Премахване или изтриване на база данни в Business Contact Manager

Когато използвате Business Contact Manager for Outlook, бизнес данните ви се съхраняват в база данни за Business Contact Manager, която асоциирате с вашия Outlook профил. Трябва да имате поне една база данни, но може да имате достъп и до други бази данни. Ако преустановите асоциирането на базата данни с вашия работен профил, можете или да я асоциирате отново, или да я асоциирате с друг профил. Ако обаче изтриете базата данни, тя не може да бъде възстановена.

Важно : Ако премахнете единствената база данни, асоциирана с един профил, няма да може повече да използвате Business Contact Manager for Outlook.

Премахване на база данни от профила, без да бъде изтрита

 1. Направете едно от следните неща:

  • Отворете Outlook, като използвате профил, асоцииран с база данни за Business Contact Manager.

  • Създайте нов профил и нова база данни за Business Contact Manager и след това отворете Outlook, като използвате новия профил.

 2. В менюто Файл щракнете върху Управление на файл с данни.

 3. В диалоговия прозорец Файлове с данни на Outlook щракнете върху базата данни, която искате да премахнете от този профил, и след това щракнете върху Премахни.

Изтриване на база данни

 1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и след това щракнете върху Управление на база данни.

 2. В диалоговия прозорец Управление на база данни щракнете върху раздела Други бази данни.

 3. Щракнете върху името на базата данни, която искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий базата данни.

  Забележка : Ако в списъка има само една база данни, бутонът Изтрий базата данни ще бъде недостъпен. Само собственик на база данни може да изтрие тази база данни.

Забележки : 

 • Ако споделяте базата данни и я премахнете, промените, които сте направили преди в защитната стена и мрежовите протоколи за собствен клиент на Microsoft SQL Server, все още ще бъдат в сила. За да възстановите предишните настройки на защитната стена и мрежовите протоколи за собствен клиент на Microsoft SQL Server, първо трябва да прекратите споделянето на всяка от базите данни и след това да ги премахнете.

 • Това е един от наличните инструменти за поддържане на ефективната работа на базите данни в Business Contact Manager. За да стигнете до този екран, в менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и щракнете върху Управление на база данни.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×