Преминаване към Outlook 2010

Общ преглед

Outlook 2010 Направете преход от предишна версия на Outlook към Outlook 2010 с колкото е възможно по-малко главоболия. Намерете командите, които вероятно ще използвате всеки ден, на лентата и в новия изглед Microsoft Office Backstage.

След като завършите този курс, ще можете да:

 • Намерете командите, които ви трябват, за да изпълнявате ежедневни задачи, например четене и изпращане на поща, отпечатване, планиране на срещи и събрания във вашия календар и използване на вашите контакти.

Този курс съдържа:

 • Един урок с избрано от вас темпо.

 • Една занятие за упражнение за самостоятелна работа. Упражнението изисква Outlook 2010.

 • Кратък тест в края на урока. Тестът е без оценки.

 • Карта за бързи справки, която можете да запишете или отпечатате и да запазите в края на курса.

Този курс е специално проектиран за хора, които вече познават предишна версия на Outlook.

Намиране на ежедневните команди в Outlook 2010

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Създаване и изпращане на съобщения

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Четене и отговаряне на съобщения

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Отпечатване и задаване на опции на Outlook

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Придвижване във вашия календар

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Търсене в Outlook 2010

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Упражнение за търсене и използване на ежедневни команди

Упражнение в Outlook 2010
Упражнение в Outlook 2010

ol_Switch_PpageAudio.wma

Време в това занятие за упражнения е да опитате нещата, които изучавахте.

За занятието за упражнения

Когато щракнете върху бутона Упражнение, ще се появи отделен прозорец с инструкции за упражнението.

Забележка    Трябва да имате Outlook 2010, инсталиран на вашия компютър.

Преди да започнете

Затворете Outlook, ако се изпълнява.

Тест

Попълнете следния тест, за да се уверите, че сте разбрали материала. Вашите отговори са поверителни, а резултатите от теста не се оценяват.

В упражнението научихте как да покажете инструментите за търсене. След като инструментите се скрият, как можете да ги върнете отново?

Като се щракне в полето Търсене.

Да, така е. Щракнете в полето за търсене и инструментите за търсене се появяват, за да ви помогнат в търсенето.

Като се затвори Outlook и се стартира отново.

Твърде драстично. Какво друго може да се направи?

Като се щракне двукратно върху раздела на лентата.

Това ще покаже или скрие лента, която вече е показана. Както научихте в курса, някои раздели се показват и скриват, когато извършите определени действия. Какво действие трябва да извършите, за да покажете инструментите за търсене? Опитайте пак.

Мястото, където можете бързо да добавите най-често използваните от вас команди на лентата, е:

Изгледът Backstage

Не, то е дори по-удобно от това. Опитайте пак.

Лентата

Възможно е да персонализирате лентата, но има място, където поставянето на команди е още по-бързо и по-лесно. Опитайте пак.

Лентата с инструменти за бърз достъп

Точно така. Нужни са само две щраквания, за да копирате опция от лентата в лентата с инструменти за бърз достъп.

Лентата на задачите

Лента на задачите е много удобна функция, но тук не я разглеждаме. Опитайте пак.

Как се разгъва напълно разговор с множество съобщения, така че да можете да виждате всички съобщения в него?

Щраква се двукратно върху името на разговора.

Това ще избере разговора, но няма да го разгъне. Опитайте пак.

Щраква се върху малката стрелка или триъгълник вляво от името на разговора.

Правилно. Малкият триъгълник е решението.

Щраква се върху една от големите оранжеви точки.

Това ще ви покаже съдържание на съобщението с точката, но няма да разгъне разговора. Опитайте пак.

Разговорът се плъзва в екрана за четене.

Не, това няма да има желания ефект. Опитайте пак.

Коя команда изтрива всички съобщения в един разговор, включително всички съобщения, които може да пристигат в бъдеще?

Почистване

Почистването изтрива излишните по-стари съобщения в разговора, но няма ефект върху бъдещите съобщения. Опитайте пак.

Игнориране

Правилно. Ако наистина сте приключили с един разговор, игнорирането ще го премахне окончателно от вашата папка "Входящи" – както сега, така и в бъдеще.

Изтриване

Изтриването ще премахне съществуващите съобщения в разговора, но няма ефект върху бъдещите съобщения. Опитайте пак.

Нежелани

Маркирането на разговор като нежелана поща наистина ще премахне окончателно този разговор, но освен това няма да позволява получаването в бъдеще на съобщения по други теми от същите податели. Опитайте пак.

Как може да се покажат новите преки пътища за бързи съвети?

С натискане на CTRL+Q.

За да се покажат бързите съвети, се натиска само един клавиш. Опитайте пак.

С натискане на ALT+Q.

За да се покажат бързите съвети, се натиска само един клавиш. Опитайте пак.

С натискане на CTRL.

Наистина трябва да натиснете само един клавиш, но това не е CTRL. (Вече трябва да е много лесно да намерите правилния отговор.)

С натискане на ALT.

Правилно. Натиснете ALT и след това натиснете клавиша от клавиатурата за раздела, менюто или командата, които ви трябват.

За да достигнете до раздела "Печат", раздела "Помощ" и раздела "Информация", върху кой раздел на лентата трябва да щракнете първо?

Изглед

Опитайте пак. (Съвет: Всичките три раздела, които търсите, са разположени в изгледа Backstage.)

Папка

Опитайте пак. (Съвет: Всичките три раздела, които търсите, са разположени в изгледа Backstage.)

Файл

Правилно. И трите раздела "Печат", "Помощ" и "Информация" са разположени в изгледа Backstage, в който се влиза, като се щракне върху раздела "Файл".

Изпращане/получаване

Опитайте пак. (Съвет: Всичките три раздела, които търсите, са разположени в изгледа Backstage.)

Начало

Опитайте пак. (Съвет: Всичките три раздела, които търсите, са разположени в изгледа Backstage.)

Къде се намира бутонът, който отваря диалоговия прозорец "Опции за Outlook"?

В групата Оформление в раздела Изглед на лентата.

В раздела "Изглед" има много опции, но този бутон не е между тях. Опитайте пак.

В менюто Начало на Windows.

В менюто "Начало" има много команди, но тази не е между тях..

В левия прозорец на изгледа Backstage.

Правилно. Точно в изгледа Backstage.

В лентата с инструменти за бърз достъп.

Тази команда би могла да се намира в лентата с инструменти за бърз достъп само ако вие сте я поставили там. Опитайте пак.

Обратна връзка

Карта за бързи справки

Вж. също

Намаляване или увеличаване на лентата.

 • Щракнете върху малкия бутон Намаляване/увеличаване в горния десен ъгъл на прозореца на Outlook.

  Бутон за намаляване и увеличаване на лентата

Променяне на подреждането в папка

За да промените простото подреждане Дата на Дата (разговори):

 • В раздела Изглед на лентата, в групата Разговори щракнете върху Показвай като разговори, за да изберете квадратчето за отметка.

  За да се върнете към простото подреждане по Дата, щракнете отново върху Показвай като разговори, за изчистите отметката от квадратчето.

За да преминете от подреждане Дата или Дата (разговори) към друго подреждане:

 • В раздела Изглед на лентата, в групата Подреждане щракнете върху бутона Подреждане по и след това щракнете върху желаното подреждане.

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

 • В лентата щракнете с десния бутон върху командата или бутона, които искате да добавите към лентата с инструменти за бърз достъп, и след това в контекстното меню щракнете върху Добави към лентата с инструменти за бърз достъп.

Премахване на команда от лентата с инструменти за бърз достъп

 • В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете с десния бутон върху командата, която искате да премахнете, и след това в контекстното меню щракнете върху Премахни от лентата с инструменти за бърз достъп.

Използване на новите клавишни комбинации, съвети за клавиши

 • Натиснете клавиша ALT и след това натиснете клавиша, който отговаря на раздела, менюто или командата, които ви трябват.

  За да изчистите съветите за клавиши от екрана, натиснете ESC.

Отпечатване на имейл съобщение

 1. Натиснете CTRL+P, за да отидете в раздела Печат в изгледа Backstage.

 2. Изберете желаните опции и настройки:

 3. Щракнете върху бутона Печат.

Отваряне на диалоговия прозорец "Опции за Outlook"

 • Щракнете върху раздела Файл, за да отворите изгледа Backstage, и след това в левия прозорец щракнете върху бутона Опции.

Отговаряне на съобщение с покана за събрание

 1. Изберете съобщението, на което искате да отговорите с покана за събрание, и след това в раздела Начало, в групата Отговор щракнете върху Събрание.

 2. В покана за събрание, която се отваря, добавете в реда До всички други хора, които искате да включите в поканата.

 3. Направете всички желани промени в реда Тема.

 4. Или задайте ръчно местоположение, дата и начален и краен час, или използвайте опциите в екрана Търсене на стаи, за да ги зададете.

 5. Ако е подходящо, добавете текст в тялото на съобщението.

 6. Щракнете върху Изпрати.

Използване на "Почистване" за изчистване на излишните съобщения от отделен разговор или цяла папка

 1. Щракнете върху разговора, който искате да почистите, или върху някой разговор в цялата папка, която искате да почистите.

 2. В раздела Начало на лентата, в групата Изтриване щракнете върху Почистване. След това в падащото меню щракнете върху една от следните опции:

  • Почистване на разговори    За да почистите избраните разговори.

  • Почистване на папка    За да почистите всички разговори в текущата папка, но не и в подпапките на текущата папка.

  • Почистване на папката и подпапките    За да почистите всички разговори както в текущата папка, така и във всички нейни подпапки.

Променяне на мястото, където "Почистване" изпраща изчистените съобщения

 1. Щракнете върху раздела Файл, за да отворите изгледа Backstage, и след това в левия прозорец щракнете върху бутона Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции за Outlook щракнете върху раздела Поща в левия прозорец, а след това превъртете надолу до раздела Почистване на разговори.

 3. В полето Изчистените елементи ще отидат в тази папка намерете и изберете новата целева папка, а след това щракнете върху OK.

Квадратчетата за отметка тук предлагат допълнителни опции за персонализиране на Почистване.

Използване на "Игнорирай" за изтриване на всички съобщения в разговор, включително и бъдещите

 • Щракнете върху разговора, който искате да игнорирате, и след това в раздела Начало на лентата, в групата Изтриване щракнете върху Игнорирай.

Търсене

 1. Докато преглеждате папката, където очаквате да намерите елемента, щракнете в полето Търсене.

  Неизбрано поле за търсене

 2. Направете едно от следните две неща:

  • В полето Търсене въведете част от текста на елемента, който искате да намерите.

  • Използвайте опциите в раздела Търсене, за да разширите или стесните търсенето, докато намерите търсения елемент.

 3. Когато завършите търсенето, щракнете върху бутона Спри търсенето в края на полето Търсене.

  Полето ''Търсене'' на Outlook с показан бутон ''Затвори''

Придвижване във вашия календар

 1. В раздела Начало в календара щракнете върху малката стрелка в долния ъгъл на групата Отиване на.

  Икона за стартиране, показана в лентата

 2. Използвайте опциите в диалоговия прозорец Отиди на дата, за да зададете датата, на която искате да отидете, и след това щракнете върху OK..

 3. За да се върнете на днешната дата, щракнете върху бутона Днес (също в групата Отиване на в раздела Начало ).

Създаване на подпис

 1. Щракнете върху раздела Файл, за да отворите изгледа Backstage, и след това в левия прозорец щракнете върху бутона Опции.

 2. В лявата колона на диалоговия прозорец Опции за Outlook щракнете върху Поща.

 3. В раздела Създаване или модифициране на подписи за съобщения щракнете върху бутона Подписи.

 4. Използвайте опциите в диалоговия прозорец Подписи и бланки, за да създадете вашия подпис.

  Забележка    За да отворите този диалогов прозорец от ново имейл съобщение, щракнете върху бутона Подпис в групата Включи на раздела Начало на лентата, и след това щракнете върху Подписи.

Добавяне на допълнителен имейл акаунт

 1. Щракнете върху раздела Файл, за да отворите изгледа Backstage, и след това в левия прозорец щракнете върху раздела Информация.

 2. Щракнете върху Добавяне на акаунт и следвайте инструкциите.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×