Програмата за проверка на правописа или граматиката не проверява правилно думи на друг език

Проверката на правописа и граматиката при много езици може да постави специфични проблеми, например текст, който изглежда правилен, но е маркиран, че съдържа граматически или правописни грешки. Или думи, които са написани неправилно на друг език, не се маркират като неправилни. Тази статия ви помага да се уверите, че езикът на текста е идентифициран правилно, че за проверката на правописа и граматиката се използва правилният речник, като ви показва как да използвате автоматизираните езикови инструменти в Microsoft Office. Освен това ще разберете какво да направите, ако езикът, с който искате да работите, не може да използва правописна и граматическа проверка или потребителският речник съдържа неправилно написани думи.

Ако искате да въведете само няколко знака на друг език, вж. Вмъкване на ¢, £, ¥, ® и други знаци, които липсват на клавиатурата.

Какъв е проблемът?

Английският език не е наличен в Outlook Express 6.0 като език за проверка на правописа

Очевидно грешно написани думи не се маркират като сгрешени

Езикът на речника, който искам да използвам, не е сред изброените в диалоговия прозорец "Език"

Не искам да се показват червените вълнообразни линии на програмата за правописна проверка

Английският език не е наличен в Outlook Express 6.0 като език за проверка на правописа

Ако имате Outlook Express 6.0 и сте инсталирали Office, но френският е единственият наличен език за проверка на правописа, трябва да използвате програма за правописна проверка от друг доставчик. За повече информация вж. Проблеми при проверка на правописа с Outlook Express 6.0.

Най-горе на страницата

Очевидно грешно написани думи не се маркират като сгрешени

Неоткриването на неправилно написани думи може да се случи по няколко причини. Уверете се, че тези най-общи проблеми са решени правилно:

Най-горе на страницата

Уверете се, че езикът, с който искате да работите, е разрешен

За да проверявате правилно правописа и граматиката на друг език, езикът трябва да бъде разрешен в Microsoft Office. Ако имате нужда от език, който не е в списъка на езиците за редактиране в диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, може да се наложи да получите и инсталирате езиков пакет, преди да можете да извършвате правописна проверка. За повече информация как да разрешавате езици в Microsoft Office, вж. Настройка на предпочитанията за езика за редактиране, показване или помощ и Определете дали се нуждаете от езиков пакет, езиков интерфейсен пакет или пакет за проверка.

Най-горе на страницата

Уверете се, че към текста се прилага правилният език

Ако програмата за правописна проверка не проверява думи, които въвеждате на друг език, или ако маркира правилно написани думи на друг език като неправилни, възможно е думите да се идентифицират с грешен език.

За да промените ръчно езика на думи или раздели от текст в Microsoft Word, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Задаване на език за проверка.

 2. В диалоговия прозорец Език изберете желания език.

    Ако езикът, с който искате да работите, не е показан над двойната линия, трябва да разрешите езика, за да стане наличен за правописна проверка.

 3. Започнете да пишете.

  Забележка   За да напишете знаци като умлаут в немския език (ö), тилда в испанския език (ñ), седил в турския език (Ç) или дори символ, например отметка, в раздела Вмъкване, в групата Символи щракнете върху Символ и след това щракнете върху желания знак.

 4. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1-3. В стъпка 3 изберете следващия език.

 5. По желание можете да проверите правописа и граматиката. За повече информация къде можете да намерите програмата за правописна проверка в други програми на Office вж. Проверка на правописа и граматиката за друг език.

  Забележка   Ако вашата версия на Office не предоставя инструменти за проверка, например програмата за правописна проверка, за език, който искате да използвате, може да се наложи да получите езиков пакет. За повече информация вж. Определете дали се нуждаете от езиков пакет или езиков интерфейсен пакет.

За повече информация за ръчна настройка на езика на текст в други програми на Office вж. Превключване между различни езици чрез задаване на езика за проверка.

Най-горе на страницата

Уверете се, че се използва речник на правилния език

Ако използвате една конкретна страна/регион за даден език, като например английски (Южна Африка) повече от друга, трябва да обмислите дали да не промените страната/региона в контролния панел в Windows, така че речникът на тази страна/регион да се използва по подразбиране. За повече информация вж. Смяна на формата за подразбиране за дата, час, числа и мерни единици.

Уверете се, че е избрано правилното местоположение за език на речника, например английски (САЩ) вместо английски (Обединено Кралство).

За да промените речника за конкретен език в Word, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Задаване на език за проверка.

 2. В диалоговия прозорец Език изберете желания език.

    Ако езикът, с който искате да работите, не е показан над двойната линия, трябва да разрешите езика, за да стане наличен за правописна проверка.

  Забележка   Ако вашата версия на Office не предоставя инструменти за проверка, например програмата за правописна проверка, за език, който искате да използвате, може да се наложи да получите езиков пакет. За повече информация вж. Определете дали се нуждаете от езиков пакет или езиков интерфейсен пакет.

За да промените речника за определен език, направете следното:

 1. Отворете програмата за правописна проверка.

 2. Под Език на речника изберете желания език и местоположение, например английски (Нова Зеландия).

 3. Под Маркирай избрания текст като щракнете върху езика, с който искате да се идентифицира частта от текста. Ако езиците, които използвате, не са показани над двойната линия, трябва да разрешите тези езици (да включите специфичните за езика опции), за да ги направите налични.

Най-горе на страницата

Уверете се, че квадратчето за отметка "Открий езика автоматично" е избрано

За да поставите отметка в квадратчето Открий езика автоматично в Word, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка.

 2. В диалоговия прозорец Език отметнете квадратчето Открий езика автоматично.

 3. Прегледайте езиците над двойната линия в списъка Маркирай избрания текст като. Word може да открива само тези езици, които са изброени под двойната линия. Ако езиците, които ви трябват, не са налични, трябва да разрешите езика за редактиране, за да може Word да ги открие автоматично.

Диалоговият прозорец ''Език''

Забележки   

 • Автоматичното откриване на език изисква едно изречение с текст, за да идентифицира точно правилния език. В зависимост от дължината на изреченията ви, може да се наложи да въведете няколко изречения, преди Word да добие достатъчно контекстуална информация, за да открие автоматично езика и да приложи правилния речник.

 • Думите, които се изписват по един и същ начин в няколко различни езика, като например "centre" в английски (Обединено Кралство) и френски (Франция), може да предизвикат квадратчето за отметка Открий езика автоматично да идентифицира неправилно езика на текста. За да решите този проблем, въведете повече думи на желания от вас език или изчистете отметката от квадратчето Открий езика автоматично.

Най-горе на страницата

Уверете се, че квадратчето за отметка "Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст" е избрано

Квадратчето за отметка Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст може да е включено и да предизвиква грешки при въвеждане, като променя езика на клавиатурата, докато пишете. Опитайте да въведете повече думи на желания език или изчистете отметката от квадратчето Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст. За повече информация вж. Включване на автоматични езикови опции.

За да поставите отметка в квадратчето Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст:

 1. Отворете Word.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Опции.

 4. Щракнете върху Разширени.

 5. Под Опции за редактиране поставете отметка в квадратчето Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст.

  Забележка   Квадратчето за отметка Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст се вижда само след като разрешите клавиатурна подредба за някой език. Ако не виждате тази опция, разрешете клавиатурна подредба за езика, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Уверете се, че квадратчето за отметка "Не проверявай правописа и граматиката" е изчистено

Ако квадратчето за отметка Не проверявай правопис и граматика е избрано, няма да се извършва правописна проверка на вашите документи. Ако квадратчето за отметка е изчистено, правописната проверка ще се извършва.

За да изчистите квадратчето за отметка Открий езика автоматично в Word, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка.

 2. В диалоговия прозорец Език изчистете квадратчето за отметка Не проверявай правописа или граматиката.

Диалоговият прозорец ''Език''

За информация за правописната проверка вж. Проверка на правопис и граматика. За повече информация за правописната проверка за друг език вж. Проверка на правописа и граматиката на друг език.

Най-горе на страницата

Уверете се, че към потребителския речник не са добавени случайно неправилно написаните думи

Ако към потребителския речник е добавена неправилно написана дума, трябва да я намерите и изтриете. За информация как да проверите потребителски речник за неправилно написани думи, вж. Използване на потребителски речници за добавяне на думи в правописната проверка. За информация как да премахнете дума от речник, вж. Мога ли да премахна дума от речника за проверка на правописа в Office?.

Най-горе на страницата

Езикът на речника, който искам да използвам, не е сред изброените в диалоговия прозорец "Език"

Най-честата причина един език да не се появява в списъка Език на речника в диалоговия прозорец Език е това, че езикът не е разрешен като език за редактиране или че той не е включен в инсталираната версия на Microsoft Office и за него трябва да бъде инсталиран езиков пакет. За информация как да разрешите един език за редактиране, вж. Настройка на предпочитанията за езика за редактиране, показване и помощ.

Диалоговият прозорец ''Език''

Най-горе на страницата

Не искам да се показват червените вълнообразни линии на програмата за правописна проверка

Включването на червените вълнообразни линии означава включване на програмата за правописна проверка. Вълнообразните линии показват думи, които са написани неправилно. Ако не искате да се показват червените вълнообразни линии, изключете програмата за правописна проверка.

За да включите програмата за проверка на правопис и граматика в Word, направете следното:

 • В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка.

 • В диалоговия прозорец Език можете да изберете квадратчето за отметка Проверявай граматиката, ако искате да проверявате граматиката заедно с правописната проверка.

За да изключите програмата за правописна проверка в Word, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка.

 2. В диалоговия прозорец Език поставете отметка в квадратчето Не проверявай правописа или граматиката.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Project Standard 2010, Project Standard 2013, Access 2010, Visio 2016 Preview, Excel 2010, Excel 2013, Outlook 2010, OneNote 2013, Publisher 2010, Word 2010, Access 2013, Project 2010, Project Professional 2013, Visio 2010, Visio 2013, OneNote 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2010, Outlook 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, Word 2013Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика