Премахване на контакти или групи

Office Communicator предоставя възможност за премахване на контакти от група, групи или от целия списък с контакти. Можете също да премахвате цели групи или избрани членове на даден група от списъка с контакти.

Забележка : В Communicator 2007 R2 можете да покажете групата за повикване на екип или групата представители в списъка с контакти. Тези групи са свързани с настройките за пренасочване на повикванията. Не може да плъзгате и пускате контакти в или извън тези две групи, защото това са разширени настройки, които трябва да се конфигурират в диалоговия прозорец на настройките за пренасочване на повиквания.

Какво искате да направите?

Премахване на контакт от група или от списъка с контакти

Премахване на няколко контакта от група или от списъка с контакти

Изтриване на група от списъка с контакти

Премахване на контакт от група или от списъка с контакти

  • За да премахнете даден контакт от група, разгънете групата в списъка с контакти, щракнете с десния бутон на мишката върху съответния контакт, след което щракнете върху Премахни от групата.

  • За да премахнете контакт от списъка с контакти, щракнете с десния бутона на мишката върху съответния контакт в списъка с контакти, а след това щракнете върху Премахни от списъка с контакти.

Най-горе на страницата

Премахване на няколко контакта от група или от списъка с контакти

  • За да премахнете няколко контакта от дадена група, задръжте натиснат клавиша CTRL и изберете контактите, които искате да изтриете. Щракнете с десния бутон на мишката върху последния контакт, който искате да изберете, а след това щракнете върху Премахни от групата

  • За да премахнете няколко контакта от списъка с контакти, задръжте клавиша CTRL натиснат и изберете контактите, които искате да изтриете. Щракнете с десния бутон на мишката върху последния контакт, след което щракнете върху Премахни от списъка с контакти

Най-горе на страницата

Изтриване на група от списъка с контакти

  • В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху групата, която искате да изтриете, а след това щракнете върху Изтриване на групата.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×