Прекратени функции в SharePoint Designer 2010

Ето списък с функции на SharePoint Designer 2007, които са прекратени в SharePoint Designer 2010.

В тази статия

Работа с отдалечени сайтове и мигриране на съдържание

Работа с по-стари версии на SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

Настройки на сътрудник

Еднократна идентификация

Таблици на оформление

Теми

Изгледи: навигационен, "Отчети" и "Хипервръзки"

Навигационен изглед

Изглед "Хипервръзки"

Изглед "Отчети"

Функции за бази данни

FTP

Персонализиране на страници

Динамични уеб шаблони

Файлове на уеб пакети

Работа с отдалечени сайтове и мигриране на съдържание

SharePoint Designer 2010 е създаден, за да могат потребителите да работят върху уеб сайтове на SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Server 2010, а не за да ги проектират и публикуват. Това е промяна на фокуса от предшественика на SharePoint Designer – Microsoft FrontPage, който беше създаден като инструмент за създаване и управляване на уеб сайтове, но без фокус върху сървърите.

Най-значителните промени в SharePoint Designer 2010 са свързани с промяната на фокуса. Например, наследствените функции за публикуване и свързване към отдалечени уеб сайтове и управляване на прехвърлянето на уеб сайтове и уеб съдържание са премахнати от SharePoint Designer 2010.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да импортирате уеб сайт от друг сървър или местоположение на файл.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да създавате, редактирате или публикувате уеб сайт, базиран на диск, или да работите с отдалечени уеб сайтове. Елементите в потребителския интерфейс на SharePoint Designer, които поддържаха работата с уеб сайтове, базирани на диск, като опцията за визуализиране Използвай сървъра за разработки на Microsoft ASP.NET, са премахнати.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да изпълнявате задачи по администрирането на сървъра, като архивиране и възстановяване, мигриране на съдържание или задачи по управлението, които се отразяват на целия уеб сайт. Тези операции следва да се изпълняват от централното администриране.

Работа с по-стари версии на SharePoint

SharePoint Designer 2010 е проектиран да работи с SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Server 2010. Той не може да бъде използван с по-ранни версии на SharePoint.

Ако ви се налага да отворите сайт на Windows SharePoint Services 2007 или Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да направите това, като инсталирате SharePoint Designer 2007. Обърнете внимание, че това изисква да работите под 32-битовата версия на Microsoft Office 2010.

Microsoft Script Editor (MSE)

В Office SharePoint Designer 2007 и предишните версии на Microsoft FrontPage можехте да използвате Microsoft Script Editor (MSE), за да добавяте текст, да редактирате HTML етикети и да редактирате код на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) в страница за достъп до данни. MSE предлагаше също функции на IntelliSense за създаване и редактиране на скриптове. Можехте също да използвате редактора на скриптове, за да преглеждате страницата така, както би изглеждала в уеб браузър. Microsoft SharePoint Designer 2010 не включва Microsoft Script Editor.

Настройки на сътрудник

Функцията "Настройки на сътрудник" е премахната от Microsoft SharePoint Designer 2010.

В Office SharePoint Designer 2007 "Настройки за сътрудник" се използваше за настройване и включване на режим "Сътрудник" – режим с ограничен достъп. Потребителите, които отваряха сайт за редактиране в Office SharePoint Designer 2007, имаха достъп до различни команди или функции, в зависимост от групата на сътрудници, към която бяха добавени, и кои ограничения за редактиране бяха присвоени за тази група на сътрудници.

В SharePoint Designer 2010 можете да използвате новата страница "Настройки" на SharePoint Designer, за да ограничавате достъпа до определени функции в SharePoint Designer.

Еднократна идентификация

Методът на удостоверяване "Еднократна идентификация" (SSO) е премахнат от SharePoint 2010 и заменен от услугата за защитено хранилище. Услугата за защитено хранилище е удостоверяваща услуга, на базата на искове, която включва защитена база данни за съхраняване на идентификационните данни, свързани с ИД на приложения. Тези ИД на приложения могат да се използват за разрешаване на достъп до външни източници на данни.

Таблици на оформление

В Office FrontPage 2003 и Office SharePoint Designer 2007 можехте да създавате оформления на уеб страници, като използвате таблици на оформление и клетки.

В Microsoft SharePoint Designer 2010 мощните функции за оформление с каскадни листове със стилове (CSS) замениха функцията на таблиците на оформление. Инструментите, свързани със създаване и промяна на таблици на оформление, са премахнати от потребителския интерфейс на SharePoint 2010 Designer.

Ако отворите уеб страница, съдържаща съществуваща таблица на оформление в SharePoint Designer 2010, таблицата на оформление функционира правилно. Но не можете да използвате SharePoint Designer 2010, за да вмъквате нова таблица на оформление.

Теми

Темите в SharePoint 2010 са преработени с цел опростяване на процеса по създаване на теми. Темите, създадени в Windows SharePoint Services 3.0, не са съвместими с SharePoint Foundation 2010. Ако надстройвате от Windows SharePoint Services 3.0 към SharePoint Foundation 2010, можете да използвате визуалната надстройка, за да продължите да използвате сайтове в стария потребителски интерфейс. Все пак ние ви препоръчваме да използвате новия потребителски интерфейс в SharePoint Foundation 2010, за да създавате теми и да ги прилагате към сайтовете си.

Изгледи: навигационен, "Отчети" и "Хипервръзки"

SharePoint Designer 2010 включва промени в навигационния изглед и изгледите "Хипервръзки" и "Отчети".

Навигационен изглед

Навигационният изглед и прозорецът на задачите "Навигация" са заменени от навигационния екран отляво на прозореца, който показва компонентите, които съставят вашия сайт – неговите списъци, библиотеки, типове съдържание, източници на данни, работни потоци и др. За да редактирате някой от компонентите, например, списъка "Съобщения", отваряте "Списъци и библиотеки" и това ви отвежда до страница от галерията, показваща всички списъци и библиотеки. Можете също да използвате навигационната лента, за да видите къде точно сте в йерархията на сайта, да отидете напред или назад, или да видите последните страници.

Изглед "Хипервръзки"

Изгледът "Хипервръзки" е премахнат от SharePoint Designer 2010. Можете да използвате функциите за проверка за грешки в SharePoint Designer 2010, за да проверявате за прекъснати връзки, неизползвани страници, употреба на каскадни листове със стилове и употреба на страница образец. Командата Преизчисляване на хипервръзки също е премахната.

Изглед "Отчети"

SharePoint Designer 2010 променя начина ви на достъп до отчети и премахва отчетите за избор.

Функции за бази данни

SharePoint Designer 2010 предлага нов набор от инструменти за свързване към външни данни, за създаване на типове външно съдържание, за публикуване на тези типове външно съдържание в каталога за бизнес данни на сървъра и за автоматично генериране както на външен списък, така и на всички формуляри, изисквани от този външен списък.

Поради промените в управлението на данни следните функции за бази данни от Microsoft FrontPage и Office SharePoint Designer 2007 не се поддържат в SharePoint Designer 2010:

  • Съветникът за интерфейс на бази данни

  • Разделът "База данни" в диалоговия прозорец "Настройки на сайта".

  • Съветникът за резултати от бази данни

Note: Когато преглеждате уеб страница или ако използвате изгледа за проектиране в SharePoint Designer 2010, за да отворите съществуваща страница с резултати от база данни, уеб роботът за резултати от бази данни се рендира като HTML коментар.

Прозорецът на задачите Търсене на източник на данни е премахнат.

FTP

FrontPage предлагаше вграден FTP клиент за свързване към сървъри без сървърни разширения на Microsoft FrontPage. Вграденият FTP клиент позволяваше на потребителите да отварят сайтове по FTP и след това да публикуват цял уеб сайт или да управляват отделни файлове на отдалечения уеб сървър. Тъй като SharePoint Designer 2010 е преработен за работа със сайтове на SharePoint и тези сървъри вече имат инсталиран необходимия основен код, не е необходим FTP клиент и той е премахнат.

Персонализиране на страници

Персонализирането на страници (познато и като "конкретизиране") сега изисква по-големи разрешения, отколкото в предишната версия: По подразбиране само администраторите на колекция от сайтове могат да персонализират страници, страници образец и оформления на страници или да използват изгледа "Всички файлове". Това означава, че в навигационния екран повечето хора няма да виждат възлите за страници образец, оформления на страници и "Всички файлове". Вместо това хората ще изграждат решения чрез създаване и съхраняване на страници с уеб части в библиотеката "Страници на сайта". По този начин за вас е лесно да запазите съгласувано поставяне на търговска марка и оформление из цялото уеб приложение или колекция от сайтове.

Динамични уеб шаблони

Функционалността в динамичните уеб шаблони в SharePoint Designer 2010 е заменена от страниците образци.

Файлове на уеб пакети

SharePoint Designer 2010 не импортира файлове на уеб пакети.

Един уеб пакет може да съдържа уеб страници, шаблони, уеб компоненти, теми, графики, листове със стилове и други елементи. Уеб пакетите са CAB файлове (с разширения за името на файла .fwp), които използвате, за да импортирате или експортирате от уеб сайт.

Ето два алтернативни начина, по които можете да разполагате пакетирани функции, когато работите с уеб сайт на SharePoint:

  • Можете да използвате потребителски шаблон на сайт. Потребителските шаблони на сайтове се съхраняват като .stp файл в базата данни на SharePoint.

  • Можете да използвате рамката на решения SharePoint Foundation 2010.

Решението представлява пакет, който може да бъде разполаган и повторно използван и който съдържа набор от функции, дефиниции на сайтове и блокове с код, които се прилагат към сайтове и които можете да разрешавате или забранявате поотделно. Можете да използвате решенията, за да пакетирате и разполагате потребителски функции, дефиниции на сайтове, шаблони, уеб части и блокове с код.

Рамката на решения SharePoint Foundation 2010 ви позволява да обедините всички компоненти за разширяване на SharePoint Foundation 2010 в един файл на решение. Файлът на решение представлява кабинетен файл, но има разширение .wsp. Можете да използвате файла с решение, за да разполагате съдържанието на пакет на уеб част. Това включва блокове с код, ресурси на класове, .dwp файлове и други компоненти на пакети.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×