Премахване на елементи от календара ви

С времето всички записани елементи в календара ви може да станат много на брой и да започнат да заемат твърде много място във файла с данни. Можете да намалите броя на записаните елементи чрез архивиране или изтриване.

Какво искате да направите?

Архивиране на елементите в календара

Изтриване на всички елементи от календара.

Архивиране на елементите в календара

При архивирането елементите се изтриват от файла с данни, като преди това се архивират в друг файл с данни на Outlook. Можете да конфигурирате Outlook автоматично да изпълнява автоархивиране през определени интервали или да архивирате елементите ръчно.

 1. В менюто Файл натиснете Архивиране.

 2. Щракнете върху Архивирай тази папка и всички нейни подпапки.

  Ако сте създали други календари под този по подразбиране, с избирането на тази настройка се архивират елементите и от другите календари.

 3. Изберете папката Календар в списъка с папки.

 4. Изберете желаната дата в списъка Архивирай елементи по-стари от. За да архивирате всичко, изберете бъдеща дата.

 5. Ако желаете, отметнете квадратчето Включи и елементите, маркирани с "Не архивирай автоматично".

  Ако отметнете това квадратче, ще се архивира всичко, включително елементите, които сте маркирали да не се архивират автоматично.

 6. Можете да приемете местоположението за запис на архивирания файл или да отидете в друга папка и да дадете име на файла по ваш избор.

  Забележка : Препоръчваме да си отбележите местоположението, за да можете по-лесно да откривате архивирания файл по-късно.

 7. Натиснете OK.

  Архивирането ще започне. В лентата на състоянието на Outlook ще видите менюто Архивиране. Можете да щракнете върху Архивиране, за да получите достъп до опцията за прекъсване на текущото архивиране. Всички вече архивирани елементи ще останат в архивирания файл.

  Диалогов прозорец ''Архивиране''

  1. Всички елементи в избраната папка и във всичките й подпалки се включват в архива.

  2. Щракнете върху Календар за елементите от календара.

  3. За да архивирате всички елементи, изберете бъдеща дата.

  4. Ако отметнете квадратчето Включи и елементите, маркирани с "Не архивирай автоматично", се архивират всички елементи без изключение.

  5. Местоположение на архивирания файл.

Най-горе на страницата

Изтриване на всички елементи от календара.

Изтриването премахва от файла с данни всички елементи, без да се създава архивно копие.

Предупреждение : При изпълнението на следните стъпки ще изтриете всички елементи от календара, включително автоматично добавените неработни дни. Изтритите по този начин почивни дни могат отново да бъдат добавени, но останалите елементи няма да може да се възстановят. Връзки за повече информация относно добавяне на почивни дни могат да бъдат намерени в раздела Вж. още.

 1. В Навигационния екран щракнете върху Календар.

 2. В менюто Изглед посочете Текущ изглед и щракнете върху По категория.

 3. Щракнете върху Категории: (няма) и натиснете клавишите CTRL+A.

  Трябва да се изберат всички елементи от списъка.

 4. Натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×