Преобразуване на времена

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Да речем, че искате да откриете колко часа има в пет и половина дни или колко дни има в 3,45 години, или колко месеца са изминали между една начална и една крайна дата. Има няколко начина за преобразуване на времена.

Какво искате да направите?

Преобразуване между единици за време

Подробности за функциите

Преобразуване на часове от стандартен формат за час (часове : минути : секунди) в десетично число

Подробности за функциите

Преобразуване на часове от десетично число в стандартния формат за час (часове : минути : секунди)

Подробности за функциите

Преобразуване между единици за време

За да изпълните тази задача, използвайте функцията CONVERT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

Данни

6

Формула

Описание (Резултат)

=CONVERT(A2,"day","hr")

Преобразуване на 6 дни в часове (144)

=CONVERT(A2,"hr","mn")

Преобразуване на 6 часа в минути (360)

=CONVERT(A2,"yr", "day")

Преобразуване на 6 години в дни (2191,5)

Забележка : При преобразуване, в което участват години, една година се смята за 365,25 дни.

Подробности за функциите

CONVERT

Най-горе на страницата

Преобразуване на часове от стандартен формат за час (часове : минути : секунди) в десетично число

За да изпълните тази задача, използвайте функцията INT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

Час

10:35

12:15

Формула

Описание (Резултат)

=(A2-INT(A2))*24

Изминали часове от 12:00 (10,583333)

=(A3-INT(A3))*24

Изминали часове от 12:00 (12,25)

Подробности за функциите

INT

Най-горе на страницата

Преобразуване на часове от десетично число в стандартния формат за час (часове : минути : секунди)

За целта използвайте оператора за делене (/) и функцията TEXT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

Часове

10,5833

12,25

Формула

Описание (Резултат)

=TEXT(A2/24, "h:mm")

Часове след 12:00 (10:35)

=TEXT(A3/24, "h:mm")

Часове след 12:00 (12:15)

Забележка : Можете също да приложите формата за час, без да използвате функцията TEXT за задаване на формата. За да покажете числото като час, изберете клетката и в раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до Формат на числата, щракнете върху Още формати за числа, щракнете върху По избор в списъка Категория, а след това щракнете върху потребителски формат в полето Тип. Ако обаче използвате и формат, приложен с функцията TEXT, и числов формат, функцията TEXT има приоритет.

Подробности за функциите

TEXT

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×