Преглеждане, отваряне и записване на прикачени документи

Прикачените документи са файлове или елемент, които могат да бъдат включени към дадено съобщение. Тази статия обяснява как да визуализирате, отваряте и записвате прикачените файлове, които получавате. Визуализацията на прикачен файл е нова функция в 2007 Microsoft Office system, която ви позволява да преглеждате някои типове прикачени файлове, без да ги отваряте. За информация относно изпращането в имейл съобщение на прикачени документи вж. Прикачване на файл или друг елемент към имейл съобщение.

Важно   По подразбиране Microsoft Outlook блокира потенциално опасните прикачени файлове (включително файловете .bat, .exe, .vbs и .js), които съдържат вируси. Не може да преглеждате или да влизате в блокиран прикачен файл, но в Информационна лента в горната част на вашето съобщение се показва списък на блокираните прикачени файлове. Трябва да визуализирате или отваряте само прикачени файлове от заслужаващи доверие източници.

Информационна лента

В тази статия

Преглед на прикачен файл без отваряне (визуализация)

Отваряне на прикачен документ

Записване на прикачен документ

Къде в дадено съобщение се показват прикачените документи?

Преглед на прикачен файл без отваряне (визуализация)

Когато получите съобщение с прикачен документ и искате бързо да видите какво съдържа прикаченият файл, без да го отваряте, можете да визуализирате прикачения документ. Можете да визуализирате прикачен файл в екрана за четене или от отворено съобщение. Програмите за визуализация, предоставени с Издание на Office 2007, са включени по подразбиране.

Забележка   За да визуализирате прикачен файл, създаден в приложение на 2007 Microsoft Office system, трябва да имате инсталирано на компютъра си това приложение на 2007 Office. Например, за да визуализирате прикачен файл на Word, трябва да имате инсталиран Word. За да визуализирате прикачен файл на Excel, трябва да имате инсталиран Excel.

Визуализацията на прикачения файл се подържа за съобщенията, които са форматирани като HTML и обикновен текст, но не и за съобщенията в RTF формат. Също така, визуализацията на прикачен файл се предлага само когато преглеждате получени съобщения, а не когато съставяте ново съобщение.

Повече информация за програмите за визуализация на прикачени файлове

Програмите за визуализация на прикачени файлове, които се предоставят с Издание на Office 2007, ви дават възможност да визуализирате следните файлове в Microsoft Office Outlook 2007:

 • Microsoft Office Outlook 2007 елементи.

 • Документи на Microsoft Office Word 2007

 • Презентации на Microsoft Office PowerPoint 2007

 • работни листове на Microsoft Office Excel 2007

 • Чертежи на Microsoft Office Visio 2007

 • Изображения и текстови файлове

Други доставчици на софтуер могат да предоставят свои програми за визуализация, които поддържат допълнителни типове прикачени файлове – можете да използвате уеб браузъра си, за да потърсите в Интернет допълнителна информация. При наличие на такива можете да изтеглите и инсталирате програми за визуализация на допълнителни типове файлове в Outlook.

Важно   Като защита срещу опасен код активното съдържание, включено в прикачените документи (включително скриптове, макроси и ActiveX контроли) е забранено по време на визуализирането. Би следвало да визуализирате или отваряте прикачени документи само от надеждни източници.

Включване и изключване на програмите за визуализиране на прикачени документи

Програмите за визуализация на прикачени документи, които идват с Издание на Office 2007, са включени по подразбиране. Ако не искате да използвате една или повече от програмите за визуализация, на прикачени документи, направете следното, за да ги изключите.

 1. В Outlook, в менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това щракнете върху Обработка на прикачен файл.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изключите всички програми за визуализация на документи, щракнете върху Изключи прегледа на прикачени файлове.

  • За да изключите конкретна програма за визуализация на прикачени документи, щракнете върху Визуализации на прикачени файлове и документи, изчистете отметката за програмата за визуализация, която искате да изключите и натиснете OK.

За да ги включите, щракнете, за да изберете Изключи визуализирането на прикачени файлове или опции за конкретна програма за визуализиране на файлове.

Визуализиране на прикачен файл в:

Екрана за четене

Отворено съобщение

Визуализиране на прикачен документ в екрана за четене

 1. В списъка на съобщенията изберете съобщението с прикачен документ, който искате да визуализирате.

 2. Щракнете върху прикачения документ в екран за четене. Ако има няколко прикачени документа, може да се наложи да превъртите хоризонтално, за да намерите желания прикачен документ.

  Забележка   Визуализирането може да не покаже най-последното съдържание на файла. За да видите възможно най-пълното, актуално съдържание, отворете файла. Можете например да щракнете двукратно върху прикачен документ във формат .docx, за да го отворите в Microsoft Word.

 3. За да се върнете към тялото на съобщението, щракнете върху бутона Съобщение.

Визуализиране на прикачен документ

1. Щракнете, за да прегледате съобщението

2. Щракнете, за да визуализирате прикачения документ

3. Визуализиране на прикачен документ

4. Щракнете върху слайдa на PowerPoint, за да видите следващия слайд в презентацията

Визуализиране на прикачен документ в отворено съобщение

 1. Отворете съобщението с прикачения документ. Съобщенията, към които има прикачени документи, се идентифицират по иконата на кламер в списъка на съобщенията.

 2. В отвореното съобщения щракнете върху прикачения документ, за да го визуализирате.

 3. За да се върнете към тялото на съобщението, щракнете върху бутона Съобщение.

Най-горе на страницата

Отваряне на прикачен документ

Можете да отворите прикачен документ отекран за четене, от съобщение в списък на съобщения, като вашата кутия "Входящи", или от отворено съобщение.

Важно   По подразбиране Microsoft Outlook блокира потенциално опасните прикачени файлове (сред които файлове с разширения .bat, .exe, .vbs и .js), които биха могли да съдържат вируси. Не можете да преглеждате или отваряте блокиран прикачен файл, но списъкът на блокираните прикачени файлове се показва в Информационна лента в началото на съобщението. Би трябвало да визуализирате или отваряте прикачени файлове, получени само от надеждни източници.

Информационна лента

Отваряне на прикачен файл от:

Екрана за четене

Списъка на съобщения

Отворено съобщение

Отваряне на прикачен документ от екрана за четене

 1. В списъка на съобщенията изберете съобщението с прикачения документ.

 2. Щракнете двукратно върху прикачения документ в екрана за четене.

  Забележка   Ако ви бъде предложено да избирате между отваряне и записване на прикачения документ, имайте предвид, че е добре първо да запишете прикачения документ и после да го сканирате с антивирусна програма (на английски език), преди да го отворите.

Отваряне на прикачен документ от списъка на съобщенията

 1. В списъка на съобщенията щракнете с десния бутон върху съобщението с прикачения документ.

 2. В контекстното меню щракнете върху Покажи прикачените файлове и после щракнете върху името на прикачения документ.

Отваряне на прикачен документ от отворено съобщение

 1. Отворете съобщението с прикачения документ.

 2. Щракнете двукратно върху прикачения документ.

Най-горе на страницата

Записване на прикачен документ

След като отворите и прегледате даден прикачен файл, можете да изберете да го запишете на вашия твърд диск. Ако дадено съобщение има повече от един прикачен файл, можете да ги записвате като група или един по един.

Записване на единичен прикачен документ от съобщение

 1. В отвореното или визуализирано съобщение щракнете с десния бутон върху прикачения документ, който искате да запишете.

 2. В контекстното меню щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на папка и щракнете върху Запиши.

Записване на няколко документа, прикачени в съобщение

Направете едно от следните неща:

 • Записване на всички прикачени документи от отворено съобщение    

  1. В отворено съобщение, в раздела Съобщение, в групата Действия щракнете върху Други действия и после щракнете върху Запиши прикачените файлове.

  2. Натиснете OK, изберете местоположение на папка и отново натиснете OK.

 • Записване на всички прикачени документи от списъка на съобщенията    

  1. В списъка на съобщенията изберете съобщението с прикачения документ.

  2. В менюто Файл посочете Запиши прикачените файлове и след това щракнете върху Всички прикачени файлове.

  3. Натиснете OK, изберете местоположение на папка и отново натиснете OK.

Най-горе на страницата

Къде в дадено съобщение се показват прикачените документи?

Съобщенията, към които има прикачени документи, се идентифицират по иконата на кламер Икона на прикачен документ   в списъка на съобщенията. В зависимост от формата на полученото съобщение прикачените документи могат да се покажат на две различни места в съобщението.

 • Ако форматът на съобщението е HTML или обикновен текст, прикачените документи ще бъдат показани в полето за прикачени документи реда за Тема.

  Ред за прикачени документи

 • Ако съобщението е в RTF формат, прикачените документи ще се показват в тялото на съобщението. Макар да изглежда сякаш документът е вграден в тялото на съобщението, в действителност той представлява отделен прикачен файл.

  Прикачен файл в основния текст на съобщението

Форматът, в който се съставя дадено съобщение, се показва в заглавната лента в началото на съобщението.

Заглавна лента над съобщението, която показва формата

Най-горе на страницата

Отнася се за: Outlook 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика