Преименуване на картини

 1. Изберете картините, които искате да преименувате

  Как?

  1. Папките, съдържащи картините, с които ще работите, трябва да се показват в екрана Преки пътища до картини. Ако папките не са там, прибавете ги към екрана.

   Как?

   1. В екрана Преки пътища до картини щракнете върху Добавяне на пряк път до картина.

   2. Отворете папката, до която искате да създадете пряк път.

   3. Щракнете върху Добави.

    Новият пряк път се появява в списъка Преки пътища до картини.

  2. Изберете папките, съдържащи картините, с които искате да работите.

   Как?

   Направете едно от следните неща в списъка Преки пътища до картини:

   1. За да работите с картините в една папка, изберете папката.

   2. За да работите с картините в множество последователни папки, изберете първата папка, натиснете и задръжте клавиша SHIFT и изберете последната папка от групата.

   3. За да работите с картините в множество папки, които не са последователни, изберете една папка, натиснете и задръжте клавиша CTRL и изберете всяка допълнителна папка, с която искате да работите.

    Когато са избрани множество папки, всички картини от избраните папки ще се показват в настоящия си ред на сортиране в екрана за визуализация.

  3. Изберете картините, с които искате да работите.

   Как?

   Направете едно от следните неща в екрана за визуализация:

   1. За да изберете една картина, щракнете върху нея. В изгледа с миниатюри или филмова лента щракнете върху Напред Изображение на бутон или Назад Изображение на бутон , за да промените избора. Ако работите в изглед на единична картина, настоящата картина е избрана по подразбиране.

   2. За да изберете множество последователни картини, в изгледа с миниатюри или филмова лента изберете първата картина в групата, натиснете и задръжте клавиша SHIFT и изберете последната картина от групата.

   3. За да изберете множество картини, които не са последователни, в изгледа с миниатюри или филмова лента изберете една картина, натиснете и задръжте клавиша CTRL, след което изберете всяка допълнителна картина, с която искате да работите.

   4. За да изберете всички картини, в изгледа с миниатюри или филмова лента щракнете върху Избери всички от менюто Редактиране.

 2. Щракнете с десния бутон, за да се покаже контекстното меню, след което изберете Преименуване.

 3. В прозорец на задачитеПреименуване напишете ново име за картините си.

 4. Укажете какво искате да правите с новото име:

  Да заместите съществуващото име с новото

  1. Щракнете върху Замести името на съществуващия файл.

  Да добавите новото име в началото на съществуващото файлово име

  1. Щракнете върху Постави преди името на съществуващия файл.

  Да добавите новото име в края на съществуващото файлово име

  1. Щракнете върху Постави след името на съществуващия файл.

 5. Укажете дали искате автоматично номериране в името на файла.

  1. Изберете или изчистете отметката от квадратчето Добавяй последователни числа. Ако изберете квадратчето, изберете и останалите опции, които желаете.

Забележка : Като избирате опциите за преименуване, файловите имена, получени в резултат на тези избори, ще се показват в прозореца на задачите Преименуване под Визуализация. Когато имената изглеждат по начина, по който желаете, запишете направените промени.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×