Преглеждане на наименуван елемент в Excel Services

Когато отворите работна книга на Microsoft Office Excel в Excel Services, работната книга се показва в един от два възможни изгледа:

Изглед на работен лист     В този изглед можете да покажете работната книга, включително един или повече работни листове и цялата информация върху тези работни листове. Когато се записва работната книга, авторът на работна книга може да зададе дали да се показват всички работни листове, или авторът може да избере да се показват конкретни работни листове.

Изглед на наименуван елемент     В този изглед можете да покажете един или повече наименувани елементи в работната книга. Наименуван елемент може да бъде едно от следните: диаграма, таблица на Excel, отчет с обобщена таблица, отчет с обобщена диаграма или наименуван диапазон от клетки.

Какво искате да правите?

Научете повече за изгледа "Наименуван елемент"

Показване на наименуван елемент в изглед "Наименуван елемент"

Научете повече за изгледа "Наименуван елемент"

Изгледът "Наименуван елемент" е полезен, когато вие (потребител или автор на работна книга) искате да направите следното:

  • Да показвате само определени наименувани елементи от работна книга, като диаграма или Excel таблица, защото това са единствените данни, които желаете да прегледате. Например, като автор на работна книга може да не искате потребителят да преглежда други части от работната книга, защото не е необходимо потребителят да преглежда данните, или искате данните да останат скрити поради съображения за защита Или не искате потребителят да преглежда данните зад диаграма или обобщена диаграма, понеже няма достатъчно място за тях в таблото "Бизнес разузнаване".

  • Изберете конкретни наименувани елементи от падащия списък Изглед в лентата с инструменти на Excel Web Access, за да имате повече гъвкавост при показване на информацията, вместо да превъртате, за да намерите информацията, която искате, което може да бъде много тромаво и да отнеме много време. Като автор на работна книга можете да определяте как потребителят навигира в информацията в работната книга. В допълнение, Excel Services показва някои наименувани елементи в изглед "Наименуван елемент" различно от изглед "Работен лист", за да се минимизира нуждата от навигационни контроли.

  • Свързване на уеб компоненти, например филтрирани уеб компоненти или уеб компонент на списъци към уеб компоненти на Excel Web Access в табло или в страница на друг уеб компонент. Например можете да използвате избрана стойност в уеб компонента на филтъра, за да покажете диаграма, Excel таблица и наименуван диапазон, всяко в отделен уеб компонент на Excel Web Access. За повече информация вижте Свързване на филтрирани уеб компоненти към Excel Web Access.

Можете да прегледате следните наименувани елементи в изглед "Наименуван елемент":

Наименуван елемент

Коментари

Таблица на Excel

Диаграма и обобщена диаграма

Цялата диаграма или обобщена диаграма се показва винаги и никога не се изрязва, въпреки че може да са показани хоризонталният и вертикален плъзгачи.

Отчет с обобщена таблица

Наименуван диапазон

Диапазонът трябва да бъде неразкъсан и може да бъде оразмерен глобално или локално за работния лист (Име на лист!Име на диапазон). Наименуваният диапазон е този, който дефинирате в Microsoft Office Excel 2007, или този, който е дефиниран от Office Excel 2007, като област за печат.

Наименуван интервал може да включва също и други наименувани елементи, диаграми, Excel таблици, обобщени таблици и обобщени диаграми.

Забележки : 

  • Когато се записва работна книга в изглед "Наименуван елемент", можете все още да преглеждате прозореца с параметри на задачата и да задавате параметри, независимо дали наименуваната клетка, която съответства на параметъра, се съдържа, или не в този наименуван елемент. Например, може да желаете да покажете диаграма, но да разрешите на потребителя да актуализира диаграмата, като въвежда стойност на параметъра за стойност на клетката, която не се намира в този наименуван елемент.

  • Не можете да превключвате от изглед "Работен лист" към изглед "Наименуван елемент", или към изглед "Наименуван елемент" от изглед "Работен лист" в една и съща сесия.

  • Падащият списък Изглед не съдържа отделни работни листове.

Най-горе на страницата

Показване на наименуван елемент в изглед "Наименуван елемент"

Има два начина да се покажат наименувани елементи в изгледа "Наименуван елемент": Да се използва падащият списък Изглед или да се зададе свойството Наименуван елемент, който да покаже падащия списък.

Забележки : 

  • Наименуваните елементи се изброяват винаги по азбучен ред.

  • Падащият списък Изглед се показва само когато авторът на работната книга е избрал един или повече наименувани елементи в диалоговия прозорец Опции на Excel Services, преди да я запише, свойствата Навигация в работната книга, Интерактивност на всички работни книги и Падащ списък на наименувани елементи са избрани, а лентата с инструменти на Excel Web Access е показана. За повече информация вижте Свойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access и помощта за Microsoft Office Excel 2007.

Използване на падащия списък Изглед

  • Когато Excel Web Access е в изглед "Наименуван елемент", в лентата с инструменти на Excel Web Access щракнете върху стрелката до падащия списък Изглед, а после изберете наименувания елемент.

Задайте свойството Падащ списък на наименувани елементи

Авторът на уеб компонент може да покаже конкретен наименуван елемент в изглед "Наименуван елемент", като зададе свойството Падащ списък на наименувани елементи за всички наименувани елементи, зададени от автора на работната книга в диалоговия прозорец Опции на Excel Services, преди да запише работната книга. Задаването на това свойство е полезно например в табло, когато искате да покажете конкретен наименуван елемент в уеб компонента на Excel Web Access, но не искате потребителят да избира други наименувани елементи. За повече информация вижте Свойства по избор на уеб компонента на Excel Web Access.

Съвет : Авторът на уеб компонент може да не бъде същото лице като автора на работната книга или да няма достъп до работната книга. Ако не сте сигурни кой наименуван елемент да въведете в свойството Падащ списък на наименувани елементи, или отворете работната книга в Excel 2007 и покажете диалоговия прозорец Опции на Excel Services, за да видите списъка с наименувани елементи, или покажете уеб компонента на Excel Web Access с изчистено свойство Наименуван елемент, който да бъде показан от падащия списък, а след това отбележете наименуваните елементи от падащия списък Изглед .

Забележка : Ако въведете стойност в свойството Падащи списък на наименувани елементи и уеб компонентът на Excel се показва в изглед "Наименуван елемент", тогава тази стойност е наименуваният елемент, който се показва по подразбиране.

Проблем: Свойството Падащ списък на наименувани елементи не се изчиства, когато премахвам връзката с уеб компонента на списъците.

Когато свързвате уеб компонент на списъци към уеб компонент на Excel Web Access чрез избиране на командата Предостави ред на в менюто на връзката на уеб компонента на списъците или командата Вземи наименуван обект от на менюто на връзката на уеб компонента на Excel Web Acces, свойството Падащ списък на наименувани елементи също се задава като стойността на връзка, която прехвърляте. По-късно, ако премахнете връзката на уеб компонента, тази стойност остава в свойството Падащ списък на наименувани елементи и вие може да получите предупредително съобщение, че наименуваният елемент не може да бъде показан. За да разрешите това, изчистете свойството Падащ списък на наименувани елементи. За повече информация вижте Свойства по избор на уеб компонент на Excel Web Access.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×