Препращане на контакт

Пример за електронна визитка Можете да препращате на друго лице един или повече контакти като прикачени файлове в имейл съобщение. Изпращането на информация като прикачен файл, изпраща формуляр за контакт с пълната информация за контакта. В Microsoft Office Outlook 2007 можете да препращате контактите като електронна визитка. В зависимост от програмата за електронна поща, използвана от получателя, той може да види в съобщението пълното изображение на визитката или може да получи само .vcf файла, съдържащ информацията за контакта. И в двата случая получателят може лесно да добави информацията за контакта в в своя списък с контакти.

В тази статия

Как се показва електронната визитка на другите хора?

Препращане на контакт като електронна визитка

Препращане на информацията за контакт във формуляр на контакта

Как се показва електронната визитка на другите хора?

Прикачен .vcf файл в заглавката на съобщение Двукратното щракване върху прикачения към имейл съобщение .vcf файл отваря формуляр за контакт, който след това може да бъде записан в списъка с контакти на получателя.

Хората, използващи Outlook 2007    , виждат електронната визитка в съобщението, такава каквато сте я изпратили. Получателят може да щракне с десния бутон върху визитката и да запише информацията в "Контакти". Прикачен е и съответният .vcf файл.

Хората, използващи по-ранни версии на Outlook или други приложения за работа с електронна поща, които изискват HTML, за преглеждане на електронна поща     също виждат в техните съобщение електронна визитка. Тези визитки обаче са само изображения. Получателите получават също и прикачен .vcf файл, съдържащ информацията за контакта. Те могат да отворят .vcf файла и да запишат информацията в техните списъци с контакти.

Хората, преглеждащи своята електронна поща като обикновен текст     не виждат в съобщението изображение на електронна визитка, но те получават прикачения .vcf файл.

Най-горе на страницата

Препращане на контакт като електронна визитка

Можете да добавяте към съобщения контакти от вашия списък с контакти и да ги препращате или изпращате до други лица.

Вмъкване на електронна визитка в съобщение

Направете едно от следните неща:

 • В ново съобщение

  1. В раздела Съобщение, в групата Включи щракнете върху Визитна картичка и после щракнете върху име от списъка.

   Забележка : Ако Визитка не се вижда в групата, щракнете в тялото на съобщението, за да активирате функцията за използване на визитки.

  2. Ако не видите желаното име, щракнете върху Други визитни картички, щракнете върху името в списъка Класирано като и натиснете OK.

   Визитката се показва в тялото на съобщението, а съответният .vcf файл се прикачва.

   Съвет : За да се различават повтарящите се имена в менюто Визитка, щракнете върху Други визитни картички. В диалоговия прозорец Вмъкване на визитка можете видите допълнителна информация, включително визуализация на визитката.

  3. След като адресирате и завършите съобщението, щракнете върху Изпращане.

 • От електронна визитка

  1. В Контакти, изгледВизитки щракнете с десния бутон върху визитката, която желаете да изпратите.

  2. Изберете в контекстното меню Изпращане като визитна картичка.

   Отваря се ново съобщение, показващо визитката в тялото на съобщението, и .vcf файла като прикачен.

  3. След като адресирате и завършите съобщението, щракнете върху Изпращане.

   Забележки : 

   • Менюто Визитка показва последните 10 имена на контакти, които сте вмъкнали в имейл съобщения като електронни визитки.

   • В едно имейл съобщение може да се вмъкнат повече от една електронни визитни картички.

   • Ако плъзнете визитка от изгледа "Визитни картички" в ново съобщение, при изпращане на съобщението ще бъде включен само .vcf файл. Този прикачен .vcf файл отваря контакта с всичката информация, която получателите могат да записват в своите списъци с контакти. Ако даден получател използва Outlook 2007, електронната визитна картичка ще се вижда във формуляра за контакта.

Най-горе на страницата

Препращане на информацията за контакт във формуляр на контакта

Тази опция изпраща информацията за контакта като прикачен файл и не включва в тялото на съобщението електронна визитка.

 1. В Контакти щракнете върху контакта, който искате да препратите.

  Съвет : За да изберете няколко контакта, задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху тях.

 2. Щракнете с десния бутон върху контакта, а след това посочете Изпрати пълния контакт.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху В Интернет формат (vCard)

   Препоръчва се    Това изпраща контакта във формат, който може лесно да се чете от други програми за електронна поща. При някои програми за електронна поща, някои полета, форматиране и свойства по избор, като картини или прикачени файлове, може и да не бъдат включени. Ако вашето съобщение ще бъде четено от лица, използващи програми за електронна поща, различни от Outlook 2007 с Microsoft Exchange Server, препоръчва се да използвате тази опция.

  • Щракнете върху В Outlook формат.

   Тази опция не се препоръчва, освен ако сте сигурни, че получателите ви без изключение използват Outlook 2007 с Microsoft Exchange Server за своя електронна поща. В този случай прикаченият файл ще показва същата информация и свойства, които се съдържат във формуляра на съответния контакт. Получателите, които не използват Outlook с Microsoft Exchange Server, в повечето няма да получат информацията за контакта в четлив формат.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×