Премахване на колоната за дата ("Получено")

Датата в колоната Получено показва датата и часа на пристигане на дадено съобщение, а колоната се показва в папката "Входящи" по подразбиране. Можете да преместите колоната в папката "Входящи" (или други таблица изглед в списък със съобщения в други папки) или да я премахнете изцяло.

Когато премахвате колоната Получено, колоната се изтрива от едноредовото оформление – тип на изгледа, използван в папката "Входящи". При многоредовото оформление датата не се показва в списъка със съобщения.

Какво представляват едноредовото и многоредовото оформления?

Едноредовото оформление е един от типовете таблични изгледи на Outlook. Този тип изглед показва информацията за съобщението на един ред във вашата папка "Входящи". Можете да преглеждате също така входящите съобщения в многоредово оформление, което показва информацията за съобщението на два реда.

Можете също така да преместите колоната Получено най-вдясно във вашата папка "Входящи", където в едноредово оформление тя се показва само при пълно разгъване на папката "Входящи". В този случай датата пак се показва в списъка със съобщения в многоредово оформление.

Забележка : Можете бързо да превключите от многоредово оформление на едноредово, като разширите папката "Входящи".

Какво искате да направите?

Премахване на колоната "Получено"

Преместване на колоната "Получено"

Премахване на колоната "Получено"

  1. В менюто Изглед посочете Текущ изглед и след това щракнете върху Настройка на текущия изглед.

  2. Щракнете върху Полета.

  3. В списъка Покажи тези полета в следния ред щракнете върху Получено.

  4. Щракнете върху Премахни.

    Съвет : При едноредово оформление в папката "Входящи" можете бързо да премахнете колона, като плъзнете заглавие на колона извън реда, докато над заглавката на колоната се появи X, след което отпуснете бутона на мишката.

    Премахната заглавка на колона

Най-горе на страницата

Преместване на колоната "Получено"

Тази функция е налична само ако използвате едноредово оформление.

  • Плъзнете заглавие на колона, докато стигне върху границата между заглавките на колоните, където желаете колоната да се показва. Когато се появи маркерът двойна стрелка Изображение на икона , отпуснете бутона на мишката.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×