Премахване или изтриване на база данни в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато използвате Business Contact Manager за Outlook, вашите бизнес данни се съхранява в база данни на Business Contact Manager, която можете да свържете с вашия Outlook профил. Трябва да се свържете с поне една база данни, но може да имате достъп и до други. Ако изключите от база данни, който е свързан с вашия профил, можете или да се свържете с базата данни, или можете да се свържете към нея от друг профил. Въпреки това ако изтриете базата данни, не може да бъде възстановен базата данни.

Важно : Ако премахнете единствената база данни, асоциирана с вашия профил, няма да може повече да използвате Business Contact Manager за Outlook.

Премахване на файл с данни от вашия профил без изтриване на базата данни за Business Contact Manager

 1. Отворете Outlook, като използвате профил, асоцииран с база данни за Business Contact Manager.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. В раздела Информация щракнете върху бутона Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на акаунт щракнете върху раздела Файлове с данни.

 5. В списъка изберете базата данни, която искате да премахнете от този профил, и след това щракнете върху Премахни.

Изтриване на база данни

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager и след това върху бутона Управление на бази данни.

 3. Щракнете върху Изтриване на бази данни.

 4. В диалоговия прозорец Изтриване на бази данни щракнете върху името на базата данни, която искате да изтриете, след което щракнете върху бутона Изтрий базата данни.

  Забележки : 

  • Ако в списъка има само една база данни, бутонът Изтрий базата данни може да е недостъпен.

  • Ако не сте собственикът на базата данни, бутонът Изтрий базата данни също ще бъдат недостъпни. Само собственик на база данни да изтриете база данни.

 5. Ако сте сигурни, че искате завинаги да изтриете базата данни, в диалоговия прозорец Изтриване щракнете върху Да.

 6. В диалоговия прозорец Изтриване на бази данни щракнете върху Затвори.

Забележка : Дори ако изтриете общи бази данни, направените от вас промени на вашата защитна стена и мрежови протоколи Microsoft SQL Server, когато сте избрали да споделяте вашите бази данни ще бъдат в сила. За да възстановите вашата защитна стена и Microsoft SQL Server мрежови протоколи предишните настройки, трябва първо да спрете споделянето на всяка база данни и след това премахнете бази данни. За информация как да спрете споделянето на вашата база данни вижте раздела прекратяване на споделянето на вашата база данни в споделяне на вашите данни на Business Contact Manager с други потребители.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×