Проверка на правопис и граматика

Всички програми от Microsoft Office 2010 се предоставят с възможността за проверка на правописа и граматиката на файла. Програмата за проверка на правописа и граматиката, често наричана правописна проверка, се намира на различни места на лентата в зависимост от програмата.

Съвет   Можете да персонализирате лентата, за да поставите бутона "Правописна проверка" там, където можете лесно да го намерите.

Проверяване на правописа и граматиката наведнъж

Проверяването на правописа и граматиката наведнъж в даден файл е полезно, когато искате да проверите текста си. Може да проверявате за възможни грешки и после да потвърждавате всяка корекция.

Може да разрешите всяка грешка, открита от програмата, по различни начини.

Искам да отстраня грешката, като използвам една от предложените думи.

 • Изберете думата в списъка Предложения, след което щракнете върху Замени.

Искам да отстраня грешката, като сам променя думата.

 1. Отметнете квадратчето Не е в речника.

 2. Редактирайте думата.

 3. Щракнете върху Замени.

Сгрешената дума е реална дума, която използвам. Искам всички програми от Microsoft Office да разпознават тази дума и да не я третират като сгрешена.

 • Щракнете върху Добави или Добави към речника.

Искам да игнорирам тази сгрешена дума и да отида на следващата сгрешена дума.

 • Щракнете върху Игнорирай веднъж.

Искам да игнорирам всички екземпляри на тази сгрешена дума и да отида на следващата сгрешена дума.

 • Щракнете върху Игнорирай всички.

Имам склонността да правя тази грешка често, така че искам програмата автоматично да отстранява тази грешка вместо мен всеки път, когато я въведа.

 • Изберете правилната дума в списъка Предложения, след което щракнете върху Автокоригиране.

Коя програма на Office използвате?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

SharePoint Workspace

Word

Как работи автоматичното проверяване на правописа

Как работи автоматичната граматическа проверка (само в Outlook и Word)

Включване или изключване на автоматична правописна и граматическа проверка

Access

 1. В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  Access Spelling command

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

  Най-горе на страницата

Excel

 1. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  Диалоговия прозорец "Редактиране на визитка" с натиснат бутон "Фон"; визитка с нов син фон

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

InfoPath

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  GoDaddy-Конфигуриране-CNAME-1-2,3,4

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

OneNote

 1. В раздела Преглед, в групата Правописна проверка щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  OneNote Spelling command

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Създайте или отворете имейл съобщение, среща или контакт, след което в раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  За контролите за избиране

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

 4. Само в Outlook или Word, след като програмата свърши маркирането на правописните грешки, тя показва граматическите грешки. За всяка грешка изберете опция в диалоговия прозорец Правопис и граматика.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  Пример на страница за категория

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Правописна проверка.

  Къде се намира?

  Publisher Spelling command

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

SharePoint Workspace

 1. Щракнете в област с RTF текст в елемент на инструмент на Workspace, който сте отворили за редактиране.

  Например, щракнете в елемент на дискусия, елемент на Notepad или профил за календар.

 2. В раздела Начало щракнете върху Правописна проверка или натиснете F7.

  Съвет   Можете да получите бърз достъп до тази команда, като я добавите към лентата с инструменти за бърз достъп. Щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правописна проверка и след това щракнете върху Добави към лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

  Забележка   В някои области с RTF текст в SharePoint Workspace командата "Правописна проверка" не присъства в лентата, поради което трябва да натиснете F7, за да отворите правописната проверка, освен ако сте добавили командата към лентата с инструменти за бърз достъп.

 3. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 4. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

Най-горе на страницата

Word

 1. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис и граматика.

  Къде се намира?

  Word Spelling command

  Съвет   Може да получите бърз достъп до тази команда, добавяйки я към лентата с инструменти за бърз достъп, като щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Правопис и граматика и след това щракнете върху Добави в лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Ако програмата открие правописни грешки, се показва диалогов прозорец или прозорец на задачите с първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка.

 3. След като вземете решение за всяка отделна сгрешена дума, програмата маркира следващата сгрешена дума, така че да можете да решите какво искате да направите.

 4. Само в Outlook или Word, след като програмата свърши маркирането на правописните грешки, тя показва граматическите грешки. За всяка грешка щракнете върху опция в диалоговия прозорец Правопис и граматика.

Най-горе на страницата

Автоматично проверяване на правопис и граматика

В този раздел се обяснява как работи автоматичната правописна и граматическа проверка и как да я включвате или изключвате.

Забележки   

 • Няма възможност да проверявате правописа, докато въвеждате в Access, Excel или Project.

 • Граматическата проверка е налична само в Outlook и Word.

Как работи автоматичното проверяване на правописа

Когато проверявате правописа автоматично, докато въвеждате, можете да бъдете по-сигурни, че няма да се наложи да коригирате много правописни грешки. Програмата от Microsoft Office може да маркира сгрешените думи, докато работите, така че да можете лесно да ги намирате, както в следващия пример.

Сгрешените думи се показват подчертани с червена вълнообразна линия.

Можете да щракнете с десния бутон на мишката върху сгрешената дума, за да видите предложените корекции.

Щракнете с десния бутон върху сгрешена дума, за да видите предложения за корекции

В зависимост от използваната от вас програма на Microsoft Office щракването с десния бутон на мишката върху дадена дума може да ви предостави други опции, например добавяне на думата към потребителския ви речник.

Как работи автоматичната граматическа проверка (само в Outlook и Word)

След като включите автоматичната граматическа проверка, Word и Outlook маркират евентуални граматически и стилови грешки, докато работите в документи на Word и в отворени елементи на Outlook (без бележки), както е показано в следващия пример.

Grammar error

Можете да щракнете с десния бутон на мишката върху грешката, за да видите още опции.

Щракване с десния бутон върху граматическа грешка

В контекстното меню може да се покаже предложение за корекция. Може също да решите да игнорирате грешката или да щракнете върху За това изречение, за да видите защо програмата смята, че текстът е сгрешен.

Включване или изключване на автоматична правописна и граматическа проверка

Коя програма на Office използвате?

InfoPath

Outlook

OneNote

PowerPoint

Publisher

SharePoint Designer

Word

Автокоригиране

Word

Outlook

InfoPath

 1. В менюто Начало щракнете върху стрелката до Правописна проверка, след което изберете Опции за правописна проверка.

 2. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.

  Забележка   Ако искате да отметнете това квадратче, трябва също да поставите отметка и в Проверявай правописа при въвеждане.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Поща.

 3. Щракнете върху Правописна проверка и автокоригиране.

 4. Под Когато се коригира правопис в Outlook, отметнете или изчистете отметките от квадратчетата Проверявай правописа при въвеждане, Маркирай граматическите грешки при въвеждане и Проверявай граматиката заедно с правописа.

Забележка   Правописната и граматическа проверка е налична за всички елементи без бележките.

Най-горе на страницата

OneNote

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Проверка.

 3. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.

  Забележка   Ако искате да отметнете това квадратче, трябва също да поставите отметка и в Проверявай правописа при въвеждане.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Проверка.

 3. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.

  Забележка   Ако искате да отметнете това квадратче, трябва също да поставите отметка и в Проверявай правописа при въвеждане.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Проверка.

 3. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.

  Забележка   Ако искате да отметнете това квадратче, трябва също да поставите отметка и в Проверявай правописа при въвеждане.

Най-горе на страницата

SharePoint Designer

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Общи.

 3. Щракнете върху Опции на редактора на страница.

 4. В раздела Общи щракнете върху Опции за правописна проверка.

 5. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето Скрий правописните грешки.

  Забележка   Ако искате да отметнете това квадратче, трябва също да поставите отметка и в Проверявай правописа при въвеждане.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции и след това върху Проверка.

 3. За включване или изключване на автоматична правописна и граматическа проверка за отворения в момента документ, направете следното:

  1. Под Изключения за щракнете върху Име на текущо отворен файл.

  2. Поставете или изчистете отметките от квадратчетата Скрий правописните грешки само в този документ и Скрий граматическите грешки само в този документ.

   За включване и изключване на автоматична правописна проверка и проверка на граматика за всички създадени от вас документи оттук насетне направете следното:

  3. Под Изключения за щракнете върху Всички нови документи.

  4. Поставете или изчистете отметките от квадратчетата Скрий правописните грешки само в този документ и Скрий граматическите грешки само в този документ.

  Ако изключите автоматичната правописна или граматическа проверка за файл, който споделяте с други хора, може би е добре да ги уведомите, че сте направили тази промяна.

Автокоригиране

В някои програми можете да използвате функцията "Автокоригиране" за автоматично коригиране на правописа, докато въвеждате, без да е необходимо да потвърждавате всяка корекция, Например ако въведете използувам и после въведете интервал или друг препинателен знак, функцията за автокоригиране автоматично замества грешно написаната дума с използвам. За още информация вижте Автоматична корекция на правопис и вмъкване на текст и символи.

Най-горе на страницата

Повторна проверка на думите и граматиката, които сте проверили преди това и сте избрали да игнорирате

В Word и Outlook можете да предизвикате повторна проверка на думите и граматиката, които преди това сте избрали да игнорирате, като направите следното:

Word

 1. Отворете документа, който трябва да бъде проверен.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Под Помощ щракнете върху Опции.

 4. Под Коригиране на правопис и граматика в Word щракнете върху Провери повторно документа.

 5. За да проверите повторно правописа и граматиката, щракнете върху Да, когато видите следното съобщение: Тази операция нулира компонентите за проверка на правописа и граматиката, така че Word ще провери отново думи и граматика, които вече сте проверили и сте избрали да бъдат игнорирани. Искате ли да продължите?

 6. В диалоговия прозорец Опции на Word щракнете върху OK, за да се върнете в документа.

 7. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис и граматика.

Outlook

 1. Отворете елемента на Outlook, който трябва да бъде проверен.

Забележка    Програмата за проверка на правописа и граматиката не проверява бележки.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Поща и след това върху Правописна проверка и автокоригиране.

 4. Под Когато се коригира правопис в Outlook щракнете върху Препроверка на имейл.

  Забележка    Трябва да щракнете върху Препроверка на имейл дори когато трябва да проверите отново елемент на календар.

 5. За да проверите повторно правописа и граматиката, щракнете върху Да, когато видите следното съобщение: Тази операция нулира компонентите за проверка на правописа и граматиката, така че Outlook ще провери отново думи и граматика, които вече сте проверили и сте избрали да бъдат игнорирани. Искате ли да продължите?

 6. Щракнете двукратно върху OK, за да се върнете към елемента на Outlook.

 7. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис и граматика.

Най-горе на страницата

Отстраняване на проблеми с правописната и граматическа проверка

Най-горе на страницата

Отнася се за: SharePoint Designer 2010, Office 2010, Publisher 2010, Word Starter, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, InfoPath 2010, Groove 2010, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, Outlook 2010Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика