Процент (%) Завърши полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Полетата % завършено съдържат текущото състояние на дадена задача, изразена като процент от на задачата времетраене , което е завършило. Можете да въведете процент на завършване, или можете да го изчисли вместо вас въз основа на действителен продължителност на проекта.

Има няколко категории на % завършено полета.

Тип данни    Процент

Процент (%) Завършване (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    При създаването му задача, процент на завършване е нула процента. Веднага след като въведете Действителна продължителност, оставащ период или действителна работа (което засяга Действителна продължителност), Project изчислява процент на завършеност по следния начин:

Процент на завършеност = (Действителна продължителност / продължителност) * 100

Ако полето % завършено е зададено на стойност по-голямо от нула, в самото начало полето е зададено на планираната начална дата, ако все още не сте въвели действителна начална дата. Ако полето % завършено е настроен на 100, в действителния завърши полето е зададено планираната крайна дата.

Ако въведете стойност в полето % завършено, Project автоматично изчислява Действителна продължителност и оставащ период. По същия начин въведете стойност в полето продължителност или оставащ период автоматично преизчислява другите полета.

Най-добра употреба    Добавете полето % завършено към листа на задачата, когато искате да покажете, филтриране или редактиране на процент на завършване на задача.

Пример    "Предложение за писане" задачата е планиран за продължителност на 10 дни. Възложените ресурсите са работили по задачата за пет дни. Project изчислява дали задачата е завършена 50 процента.

Освен това е ориентировъчно продължителност три дни за задача "Поведение срещи с клиенти". Възложените ресурсите съобщава, че те са направили. В полето % завършено въведете 100. Действителна продължителност поле се променя на 3 дни и действителния завърши поле се променя на планираната дата на завършване.

Забележки    По подразбиране промените задача процента пълна стойност засегнат стойността на действителната работа. По същия начин промени на стойността на действителната работа засягат процента пълна стойност на задачата. Можете да промените тази стойност по подразбиране и имат процент завършена и действителната работа, независимо от един към друг в диалоговия прозорец Опции на проект .

Можете да контролирате дали промени в общия процент на завършване се разпространява чрез дата на състоянието или в края на действителния продължителността на задачата досега. Можете да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Когато въведете процента пълни, проект може да регулирате действителния и останалите заобиколите текущата дата на състоянието. Ако предпочитате, можете да оставите тези полета или проследяване на проекта, както първоначално е планирано, дори ако свършената работа се показва в бъдеще или оставаща работа се показва в миналото. Можете също да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Можете да зададете дата на състоянието за дата, различна от днешната дата в диалоговия прозорец Информация за проекта .

Процент на завършване показва състоянието на продължителността на задачата досега. От друга страна процент завършена работа показва размера на извършената работа по задачата досега.

Процент (%) Завършване (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    При създаването му задача, разделен на периоди процента пълни е нула. Веднага след като въведете Действителна продължителност, оставащ период или действителна работа (което засяга Действителна продължителност), Project изчислява процент на завършеност по следния начин:

Процент на завършеност = (Действителна продължителност / продължителност) * 100

Тази общия процент на завършване е след това разделени и разпределени в продължителността осъществени досега.

Най-добра употреба    Добавете полето завършена на разделен на периоди част на изгледа за използване на задачи, когато искате да покажете или редактирате процент на завършване на задача за даден период от време. За да видите общия процента пълни за задачата, прегледайте полето % завършено в разделен на периоди част от задачата използвания изглед или изглед на лист други задачи.

Пример    "Предложение за писане" задачата е планиран за продължителност на 10 дни. Възложените ресурсите са работили по задачата за пет дни. Добавете % завършено поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача и видите, че за тази задача, 10 процента се появява в клетките за всеки от 5 дни, за общо 50 процента. Имали продължителност на два дни за задача "Поведение срещи с клиенти". Възложените ресурсите съобщава, че те са направили. В полето % завършено в разделен на периоди част на изгледа за използване на задача въведете 50 във всяка от двете клетки.

Забележки    Можете да контролирате дали редакции на общия процент на завършване се разпространява чрез дата на състоянието или в края на действителния продължителността на задачата досега. Можете да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Когато въведете процента пълни, проект може да регулирате действителния и останалите заобиколите текущата дата на състоянието. Ако предпочитате, можете да оставите тези полета или проследяване на проекта, както първоначално е планирано, дори ако свършената работа се показва в бъдеще или оставаща работа се показва в миналото. Можете също да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Можете да зададете дата на състоянието за дата, различна от днешната дата в диалоговия прозорец Информация за проекта .

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×