Преобразуване на база данни във файлов формат на Access 2007

Можете да преобразувате бази данни от по-ранни версии на Access във файлов формат на Microsoft Office Access 2007, да отваряте бази данни от по-ранни версии на Access без да ги преобразувате и да променяте файловия формат по подразбиране за нови бази данни, които създавате.

Какво искате да направите?

Преобразуване на база данни в различен файлов формат

Отваряне на файлове на по-ранни версии на Access в Office Access 2007

Промяна на файловия формат по подразбиране

Разбиране на някои разлики между файловете на Office Access 2007 и файловете на по-ранни версии на Access

Преобразуване на база данни в различен файлов формат

Office Access 2007 използва нов файлов формат, който позволява нови възможности (като например многозначни полета за справка, използването на RTF и прикачени файлове), и който ви позволява също да публикувате база данни в сайт на Windows SharePoint Services 3.0. Ако имате база данни, която е създадена в по-ранна версия на Access, все още можете да я отваряте в Office Access 2007, но трябва да я преобразувате във файлов формат на Office Access 2007, преди да можете да се възползвате от предимствата от новите възможности в Office Access 2007. След като преобразувате база данни до Office Access 2007, не можете да я отваряте в (или да се свързвате с нея от) коя да е по-ранна версия на Access. По тази причина, ако споделяте базата данни с други потребители, уверете се, че всички тези потребители използват Office Access 2007, преди да преобразувате базата данни във файлов формат на Office Access 2007.

Забележка : Не можете да преобразувате реплицирана база данни във файлов формат на Office Access 2007. Можете обаче да използвате Office Access 2007, за да създавате точно копие на база данни, което е форматирано във файлов формат или на Access 2000 или на Access 2002-2003.

Командата Запис на база данни като в Office Access 2007 ви позволява да преобразувате база данни във всеки от трите последни файлови формата: Access 2000, Access 2002-2003 или Office Access 2007. Използването на командата Запис на база данни като запазва оригиналната база данни в присъщия й файлов формат и създава също копие на базата данни във файловия формат, който задавате. Можете също да използвате тази команда, за да запишете копие на базата данни във файловия формат на оригинала.

Преобразуване на база данни в различен файлов формат

 1. Ако файлът, който искате да преобразувате, не е отворен, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Отвори, придвижете се до файла и след това щракнете двукратно върху файла, за да го отворите.

  Забележка : Ако се покаже диалоговият прозорец Подобрения в базата данни, питайки ви дали да надстрои базата данни, файловият формат на базата данни, която сте отворили, е по-ранен от Access 2000. За да продължите, преминете към раздела Отваряне на файлове на по-ранни версии на Access в Office Access 2007.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Запиши като и след това под Запиши базата данни в друг формат щракнете върху формата на файл, в който желаете да конвертирате.

  Можете например да щракнете върху Текущ файлов формат, за да запишете копието в същия файлов формат като оригинала, или можете да изберете един от другите файлови формати.

  Важно е да се отбележи, че ако има някакви отворени обект на базата данни, когато използвате командата Запис на база данни като, Access ви подканя да ги затворите, преди да създаде копието. Щракнете върху Да, за да накарате Access да затвори обектите, или щракнете върху Не, за да прекратите целия процес. Ако е необходимо, Access ще ви подсети също да запишете всички промени.

 3. В диалоговия прозорец Записване като въведете име на файл за копието на базата данни в полето Име на файла и след това щракнете върху Запиши.

  Access създава копието на базата данни и след това отваря копието. Access автоматично затваря оригиналната база данни.

Забележка : Ако имате база данни на Office Access 2007 (.accdb), която искате да запишете в по-ранен файлов формат на Access (.mdb), можете го направите, стига вашата .accdb база данни да не съдържа никакви многозначни полета за справка, офлайн данни или прикачени файлове. Ако опитате да преобразувате .accdb база данни, съдържаща някои от тези елементи, във файлов формат .mdb, Access показва съобщение за грешка.

Най-горе на страницата

Отваряне на файлове на по-ранни версии на Access в Office Access 2007

Когато отваряте .mdb база данни с файлов формат на Access 97 или Access 95, Access показва диалоговия прозорец Подобрения на база данни, който ви подканва да надстроите базата данни. За да продължите, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху Да, за да надстроите базата данни до файловия формат, който сте избрали като файлов формат по подразбиране в Office Access 2007. След като преобразувате базата данни, можете да правите промени в структурата на файла в Office Access 2007, но не можете повече да отваряте базата данни, използвайки версия на Access, която е по-ранна от версията, към която сте преобразували базата данни. За повече информация относно промяната на файловия формат по подразбиране в Office Access 2007 вижте раздела Промяна на файловия формат по подразбиране.

 • Щракнете върху Не, за да отворите базата данни, без да я надграждате. Все още можете да работите с файла, но не можете да правите промени в структурата, използвайки Office Access 2007.

 • Щракнете върху Отказ, за да прекратите операцията за отваряне.

Най-горе на страницата

Промяна на файловия формат по подразбиране

Първоначално, след като инсталирате Office Access 2007 файловият формат по подразбиране е .accdb. Когато създавате нова база данни чрез щракване върху Празна база данни в страницата Запознаване с Microsoft Office Access или чрез щракване върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office с последващо щракване върху Създай Изображение на бутон , Access създава нов .accdb файл.

Можете да промените файловия формат по подразбиране, така че Office Access 2007 да създава .mdb файлове, които са съвместими в по-ранни версии на Access. Допустимите файлови формати са Access 2000 и Access 2002-2003. Ако зададете файловия формат по подразбиране да е един от тези по-ранни файлови формати, можете да се възползвате от предимствата на подобрената среда за разработка на Office Access 2007, но не можете да добавяте никаква нова функционалност на Office Access 2007 (като например многозначни полета за справка и интегриране с Windows SharePoint Services) към файловете, които създавате.

За да промените файловия формат по подразбиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции за достъп. Иображение на бутон

 2. В диалоговия прозорец Опции на Access в левия екран щракнете върху Популярни.

 3. Под Създаване на бази данни изберете желания файлов формат от падащия списък Файлов формат по подразбиране и след това щракнете върху OK.

Следващия път, когато щракнете върху Празна база данни в страницата Запознаване с Microsoft Office Access или щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Създай, новият файл се създава в зададения файлов формат по подразбиране.

Заместване на файловия формат по подразбиране

Въпреки че може да сте задали файловия формат по подразбиране за конкретна версия на Access, винаги е възможно да заместите файловия формат по подразбиране, когато създавате нова база данни:

 1. Щракнете върху Празна база данни в страницата Запознаване с Microsoft Office Access (или щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Създай Изображение на бутон ).

 2. Въведете име за новата база данни в полето Име на файла и след това щракнете върху бутона за преглед до полето Име на файла.

 3. Щракнете върху желания от вас файлов формат в падащия списък Запиши като тип и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разбиране на някои разлики между файловете на Office Access 2007 и файловете на по-ранни версии на Access

2007 Microsoft Office system се характеризира с ядро за управление на бази данни на Access, което е подобрена версия на ядрото за управление на бази данни Microsoft Jet. Това надстроено ядро позволява интегриране с Windows SharePoint Services 3.0 и Microsoft Office Outlook 2007 освен подобренията в Office Access 2007 (като например създаването на многозначни полета за справка).

Разширения на имената на файловете

Office Access 2007 въвежда няколко нови разширения на имена файлове:

 • ACCDB     Разширението за име на файл за новия файлов формат на база данни на Office Access 2007. Това заменя разширението за име на файл на база данни .mdb .

 • ACCDE     Разширението за име на файл за файлове на Office Access 2007, които се записват в режим "само за изпълнение". Фалът .accde е с изцяло премахнат програмен код на Visual Basic for Applications (VBA). Потребител на .accde файл може само да изпълни VBA код, но не да го модифицира. Разширението за имена на файлове .accde заменя разширението за имена на файлове .mde.

 • ACCDT    Разширението на имена на файлове за шаблони на база данни за Access.

Информационни файлове на работна група

Информационните файлове на работни групи съхраняват информация за защитени бази данни. Тези файлове имат разширение за имена на файлове .mdw. Няма никакви промени за формата на файловете .mdw за Office Access 2007. Диспечерът на работната група на Office Access 2007 създава .mdw файлове, които са идентични на тези, създадени във версии от Access 2000 до Access 2003. Всички .mdw файлове, създадени в тези по-ранни версии, могат да се използват от базите данни на Office Access 2007.

Заключващи файлове

Когато една база данни е отворена, заключването на файловете се контролира от заключващ файл. Когато отворите един .mdb файл, Access създава и отваря един .ldb заключващ файл. Това е така, дори когато използвате Office Access 2007 за отваряне на .mdb файл на база данни. Ако например отворите файла Db1.mdb, Access създава и отваря файл, наречен Db1.ldb – този .ldb файл контролира заключването. За файловете, създадени във формат на файл за Office Access 2007 (файлове .accdb), Access контролира заключването чрез създаване и отваряне на файл с разширение на името на файла .laccdb. Ако например отворите Db1.accdb, Access създава и отваря заключващ файл, наречен Db1.laccdb. Както и файловете .ldb, файловете .laccdb се изтриват автоматично, когато базата данни се затвори от всички потребители.

Поддържането на отделни заключващи файлове за файловете на Office Access 2007 и за файловете, създадени в по-ранните версии на Access, дава възможност за отваряне както на Db1.mdb, така и на Db1.accdb в Office Access 2007 едновременно, без да се създават някакви конфликти в заключващия файл, защото са създадени два различни заключващи файла. Възможно е един и същ .mdb файл да се отвори в Office Access 2007 и в по-ранна версия на Access едновременно, като двете версии използват един и същ заключващ файл .ldb.

Файлове ACCDE

Един .accde файл е версията на Office Access 2007 на MDE файла от по-ранните версии на Access. Той е заключващата версия на оригиналния .accdb файл. Ако файлът .accdb съдържа някакъв VBA код, само компилираният код се включва във файла .accde – в резултат на това, кодът VBA не може да се показва и модифицира от потребителя. Освен това, потребителите на файлове .accde нямат разрешения да правят промени в проекта на формулярите или отчетите. Създаването на файлове .accde от файлове .accdb става посредством следната процедура:

Създаване на файл ACCDE в Office Access 2007

 1. В Office Access 2007 отворете базата данни, която искате да запишете като файл .accde.

 2. В раздела Инструменти за база данни, в групата Инструменти за база данни щракнете върху Направи ACCDE. Изображение на бутон

 3. В диалоговия прозорец Запиши като направете преглед за папката, в която искате да запишете файла, въведете име на файла в полето Име на файл и след това щракнете върху Запиши.

Свързани таблици

Можете да свържете една таблица от по-ранен формат на Access с база данни в по-нова версия на Access, но не можете да свържете таблица от по-нова версия на Access с база данни от по-ранна версия на Access. Можете например да направите връзка от база данни .accdb към таблици в друга база данни .accdb или към таблици в база данни .mdb; не може обаче да направите връзка от база данни .mdb към таблици в база данни .accdb.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×