Преобразуване на времена

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Да речем, че искате да откриете колко часа има в пет и половина дни или колко дни има в 3,45 години, или колко месеца са изминали между една начална и една крайна дата. Има няколко начина за преобразуване на времена.

Какво искате да направите?

Преобразуване между единици за време

Преобразуване на часове от стандартен формат за час (часове : минути : секунди) в десетично число

Преобразуване на часове от десетично число в стандартния формат за час (часове : минути : секунди)

Преобразуване между единици за време

За целта използвайте функцията Конвертиране .

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от ''Помощ''

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

Данни

6

Формула

Описание (Резултат)

=CONVERT(A2,"day","hr")

Преобразуване на 6 дни в часове (144)

=CONVERT(A2,"hr","mn")

Преобразуване на 6 часа в минути (360)

=CONVERT(A2,"yr", "day")

Преобразуване на 6 години в дни (2191,5)

Забележка : При преобразуване, в което участват години, една година се смята за 365,25 дни.

Подробности за функцията

CONVERT функция

Най-горе на страницата

Преобразуване на часове от стандартен формат за час (часове : минути : секунди) в десетично число

За целта използвайте функцията INT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от ''Помощ''

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

Час

10:35

12:15

Формула

Описание (Резултат)

=(A2-INT(A2))*24

Изминали часове от 12:00 (10,583333)

=(A3-INT(A3))*24

Изминали часове от 12:00 (12,25)

Подробности за функцията

INT функция

Най-горе на страницата

Преобразуване на часове от десетично число в стандартния формат за час (часове : минути : секунди)

За целта използвайте оператора за делене (/) и функцията TEXT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от ''Помощ''

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

Часове

10,5833

12,25

Формула

Описание (Резултат)

=TEXT(A2/24, "h:mm")

Часове след 12:00 (10:35)

=TEXT(A3/24, "h:mm")

Часове след 12:00 (12:15)

Забележка : Можете също да приложите формата за час, без да използвате функцията TEXT за задаване на формата. За да покажете числото като час, изберете клетката и в раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до Формат на числата, щракнете върху Още формати за числа, щракнете върху По избор в списъка Категория, а след това щракнете върху потребителски формат в полето Тип. Ако обаче използвате и формат, приложен с функцията TEXT, и числов формат, функцията TEXT има приоритет.

Подробности за функцията

TEXT функция

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×