публикация.

 1. Във вашата програма за електронна поща отворете ново имейл съобщение и въведете текста, който искате да публикувате във вашия блог, като основен текст на имейл съобщението.

 2. В полетата До или Яквъведете адреса на блога Публикация

 3. Изпратете имейл съобщението. В повечето програми за електронна поща трябва да щракнете върху Изпрати, за да изпратите съобщението.

Съвет : Ако списъкът Публикация е конфигуриран да получава прикачени файлове, може да включите прикачения файл към вашата блог публикация, като прикачите файла към вашето имейл съобщение.

Най-горе на страницата

Други начини за публикуване в блог

В допълнение към използването на инструментите, вградени във вашия блог, може да използвате програми за публикуване в блог, съвместими с SharePoint Foundation. Например Microsoft Word 2010 предоставя шаблон на блог, който ви позволява да създавате и публикувате блогове в SharePoint сайт или друго уеб местоположение.

Когато сте готови да създадете нова публикация, може да стартирате от вашия блог съвместима блог програма и след това да публикувате публикацията от блог програмата. При първото стартиране на блог програмата може да бъдете подканени да зададете уеб адреса на вашия блог или други настройки на вашите блог публикации. За повече информация вж. помощта в блог програмата.

 1. В началната страница на блога, под Инструменти за блог щракнете върху Стартиране на блог програмата за публикуване.

 2. Следвайте инструкциите във вашата блог програма, за да създадете и публикувате блог публикации.

  Забележка : Освен това блоговете поддържат общи програмни блог интерфейси за публикуване. За повече информация вж. SharePoint център за разработчици на MSDN.

Най-горе на страницата

Проследяване на коментари във вашите блог публикации

Читателите на вашите блог публикации могат лесно да добавят коментари към публикациите. Коментарът може да бъде във вид на въпрос, искане за повече информация, коментар и връзка към още информация в друг сайт или просто похвала за вашата отлична публикация. Можете да използвате RSS или предупреждения, за да се информирате за коментарите на вашите блог публикации.

Забележка :  Следващите процедури изискват разрешение за редактиране на списъка "Коментари" и обхващат всички коментари във всички блог публикации. Следователно, ако използвате тези процедури в блог, в който публикуват няколко автори, ще получавате коментари на всички публикации, а не само на вашите.

Абониране за RSS канал за коментари

Преди да можете да получавате RSS канали, администраторът на сървъра трябва да разреши RSS каналите в централното администриране, а администраторът на сайта трябва да е разрешил RSS каналите за сайта в страницата "Настройки на сайта". Информация за разрешаването на RSS канали ще намерите в раздела Вж. също на тази статия.

 1. В началната страница на блога, под Инструменти за блог щракнете върху Управление на коментари, за да отидете в списъка "Коментари".

  Забележка :  Ако не виждате Инструменти за блог, нямате разрешение да редактирате списъка "Коментари".

 2. В списъка "Коментари" щракнете върху раздела Списък в лентата.

  Съвет : Ако вашият уеб браузър ви позволи да се абонирате за даден изглед, в този момент може да се активира RSS бутон на лентата с инструменти. В такъв случай ще може да щракнете върху него, за да се абонирате направо за списъка или библиотеката. Ако тази функция не е налична във вашия браузър, може да следвате стъпките от останалата част от процедурата..

 3. В групата Споделяне и проследяване щракнете върху RSS канал. Информационният канал се появява в прозореца на браузъра.

 4. На страницата, която се показва, следвайте инструкциите как да се абонирате за канала. Например щракнете върху Абонамент за RSS канал.

 5. Следвайте всички допълнителни инструкции във вашия RSS четец, браузър или имейл програма.

Най-горе на страницата

Създаване на предупреждение за коментари

Можете да задавате предупреждения за различни типове промени, като се започне от всяка отделна промяна и се стигне до промени само във файловете, създадени от вас. Можете също да задавате метод за доставяне на предупрежденията, така че да се появяват като съобщения във вашата папка за входящи имейли или като текстови съобщения на вашия мобилен телефон.

Преди да можете да получите предупреждение като имейл съобщение, администраторът на сървъра трябва да конфигурира изходящ имейл в централното администриране. Аналогично, преди да можете да получите предупреждение като текстово съобщение, администраторът на сървъра трябва да разреши настройките на SMS/ММS услуга в централното администриране. Можете да намерите информация за конфигурирането на изходящ имейл и за конфигурирането на SMS услугата в раздела Вж. също на тази статия.

 1. В началната страница на блога, под Инструменти за блог щракнете върху Управление на коментари, за да отидете в списъка "Коментари".

  Забележка :  Ако не виждате Инструменти за блог, нямате разрешение да редактирате списъка "Коментари".

 2. В списъка "Коментари" щракнете върху раздела Списък в лентата.

 3. В групата Споделяне и проследяване щракнете върху Предупреждавай ме и след това щракнете върху Задаване на предупреждение за този списък.

 4. В полето Заглавие на известяването променете заглавието на предупреждението на нещо, което ще можете да разпознаете по-късно. Например "Коментари за блога". Заглавието се показва на реда за тема на предупредителното имейл съобщение и освен това се използва за управление на предупрежденията.

 5. В раздела Методи за доставяне изберете желания от вас метод на доставяне за вашите предупреждения.

  Забележка :  Ако опциите Текстово съобщение (SMS) са недостъпни, възможно е да нямате номер на мобилен телефон, записан в сайта. За да запишете номер на мобилен телефон, в горния край на сайта щракнете върху вашето име и след това щракнете върху Моите настройки. След това в страницата с информация за потребители щракнете върху Редактиране на елемент. Ако имате записан номер на мобилен телефон и опциите продължават да са недостъпни, сайтът може да не е конфигуриран за предупреждения за изходящ имейл и SMS. Обърнете се към администратора на вашия сървър.

 6. Ако е наличен разделът Промяна на типа, изберете типовете промени, за които искате да бъдете уведомявани. Например можете да получавате предупреждения за всички промени или само при изтриване на елементи.

 7. В раздела Изпращане на известявания за тези промени задайте дали искате да бъдете предупреждавани за всички типове промени или за конкретни промени, например когато нещо се промени или само когато някой промени елемент, който сте създали или променили наскоро.

 8. В раздела Кога да се изпращат известявания изберете колко често искате да получавате предупрежденията, например незабавно, като резюме всеки ден или всяка седмица и в кой ден или час.

  Забележка :  За предупрежденията за мобилен телефон единствената опция е Изпращай незабавно.

 9. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×